ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

กราบพระ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56110
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 27 มิ.ย. 2018, 04:57 ]
หัวข้อกระทู้:  กราบพระ

“เหลียวดูคนอื่นที่เขาทุกข์กว่า
จะเห็นว่าทุกข์ของเราเล็กลงไป”
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
"พวกแกอย่าเอาแต่เที่ยวกราบพระที่นั่นที่นี่
จนลืมพระที่บ้านนะ ทำบุญกับพ่อแม่
ก็เหมือนกับทำบุญ กับพระอรหันต์"
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
มีน้อย ก็ให้มีความสุข
มีมาก ก็ให้มีความสุข
ไม่มี ก็ให้มีความสุข

ความสุขของคนเรา
อยู่ที่การรู้จักพอ

พอใจในการเสียสละ
พอใจในการรักษาศีล
พอใจในการทำการทำงาน"

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

"...อารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมาก
อารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมาก
มันทำให้จิตใจของเราไม่เสรี
ทำให้จิตใจเราไขว้เขว
จากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า..."

โอวาทธรรมคำสอน..
องค์หลวงพ่อชา สุภัทโท
คุณค่าของชีวิต อยู่ที่ ละชั่ว-ทำดี

"...คนที่เคยทำงาน เคยถือว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่าเพราะทำงานเพราะมีเงินเดือน พอเกษียณแล้วไม่ทำงานแล้ว ก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าเสียแล้ว เป็นภาระแก่คนอื่นเพราะไม่ได้ทำงานไม่มีเงินเดือนแล้ว เป็นภาระแก่ลูกหลาน นี่เรียกว่าคิดผิด

เพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เงินเดือน คุณค่าของชีวิตอยู่ที่สิ่งที่ดีงามภายในจิตในใจของเรา อยู่ที่สิ่งดีงามที่เรากระทำ ด้วยกาย ด้วยวาจา เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจึงถือได้ว่าชีวิตของเรามีคุณค่าได้จนถึงลมหายใจสุดท้ายเลย

ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราก็ยังมีโอกาสละสิ่งที่ไม่ดี มีโอกาสทำสิ่งที่ดีที่งามเป็นประโยชน์ ทำสิ่งที่ให้ตนเองมีความสุข ทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้ตลอดเวลา..."

โอวาทธรรมคำสอน..
องค์ท่านพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

เจ้าของ:  Duangtip [ 29 มิ.ย. 2018, 17:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กราบพระ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/