ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อโรคฺยา ปรมา ลาภา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57524
หน้า 1 จากทั้งหมด 9

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 24 เม.ย. 2019, 20:15 ]
หัวข้อกระทู้:  อโรคฺยา ปรมา ลาภา

เปิดพจนานุกรม (หน้า ๖๙๓) ว่ากันเลย :b14:

โรค, โรค- (โรก,โรคะ-) น. ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, ความบกพร่องหรือผิดปรกติทางจิตใจ. ( ป. ส.)

โรคจิต น.โรคทางจิตใจที่มีความผิดปรกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่ เช่น มีอาการหลงผิ ด ประสาทหลอน, วิกลจริต ก็เรียก (อ. Psychosis)

โรคจิตเภท น.กลุ่มอาการของโรคทางจิตที่ทำให้ความคิด การรับรู้ อารมณ์และบุคลิกภาพผิดปรกติ (อ. schizophrenia)

โรคนิทาน (โรคะ-) น. คัมภีร์แพทย์โบราณ์ว่าด้วยสมุฏฐานแห่งโรค

โรคประจำตัว น. โรคที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด

โรคประสาท น. โรคทางจิตใจที่มีความกังวลเป็นอาการสำคัญ คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิดหรืออาจแสดงออกเป็นอาการทางกาย เช่น ใจสั่น เหงื่อออก เป็นลม กลัวที่สูง (อ.neurosis)

โรคระบบประสาท น. โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตก โรคเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะวิกลจริตได้ในบางครั้งบางคราว

โรคศิลปะ (โรกสินละปะ) น.การปฏิบัติเพื่อรักษาโรค เรียกว่า การประกอบโรคศิลปะ

โรคา (กลอน) น. โรค

โรคาพยาธิ (โรคาพะยาทิ) น. ความเจ็บไข้

โรคาพาธ น. ความเจ็บไข้

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 24 เม.ย. 2019, 20:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

อาพาธ ความเจ็บป่วย, โรค, (ในภาษาไทย ใช้แก่ภิกษุสามเณร แต่ในภาษาบาลี ใช้ได้ทั่วไป)
อาพาธต่างๆมีมากมาย เรียกตามชื่ออวัยวะที่เป็น บ้าง เรียกตามอาการ บ้าง บางทีแยกตามสมุฏฐาน ว่า

ปิตฺตสมุฏฐานา อาพาธา,

เสมฺหสมุฏฐานา อาพาธา ,

วาตสมุฏฐานา อาพาธา,

สนฺติปาติกา อาพาธา,

อุตุปริณามชา อาพาธา,

วิสมปริหารชา อาพาธา ,

โอปกฺกมิกา อาพาธา,

กมฺมวิปากชา อาพาธา

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 24 เม.ย. 2019, 20:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

อาหาร ปัจจัยอันนำมาซึ่งผล, เครื่องค้ำจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต มี ๔
คือ

๑.กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว

๒.ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ

๓. มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา

๔.วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 24 เม.ย. 2019, 20:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

เต็มๆจากคาถา มีรูป อย่างนี้

อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏฺฐิปรมํ ธนํ
วิสฺสาสปรมา ญาตี นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.

ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง

ญาติทั้งหลาย มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง พระนิพพานมีสุขอย่างยิ่ง.

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 24 เม.ย. 2019, 21:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

นี่อาพาธ เจ็บป่วย เป็นโรค จนล้นโรงพยาบาล

รูปภาพ


http://www.variety.kengnews.co/5890?b2& ... 97s042JLXE

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 พ.ค. 2019, 18:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

เบื้องต้น ควรดูแลรักษาสุขภาพอาหารการกินของตนเอง

รูปภาพ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 พ.ค. 2019, 18:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันสารพัดโรค

แพทย์แนะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ควรเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมัน อาหารที่มัน และทอด
เน้นอาหารที่ทำจากพืชผัก หรือ เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลา และปรุงอาหาร ต้ม นึ่ง ยำ แทนการใช้น้ำมันเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคร้าย


คอเลสเตอรอล คือ ไขมันชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย เพื่อที่นำไปใช้ในกระบวนการสร้างเซลล์ต่างๆ

แต่หากมีระดับคอเลสเตอรอลมากเกินไปจะมีความเสี่ยง ทำให้เกิดโรค เพราะคอเลสเตอรอลจะไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
สำหรับอาหารที่มีคอลเลสเตอรอลสูงจะพบในเนื้อสัตว์ติดมัน ของทอด ของหวานที่มีส่วนผสมครีม เนย ชีส เป็นต้น
ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงทานอาหารที่มีคอลเลสเตอรอลสูง โดยเน้นการทานอาหารที่ทำจากพืชผัก หรือเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลา เน้นการปรุงอาหาร ต้ม นึ่ง ยำ แทนการใช้น้ำมันเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคร้าย


การทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง ทำให้เกิดอันตรายมากกว่าที่ประชาชนคิด ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง อาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด อาทิ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งโดยปกติไม่ควรรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากกว่า 300 มก.ต่อวัน
การรับประทานเนื้อติดมัน อาหารปิ้งย่าง อาหารทะเล อาหารทอด เบเกอรี่ ขนมหวาน ไม่ควรทานเยอะจนเกินความจำเป็น และควรออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป นอกจากทำลายตับแล้ว ก็ยังส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลได้

การสูบบุหรี่ก็เช่นกัน สารเคมีจากบุหรี่เป็นตัวการสำคัญที่เข้าไปขัดขวางการทำงานของคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี ทำให้คอเลสเตอรอลส่วนเกินไม่สามารถลำเลียงไปยังตับได้ เป็นเหตุ ให้หลอดเลือดตีบเนื่องจากการสะสมของคอเลสเตรอลที่ผนังหลอดเลือด และกลายเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งในที่สุด

https://www.innnews.co.th/social/news_391270/

เจ้าของ:  Rosarin [ 12 พ.ค. 2019, 14:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

Kiss
โรคไม่รู้เป็นแล้วไม่ตายและหยุดเกิดไม่ได้ตายแล้วเกิดทันทีไปแบบไม่รู้ๆ
https://youtu.be/4jHNhVeFdKU

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 02 มิ.ย. 2019, 20:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

เรื่องกัญชา (น้ำมันกัญชา) กำลังฮิต

รูปภาพ

หนีหมอไปใช้กัญชาตามเพื่อน สุดท้ายค่าตับพุ่งกว่า 5 เท่า หมอแนะต้องใช้ร่วมกันอย่างเข้าใจ

https://news.mthai.com/general-news/735066.html

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 12 มิ.ย. 2019, 15:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

‘บัตรพลังงาน’ อ้างรักษาโรค ชาวบ้านหลงเชื่อเป็นเหยื่อเพียบ

นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่มีชาวบ้านในเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แห่ซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด หลังมีการเปิดอบรมการใช้บัตร อ้างว่าสามารถใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และใช้จุ่มลงแก้วน้ำเพื่อดื่มแก้ปวด

https://www.one31.net/uploads/news/pict ... 125530.jpg

https://www.one31.net/news/detail/11402 ... 7-LYWEQtVs

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 14 มิ.ย. 2019, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

หมายถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่มีโรคโดยแท้

เพราะขันธ์ 5 เป็นโรค

นิพพานอันเป็นธรรมที่สงบจากขันธ์ 5 จึงเป็นธรรมอันไม่มีโรค

เป็นลาภอย่างยิ่ง เพราะลาภใดๆที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือแม้ความสุขกายที่เข้าใจว่าเป็นลาภกัน ก็ยังเป็นโรค

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 14 มิ.ย. 2019, 16:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

ปฤษฎี เขียน:
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

หมายถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่มีโรคโดยแท้

เพราะขันธ์ 5 เป็นโรค

นิพพานอันเป็นธรรมที่สงบจากขันธ์ 5 จึงเป็นธรรมอันไม่มีโรค

เป็นลาภอย่างยิ่ง เพราะลาภใดๆที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือแม้ความสุขกายที่เข้าใจว่าเป็นลาภกัน ก็ยังเป็นโรค


พ่ะนะ :b1: นิพพานไม่มีโรคโดยแท้ :b10: มันเป็นยังไงอ่ะนะ ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ ขนาดต้นไม้ใบหญ้ายังมีโรคเลย

ดูรวมๆแล้ว จะเข้าใจนิพพานออกแนวๆเพ้อฝัน

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 14 มิ.ย. 2019, 17:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

เพื่อไม่ให้เพ้อฝันจนเกินไป โดยดึงกลับมาให้อยู่กับปัจจุบัน เอาความรู้มั่ง

อ้างคำพูด:
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับประเด็นเรื่องสมองบวม เกิดจากออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ จึงอักเสบ โดยมีเวลาที่สมองจะบวมขึ้นเรื่อยๆ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ให้ข้อมูลเป็นความรู้ คือ เมื่อสมองบวม สมองขยายออกไม่ได้ เพราะมีกะโหลกศีรษะ ทำให้สมองจะเคลื่อนลงด้านล่าง ซึ่งมีการควบคุมการทำงานของหัวใจปอดอยู่บริเวณนั้น ทำให้อาการทุกอย่างแย่ลงจนน้ำตาลจากไปอย่างสงบ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 15 มิ.ย. 2019, 19:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

‘เมฆ วินัย’ เปิดใจหลังป่วยเป็นโรคเพมพิกอยด์ (โรคตุ้มน้ำพอง) ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ตุ่มขึ้นทั่วร่างกายเป็น 1 ใน 4 แสนคน มี 10 คนในเมืองไทย

รูปภาพ


มันขึ้นทุกที่ ขึ้นหัว ขึ้นหน้า ขึ้นคอ ขึ้นจั๊กแร้ ขึ้นที่ฝ่าเท้า ขึ้นที่ก้น ขึ้นที่ขาหนีบ ขึ้นที่โหนก ขึ้นทุกที่ที่มันขึ้นได้ ยกเว้นอวัยวเพศที่มันไม่ขึ้น หรือยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้ :b16:

https://oneup-news.com/2019/06/15/b1-06 ... %E0%B8%A2/

หมอแจง โรคตุ่มน้ำพอง ไม่ใช่โรคหายาก ชี้มีทางรักษา แนะวิธีสังเกตอาการ!

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2621738

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 27 มิ.ย. 2019, 16:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

Financial Times ชี้ไทยเป็นคนป่วยของอาเซียนเหมือนเดิม! เหตุหนี้ท่วม-หวั่นรัฐบาลอยู่ไม่ยืด

รูปภาพ

Financial Times (ไฟแนนเชียลไทม์ส) สื่อด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงิน จากสหราชอาณาจักร เผยแพร่บทความเรื่อง Thailand remains the sick man of south-east Asia หรือ ไทยยังเป็นคนป่วยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนเดิม เมื่อวานนี้ (26 มิ.ย.)

รัฐบาลประยุทธ์ 2 อ่อนแอ

บทความนี้มองว่า เหตุผลที่ไทยยังเป็นคนป่วยของภูมิภาคนี้ เป็นเพราะนักลงทุนต่างไม่เชื่อมั่นว่า รัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปได้ สะท้อนจากการทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา ที่พัฒนาประเทศได้ไม่มาก แม้ถือกฎหมายที่มีอำนาจไม่จำกัดอยู่ในมือก็ตาม

ไม่ใช่แค่นั้น ยังมองว่า รัฐบาลที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเดิม อาจจะอ่อนแอมากที่สุดในรอบประมาณ 20 ปีเลยก็ได้ เพราะมีพรรคการเมืองเข้าร่วมจำนวนมาก ขณะที่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของฝั่งรัฐบาล ก็มีมากกว่าฝ่ายค้านแค่ไม่กี่เสียง ทำให้การออกกฎหมายต่างๆ ต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

https://www.sanook.com/news/7816610/?ut ... 1561607612

จะได้หมอจากไหนมารักษา

หน้า 1 จากทั้งหมด 9 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/