ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57475
หน้า 6 จากทั้งหมด 10

เจ้าของ:  Rosarin [ 28 ก.ค. 2019, 21:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

Kiss
ปรโตโฆสะที่ดีกล่าวตรงจริง

เคยฟังคนอื่นกล่าวตรงสัจจะให้เข้าใจป่ะ

เช่นตถาคตตรัสรู้ความจริงที่ไม่มีใครคิดเองได้มาก่อน

เดี๋ยวนี้เลยฟังว่าจิตกำลังเกิดดับตรงขณะนับไม่ถ้วนถึงแสนโกฏิขณะเคยคิดตามไหมคะ

เพียงระลึกตามได้ตรงทีละ1คำยังไม่ทำอะไรก็ดับถึงแสนโกฏิขณะแล้วเข้าใจไหมว่าประมาทไม่ยอมฟังค่ะ
https://youtu.be/MyNGg9YRb6U
:b12:
:b4: :b12:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 28 ก.ค. 2019, 21:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

Rosarin เขียน:
Kiss
ปรโตโฆสะที่ดีกล่าวตรงจริง

เคยฟังคนอื่นกล่าวตรงสัจจะให้เข้าใจป่ะ

เช่นตถาคตตรัสรู้ความจริงที่ไม่มีใครคิดเองได้มาก่อน

เดี๋ยวนี้เลยฟังว่าจิตกำลังเกิดดับตรงขณะนับไม่ถ้วนถึงแสนโกฏิขณะเคยคิดตามไหมคะ

เพียงระลึกตามได้ตรงทีละ1คำยังไม่ทำอะไรก็ดับถึงแสนโกฏิขณะแล้วเข้าใจไหมว่าประมาทไม่ยอมฟังค่ะ
https://youtu.be/MyNGg9YRb6U
:b12:
:b4: :b12:ธัมมะบูรณะปฏิสังขรณ์ :b1:

รูปภาพ

เจ้าของ:  Rosarin [ 29 ก.ค. 2019, 13:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ปรโตโฆสะที่ดีกล่าวตรงจริง

เคยฟังคนอื่นกล่าวตรงสัจจะให้เข้าใจป่ะ

เช่นตถาคตตรัสรู้ความจริงที่ไม่มีใครคิดเองได้มาก่อน

เดี๋ยวนี้เลยฟังว่าจิตกำลังเกิดดับตรงขณะนับไม่ถ้วนถึงแสนโกฏิขณะเคยคิดตามไหมคะ

เพียงระลึกตามได้ตรงทีละ1คำยังไม่ทำอะไรก็ดับถึงแสนโกฏิขณะแล้วเข้าใจไหมว่าประมาทไม่ยอมฟังค่ะ
https://youtu.be/MyNGg9YRb6U
:b12:
:b4: :b12:ธัมมะบูรณะปฏิสังขรณ์ :b1:

รูปภาพ


:b12:
พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจน
ตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมไปไหน
เดี๋ยวนี้จิตกำลังเกิดดับทีละ1ขณะ
คำว่าเกิดดับทีละ1ขณะมีได้ทีละ1ทาง
ตอนนี้คุณมีครบแล้วทั้ง6ทางแต่ไม่รู้ว่ามีแล้ว
ยังไม่ไปไหนยังไม่ได้ทำอะไรก็จำเป็นตัวตนแล้วค่ะ
แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสภาพธรรมที่กำลังมีไม่ใช่ตัวตน
หลงยึดถือธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6ที่กำลังเกิดดับหมดไปแต่ละ1ว่าเป็นอัตตา
ทรงแสดงความจริงว่าธรรมทั้งหลายเกิดตามเหตุปัจจัยโดยอนัตตาไม่มีใครทำหรือสร้างขึ้นเข้าใจไหม
พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงตัวจริงธัมมะแต่ละ1ไว้หมดแล้วไม่เคยจำถูกตามคำสอนว่าไม่มีเรามีแต่ธัมมะรู้ยังคะ
:b12:
:b16: :b16:

เจ้าของ:  Rosarin [ 29 ก.ค. 2019, 14:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
ปรโตโฆสะที่ดีกล่าวตรงจริง

เคยฟังคนอื่นกล่าวตรงสัจจะให้เข้าใจป่ะ

เช่นตถาคตตรัสรู้ความจริงที่ไม่มีใครคิดเองได้มาก่อน

เดี๋ยวนี้เลยฟังว่าจิตกำลังเกิดดับตรงขณะนับไม่ถ้วนถึงแสนโกฏิขณะเคยคิดตามไหมคะ

เพียงระลึกตามได้ตรงทีละ1คำยังไม่ทำอะไรก็ดับถึงแสนโกฏิขณะแล้วเข้าใจไหมว่าประมาทไม่ยอมฟังค่ะ
https://youtu.be/MyNGg9YRb6U
:b12:
:b4: :b12:ธัมมะบูรณะปฏิสังขรณ์ :b1:

รูปภาพ


:b12:
พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจน
ตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมไปไหน
เดี๋ยวนี้จิตกำลังเกิดดับทีละ1ขณะ
คำว่าเกิดดับทีละ1ขณะมีได้ทีละ1ทาง
ตอนนี้คุณมีครบแล้วทั้ง6ทางแต่ไม่รู้ว่ามีแล้ว
ยังไม่ไปไหนยังไม่ได้ทำอะไรก็จำเป็นตัวตนแล้วค่ะ
แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสภาพธรรมที่กำลังมีไม่ใช่ตัวตน
หลงยึดถือธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6ที่กำลังเกิดดับหมดไปแต่ละ1ว่าเป็นอัตตา
ทรงแสดงความจริงว่าธรรมทั้งหลายเกิดตามเหตุปัจจัยโดยอนัตตาไม่มีใครทำหรือสร้างขึ้นเข้าใจไหม
พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงตัวจริงธัมมะแต่ละ1ไว้หมดแล้วไม่เคยจำถูกตามคำสอนว่าไม่มีเรามีแต่ธัมมะรู้ยังคะ
:b12:
:b16: :b16:

สภาพธรรมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา
เป็นปกติแต่มีการสืบต่อไม่เคยขาดสายนับไม่ถ้วน
ตถาคตทรงเมตตาขยายความนับไม่ถ้วนนั้นมากถึง
1ล้านขณะจิตแสนครั้ง=แสนโกฏิขณะ=นับไม่ถ้วน
ตรงตามที่พระทศพลญาณมีคือจิตกำลังเกิดดับนับไม่ถ้วน
เดี๋ยวนี้จิตกำลังมีครองร่างกายนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็กำลังเกิดดับเข้าใจไหมคะ
:b4: :b4:

เจ้าของ:  Rosarin [ 29 ก.ค. 2019, 14:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

Kiss
ฟังบ้างจะได้เกิดปัญญา
เข้าใจโลกทางตาได้บ้าง
ว่าทางตามีธัมมะอะไรที่
กำลังปรากฏให้เข้าใจตาม
ตรงความจริงของตาที่กำลังมี
https://youtu.be/SI-O5dde-Hg
:b12:
:b20: :b20:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 02 ส.ค. 2019, 18:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

รูปภาพ

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/ ... e=5DDBD601

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

เจ้าของ:  Rosarin [ 03 ส.ค. 2019, 00:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

กรัชกาย เขียน:

:b39:
แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงทางวิทยาศาสตร์
เดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับแสนโกฏิขณะคิดว่า
ตาเนื้อตัวเองเห็นถูกแล้วหรือว่าฟังก่อน
เพื่อรู้จักคิดเห็นที่ถูกต้องตามคำสอน
:b44: :b44:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 03 ส.ค. 2019, 09:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:

:b39:
แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงทางวิทยาศาสตร์
เดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับแสนโกฏิขณะคิดว่า
ตาเนื้อตัวเองเห็นถูกแล้วหรือว่าฟังก่อน
เพื่อรู้จักคิดเห็นที่ถูกต้องตามคำสอน
:b44: :b44:


คิกๆๆๆ เสียเวลาเปล่า บอกไม่เชื่อ :b1:

เจ้าของ:  Rosarin [ 05 ส.ค. 2019, 09:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:

:b39:
แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงทางวิทยาศาสตร์
เดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับแสนโกฏิขณะคิดว่า
ตาเนื้อตัวเองเห็นถูกแล้วหรือว่าฟังก่อน
เพื่อรู้จักคิดเห็นที่ถูกต้องตามคำสอน
:b44: :b44:


คิกๆๆๆ เสียเวลาเปล่า บอกไม่เชื่อ :b1:

:b12:
ถ้ารู้ความจริงถูกตรงตามคำสอนจริงๆ
จะมีความคิดทุกข์เดือดร้อนใจไหมว่า
ไม่มีพ่อไม่มีแม่เพราะจริงๆไม่มีอะไร
มีแต่หลงยึดติดถือมั่นว่ามีตัวตนอยู่
และตัวตนนั้นแหละหวังอยากได้
คือมีโลภะ+โมหะหลงติดข้อง
แสวงหามาด้วยความอยาก
พอไม่ได้อย่างหวังอย่างใจ
ก็เกิดขุ่นใจมีโทสะ+โมหะ
คับแค้นใจไม่พอใจทุกข์ใจ
จริงๆตามคำของตถาคตคือ
ไม่มีเราเขาหรือใครๆเลยเพราะ
มีแต่สภาพธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพาน
กำลังเป็นไปตามที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้มีหมดแล้ว
แต่ไม่รู้ว่ามีแล้วมัวแต่ไปแสวงหาลืมว่าจะได้ประโยชน์จากคำสอนตอนฟังไงคะ
:b55: :b55: :b55: :b55: :b55:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 ก.ย. 2019, 11:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

เด็กๆที่ Ellora เมืองอารังกาบาด รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

https://www.facebook.com/koondech/video ... zNDAyOTUx/

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 11 ก.ย. 2019, 08:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

อ้างคำพูด:
สามเณรอภินาท และสามเณรพิชัย เณรน้อยชาวอินเดีย ๒ รูป จากหมู่บ้านชาวพุทธ อำเภอคิริดีห์ รัฐฌารขันธ์ ประเทศอินเดีย
ได้มาบวชในโครงการบรรพชาอินทโพธิ ของพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล
เมื่อครบกำหนดแล้ว ก่อนจะให้สามเณรลาสิกขา พระธรรมทูตไทยได้พาสามเณรน้อยกลับไปโปรดโยมบิดามารดา และญาติโยมชาวพุทธ ซึ่งได้ช่วยกันสร้างพุทธวิหารไว้ในหมู่บ้าน แต่ยังไม่เคยมีพระสงฆ์ไปอยู่จำพรรษา ชาวบ้านยังไม่เคยได้ทำบุญตักบาตรกับลูกพระลูกเณรประจำหมู่บ้าน
จึงขอให้พระพี่เลี้ยงชาวอินเดีย ได้นำสามเณรอยู่ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ นำพาญาติโยมชาวพุทธใหม่ไหว้พระทำวัตรเช้าเย็น และออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม ...ณ พุทธวิหารชะมุอา รัฐฌารขันธ์


รูปภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

อะไรๆที่ขาดจะมีค่า คือ คนจะเห็นคุณเห็นค่าของสิ่งนั้น :b1:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 08 ต.ค. 2019, 19:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

พ่อแม่ที่ฉลาด จะวางพื้นจิตเบื้องต้นให้ลูกหลานตั้งแต่รู้ความ เสมือนตึกรามบ้านช่องที่ลงเสาเข็มไว้ดีแล้ว

รูปภาพ


https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 08 ต.ค. 2019, 19:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

ทำให้ดูทุกวัน แม้แต่หะมายังทำตาม :b13:

รูปภาพ


ถ้าพ่อแม่เมามาทะเลาะกันให้ลูกเห็นทุกๆเย็น ก็เท่ากับปูพื้นจิตที่เรียกว่า ปรโตโฆสะที่ไม่ดี=ปาปมิตร ให้ลูกหลาน ก็เหมือนตึกที่ไร้เสาเข็มคงพังครืนลงมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 08 ต.ค. 2019, 21:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

รูปภาพ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... ater&ifg=1

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 13 ต.ค. 2019, 19:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

รูปภาพ

ชาวเน็ตอินเดียแห่ชม "นายกฯ" เดินเก็บขยะริมหาด
.
โลกออนไลน์ในอินเดีย แห่กันแชร์ภาพของนายกฯ นเรนทรา โมดี วัย 69 ปี ขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายไปด้วย และเก็บขยะไปด้วย ที่บริเวณชายหาด เมืองมะมัลละปุราม ในรัฐทมิฬนาฑู ทางภาคใต้ของประเทศ
.
รายงานข่าวระบุว่า บรรดาชาวเน็ตอินเดีย ต่างพากันชื่นชมนายกฯโมดี ที่ก้มเก็บขยะชิ้นแล้วชิ้นเล่า อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทั้งที่อายุปาเข้าไปเกือบ 70 ปี
.
สื่อท้องถิ่นระบุว่า ผู้นำอินเดีย ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินก้มเก็บขยะในชุดลำลองบนชายหาดแห่งนี้อยู่พักใหญ่ ก่อนที่จะมีชาวบ้านและพนักงานโรงแรมในพื้นที่เข้ามาช่วย

https://www.facebook.com/amarinnews/pho ... =3&theater

หน้า 6 จากทั้งหมด 10 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/