ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ภพชาติ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=56461
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 30 ส.ค. 2018, 04:31 ]
หัวข้อกระทู้:  ภพชาติ

"ถ้าตายแล้ว ก็แล้วกันไป
ถ้ายังไม่ตาย เมื่อตื่นนอนทุกเช้า
ก็ทำใจไว้ว่า วันนี้กับวันที่ผ่านมาแล้ว
แต่ละวันๆ จะไม่เหมือนกัน

วันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรอีก
ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย
เราต้องเตรียมตัวเอาไว้
อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด
นี่นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้"

หลวงปู่ทูล ขิปฺปปญฺโญ

"ธรรมดาแล้ว การเบียดเบียนผู้อื่น
จะไม่ส่งผลให้เกิดการเบียดเบียนตนเอง
นั้นเป็นไม่มี ในที่สุดก็เข้าตามกฎที่ว่า
กรรมตามสนอง"

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต


"เราเกิดขึ้นมากี่ภพกี่ชาติ ก็มาหัดสติตัวเดียวนี้
แต่ไม่สมบูรณ์กันสักที เหตุนั้น ควรที่พวกเรา
จะพากันรีบฝึกหัดสติ แต่บัดนี้

เราจวนจะตายอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะตายวันไหน
ควรที่จะฝึกหัดสติ ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนให้ได้
อย่าให้จิต ไปอยู่ในเงื้อมมือของความหลงมัวเมา

ผู้ใด จิตไม่อยู่ในอำนาจของตน ก็ได้ชื่อว่า
เราเกิดมาเสียเปล่า ได้ฟังคำสอน
ของพระพุทธเจ้าเสียเปล่า ตายไปก็เปล่าจากประโยชน์"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/