ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระพุทธศาสนาเถรวาท
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57914
หน้า 7 จากทั้งหมด 12

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 15 พ.ย. 2019, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Rosarin เขียน:

ครั้งพุทธกาลพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกบวช
เพราะไร้ทายาทสืบสกุลไงคะแล้วสมัยนี้
อยากให้ลูกบวชเนี่ยมีปัญญาคิดไหม
บวชเสร็จรับเงินใส่ย่ามทันทีเนี่ย
กำลังพาตัวเองไปตกนรกค่ะ
แล้วคนที่ให้นั้นไม่รู้ถึงให้
จะเกาะชายผ้าเหลือง
ไปนรกกันอยู่เห็นๆ
ปลงอาบัติก็ไม่ได้
เพราะต้องปลง
กะผู้ที่ไม่รับเงิน555
ทำด้วยความไม่รู้แล้วแน่ใจหรือคะ
ว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์กันนั้นน่ะค่ะ
https://youtu.be/6VUgtJeEDmo



ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เอาอีกสักตัวอย่าง นี่

รูปภาพ

ถ้าหะมาตัวนี้ตายได้ไปสวรรค์แน่ หรือไม่ก็กลับมาเป็นมนุษย์ แค่นี้พอไม่อยากพูดต่อ :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 15 พ.ย. 2019, 12:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

ครั้งพุทธกาลพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกบวช
เพราะไร้ทายาทสืบสกุลไงคะแล้วสมัยนี้
อยากให้ลูกบวชเนี่ยมีปัญญาคิดไหม
บวชเสร็จรับเงินใส่ย่ามทันทีเนี่ย
กำลังพาตัวเองไปตกนรกค่ะ
แล้วคนที่ให้นั้นไม่รู้ถึงให้
จะเกาะชายผ้าเหลือง
ไปนรกกันอยู่เห็นๆ
ปลงอาบัติก็ไม่ได้
เพราะต้องปลง
กะผู้ที่ไม่รับเงิน555
ทำด้วยความไม่รู้แล้วแน่ใจหรือคะ
ว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์กันนั้นน่ะค่ะ
https://youtu.be/6VUgtJeEDmo


สวรรค์จะไปยากอะไร ถ้าอยากไป คิกๆๆ แค่เชื่อว่าไป มันก็ไปแล้ว เขามีลูกได้บวชเขาสบายใจที่ลูกบวช เขาไปสวรรค์แล้ว เห็นไหม ไม่ยาก เหมือนข่าวเมื่อนี่ แม่ป่วยใกล้สิ้นลม อยากเห็นลูกบวช ลูกก็บวชให้แล้วไปไหว้ลาขอขมาแม่ แม่บอกสบายใจสุขใจที่ได้เห็นลูกบวช รุ่งขึ้นลูกบวชแม่ตายเลย อย่างนี้ไปสวรรค์แน่นอน ซึ่งต่างจากคุณโรส กับ แม่สุจิน ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย :b32:

หรือ จะเอาตามในคัมภีร์ก็มี คือ มัฏฐกุณฑลี ใกล้จะตาย อยากพบพระพุทธเจ้าก่อนตาย ให้พ่อพาไปก็ไม่พาไปเพราะไม่เลื่อมใส พระพุทธเจ้านิมิตให้เห็น มัฏฐกุณฑลีดีใจแล้วก็สิ้นลม ไปสวรรค์เบย แค่ทำใจให้ผ่องใส ให้เบิกบานไปสวรรค์แระ :b12: มันอยู่ที่ใจคุณโรส แต่พวกเรายังตามหาจิตหาใจยังไม่พบเบย

:b32:
ยังอีกยังไม่รู้สึกตัวและยังไม่สำนึกผิดแม้แต่น้อย
คำสอนของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเข้าใจถูก
ไม่ใช่ประเพณีนิยมที่ทำตามกันมาผิดๆ
การจะเกิดปัญญาเข้าใจถูกตามได้
ต้องอาศัยฟังผู้อื่นบอกให้คิดตาม
เช่นบวชแล้วรับเงินมันบาป
ยังไม่รู้รึว่าทำบาปกันอยู่
ทั้งผู้ให้และผู้รับบาป
คือละชั่วไม่ได้เพราะ
คิดผิดพูดผิดทำผิด
โดยไม่ฟังคำเตือน
บอกว่าบวชคือสละ
สมบัติเงินทองญาติมิตร
ทำไม่ได้จะบวชทำไมให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้าน
ประมาทคำวาจาสัจจะทุกคำที่ตรัสและคืนคำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะคิดได้ล่ะคะว่าบวชรับเงินไม่ได้ตรงปัจจุบัน
:b32: :b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 15 พ.ย. 2019, 15:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Kiss
พระธรรมคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยิ่งป่าวประกาศให้เปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองให้ได้รู้โดยทั่วกัน
ปิดกันมานานถึงคราวที่จะได้ตาสว่างกันบ้างฟังบ้างนะ
ปล่อยให้กิเลสเหิมเกิมกันมาจนไม่รู้ว่าอะไรถูกผิดดีชั่ว
https://youtu.be/3aTfypVxq4Q
:b16:
:b17: :b17:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 พ.ย. 2019, 06:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

ครั้งพุทธกาลพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกบวช
เพราะไร้ทายาทสืบสกุลไงคะแล้วสมัยนี้
อยากให้ลูกบวชเนี่ยมีปัญญาคิดไหม
บวชเสร็จรับเงินใส่ย่ามทันทีเนี่ย
กำลังพาตัวเองไปตกนรกค่ะ
แล้วคนที่ให้นั้นไม่รู้ถึงให้
จะเกาะชายผ้าเหลือง
ไปนรกกันอยู่เห็นๆ
ปลงอาบัติก็ไม่ได้
เพราะต้องปลง
กะผู้ที่ไม่รับเงิน555
ทำด้วยความไม่รู้แล้วแน่ใจหรือคะ
ว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์กันนั้นน่ะค่ะ
https://youtu.be/6VUgtJeEDmo


สวรรค์จะไปยากอะไร ถ้าอยากไป คิกๆๆ แค่เชื่อว่าไป มันก็ไปแล้ว เขามีลูกได้บวชเขาสบายใจที่ลูกบวช เขาไปสวรรค์แล้ว เห็นไหม ไม่ยาก เหมือนข่าวเมื่อนี่ แม่ป่วยใกล้สิ้นลม อยากเห็นลูกบวช ลูกก็บวชให้แล้วไปไหว้ลาขอขมาแม่ แม่บอกสบายใจสุขใจที่ได้เห็นลูกบวช รุ่งขึ้นลูกบวชแม่ตายเลย อย่างนี้ไปสวรรค์แน่นอน ซึ่งต่างจากคุณโรส กับ แม่สุจิน ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย :b32:

หรือ จะเอาตามในคัมภีร์ก็มี คือ มัฏฐกุณฑลี ใกล้จะตาย อยากพบพระพุทธเจ้าก่อนตาย ให้พ่อพาไปก็ไม่พาไปเพราะไม่เลื่อมใส พระพุทธเจ้านิมิตให้เห็น มัฏฐกุณฑลีดีใจแล้วก็สิ้นลม ไปสวรรค์เบย แค่ทำใจให้ผ่องใส ให้เบิกบานไปสวรรค์แระ :b12: มันอยู่ที่ใจคุณโรส แต่พวกเรายังตามหาจิตหาใจยังไม่พบเบย

:b32:
ยังอีกยังไม่รู้สึกตัวและยังไม่สำนึกผิดแม้แต่น้อย
คำสอนของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเข้าใจถูก
ไม่ใช่ประเพณีนิยมที่ทำตามกันมาผิดๆ
การจะเกิดปัญญาเข้าใจถูกตามได้
ต้องอาศัยฟังผู้อื่นบอกให้คิดตาม
เช่นบวชแล้วรับเงินมันบาป
ยังไม่รู้รึว่าทำบาปกันอยู่
ทั้งผู้ให้และผู้รับบาป
คือละชั่วไม่ได้เพราะ
คิดผิดพูดผิดทำผิด
โดยไม่ฟังคำเตือน
บอกว่าบวชคือสละ
สมบัติเงินทองญาติมิตร
ทำไม่ได้จะบวชทำไมให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้าน
ประมาทคำวาจาสัจจะทุกคำที่ตรัสและคืนคำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะคิดได้ล่ะคะว่าบวชรับเงินไม่ได้ตรงปัจจุบัน
:b32: :b32: :b32:


สำนักแม่สุจินที่คุณโรสหลงติดอยู่ คือ จะต้องเป็นเหมือนคนครั้งกระโน้น คือ มีลูกชายต้องไม่ให้บวชกลัวไม่มีคนสืบตระกูล เมื่อบวชแล้วจะต้องตัดขาดพ่อแม่พี่น้องให้หมด คิกๆๆ นี่เขาคิดอย่างนี้

คุณโรสที่เคารพ ถ้าบวชแล้วตัดขาดพ่อแม่พี่น้อง นั่นมันคอมมิวนิสต์แล้ว พุทธก็น่าจะหมดไปนานแล้วไม่มีถึงทุกวันนี้หรอก

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 พ.ย. 2019, 06:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Rosarin เขียน:
Kiss
พระธรรมคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยิ่งป่าวประกาศให้เปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองให้ได้รู้โดยทั่วกัน
ปิดกันมานานถึงคราวที่จะได้ตาสว่างกันบ้างฟังบ้างนะ
ปล่อยให้กิเลสเหิมเกิมกันมาจนไม่รู้ว่าอะไรถูกผิดดีชั่ว
https://youtu.be/3aTfypVxq4Q
:b16:
:b17: :b17:


สำนักนี้แหละตัวทำลายพระพุทธศาสนา :b32: สำนักบ้าบอคอแตก คิกๆๆ จะให้กลับไปใช้เทียนไขจุดส่อง ปัดโท่ ความคิดไม่พัฒนา เขาใช้ไฟฟ้า จะให้กลับไปใช้เทียน เป็นอะไรที่ไดโนเสา นี่แหละถึงได้ 0 พัน

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 พ.ย. 2019, 09:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

อ้างคำพูด:
สธ.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ประเทศไทย ปี 2562


รูปภาพ


https://gnews.apps.go.th/news?news=3943 ... oyYcXTrvXY

เขาไปข้างหน้า แต่พุทธเราบางกลุ่มจะให้ถอยหลัง :b1: กลับไปใช้เทียนไขใช้หินเหล็กไฟเป็นมนุษย์อยู่ตามถ้ำนุ่งใบไม้ :b32:

เขาเข้าทางการเมืองการปกครองเขียน พรบ.เขียนกฎหมายบีบบังคับไม่ทำตามคุกถูกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนพุทธศาสนิกชนจะไปไหว้สังเวชนียสถานก็เสี่ยงไปกันเองไปตายเอาดาบหน้ามีเงินก็ได้ไป ไม่มีเงินก็ไม่ได้ไป
คุณโรสเห็นด้วยไหม :b10:

เจ้าของ:  Rosarin [ 16 พ.ย. 2019, 10:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:

ครั้งพุทธกาลพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกบวช
เพราะไร้ทายาทสืบสกุลไงคะแล้วสมัยนี้
อยากให้ลูกบวชเนี่ยมีปัญญาคิดไหม
บวชเสร็จรับเงินใส่ย่ามทันทีเนี่ย
กำลังพาตัวเองไปตกนรกค่ะ
แล้วคนที่ให้นั้นไม่รู้ถึงให้
จะเกาะชายผ้าเหลือง
ไปนรกกันอยู่เห็นๆ
ปลงอาบัติก็ไม่ได้
เพราะต้องปลง
กะผู้ที่ไม่รับเงิน555
ทำด้วยความไม่รู้แล้วแน่ใจหรือคะ
ว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์กันนั้นน่ะค่ะ
https://youtu.be/6VUgtJeEDmo


สวรรค์จะไปยากอะไร ถ้าอยากไป คิกๆๆ แค่เชื่อว่าไป มันก็ไปแล้ว เขามีลูกได้บวชเขาสบายใจที่ลูกบวช เขาไปสวรรค์แล้ว เห็นไหม ไม่ยาก เหมือนข่าวเมื่อนี่ แม่ป่วยใกล้สิ้นลม อยากเห็นลูกบวช ลูกก็บวชให้แล้วไปไหว้ลาขอขมาแม่ แม่บอกสบายใจสุขใจที่ได้เห็นลูกบวช รุ่งขึ้นลูกบวชแม่ตายเลย อย่างนี้ไปสวรรค์แน่นอน ซึ่งต่างจากคุณโรส กับ แม่สุจิน ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตาย :b32:

หรือ จะเอาตามในคัมภีร์ก็มี คือ มัฏฐกุณฑลี ใกล้จะตาย อยากพบพระพุทธเจ้าก่อนตาย ให้พ่อพาไปก็ไม่พาไปเพราะไม่เลื่อมใส พระพุทธเจ้านิมิตให้เห็น มัฏฐกุณฑลีดีใจแล้วก็สิ้นลม ไปสวรรค์เบย แค่ทำใจให้ผ่องใส ให้เบิกบานไปสวรรค์แระ :b12: มันอยู่ที่ใจคุณโรส แต่พวกเรายังตามหาจิตหาใจยังไม่พบเบย

:b32:
ยังอีกยังไม่รู้สึกตัวและยังไม่สำนึกผิดแม้แต่น้อย
คำสอนของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเข้าใจถูก
ไม่ใช่ประเพณีนิยมที่ทำตามกันมาผิดๆ
การจะเกิดปัญญาเข้าใจถูกตามได้
ต้องอาศัยฟังผู้อื่นบอกให้คิดตาม
เช่นบวชแล้วรับเงินมันบาป
ยังไม่รู้รึว่าทำบาปกันอยู่
ทั้งผู้ให้และผู้รับบาป
คือละชั่วไม่ได้เพราะ
คิดผิดพูดผิดทำผิด
โดยไม่ฟังคำเตือน
บอกว่าบวชคือสละ
สมบัติเงินทองญาติมิตร
ทำไม่ได้จะบวชทำไมให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้าน
ประมาทคำวาจาสัจจะทุกคำที่ตรัสและคืนคำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะคิดได้ล่ะคะว่าบวชรับเงินไม่ได้ตรงปัจจุบัน
:b32: :b32: :b32:


สำนักแม่สุจินที่คุณโรสหลงติดอยู่ คือ จะต้องเป็นเหมือนคนครั้งกระโน้น คือ มีลูกชายต้องไม่ให้บวชกลัวไม่มีคนสืบตระกูล เมื่อบวชแล้วจะต้องตัดขาดพ่อแม่พี่น้องให้หมด คิกๆๆ นี่เขาคิดอย่างนี้

คุณโรสที่เคารพ ถ้าบวชแล้วตัดขาดพ่อแม่พี่น้อง นั่นมันคอมมิวนิสต์แล้ว พุทธก็น่าจะหมดไปนานแล้วไม่มีถึงทุกวันนี้หรอก

:b12:
บวชเข้าไปใช้สอยเยี่ยงขโมยพร้อมเหยียบย่ำสิกขาบทน้อยใหญ่
โดยไม่มีหิริโอตัปปะแถมรับเงินทองมาใช้จ่ายแบบอยู่บ้าน
โง่ไหมบวชด้วยความโลภโกรธหลงเต็มหัวใจกันอยู่
ไม่อายฟ้าดินเห็นคำสอนเป็นแค่กระดาษหรือ
รู้ไหมว่าบริโภคใช้สอยเยี่ยงโจรกันอยู่
ปล้นสักการะที่เขาถวายแก่ตถาคต
เขาให้แก่ผู้ที่ทำตามสิกขาบทได้
แค่ห่มจีวรหลอกชาวบ้านไปวันๆ
จีวรมีขายเต็มตลาดเลยนี่
อยากบวชก็ไปซื้อหามา
โดยไม่เข้าใจว่า
บวชไม่ได้
ถ้าตัดไม่ได้
ก็จะบวชทำไมล่ะ
อยากใช้เงินก็ประกอบอาชีพสิ
เออบวชแล้วมีมือถือคอมพิวเตอรทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ไง
ชาวบ้านเขาเริ่มรู้ความจริงแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้จักคิดกันไหมโตๆกันแล้วไม่อายคนที่รู้รึ
:b12:
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 16 พ.ย. 2019, 10:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
สธ.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ประเทศไทย ปี 2562


รูปภาพ


https://gnews.apps.go.th/news?news=3943 ... oyYcXTrvXY

เขาไปข้างหน้า แต่พุทธเราบางกลุ่มจะให้ถอยหลัง :b1: กลับไปใช้เทียนไขใช้หินเหล็กไฟเป็นมนุษย์อยู่ตามถ้ำนุ่งใบไม้ :b32:

เขาเข้าทางการเมืองการปกครองเขียน พรบ.เขียนกฎหมายบีบบังคับไม่ทำตามคุกถูกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนพุทธศาสนิกชนจะไปไหว้สังเวชนียสถานก็เสี่ยงไปกันเองไปตายเอาดาบหน้ามีเงินก็ได้ไป ไม่มีเงินก็ไม่ได้ไป
คุณโรสเห็นด้วยไหม :b10:

พระพุทธเจ้าให้ลาสิกขาถ้าทำตามสิกขาบทไม่ได้ไม่เข้าใจหรือคะ
บวชหลอกชาวบ้านไปวันๆคือขโมยดีๆนี่เองคือมิจฉาชีพตัวจริงไงคะ
งานไม่ทำงอมืองอเท้ามีคนไปกราบไหว้และให้เงินด้วยความไม่รู้เนี่ย
ไม่บอกเขาว่าไม่รับเงินเพราะอยากได้เงินแล้วมีบาตรไว้ทำไมกันคะ
สร้างวัตถุมากๆแล้วก็อ้างน้ำไฟเพื่อหาเงินชวนคนให้เรี่ยไรเงิน
ตัวคนเดียวนี่บวชกลางวันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านี่ใช้ได้แค่อัฏบริขาร
มือถือเป็นอัฏบริขารไหมคะกลางคืนก็นอนสิจะใช้ไฟฟ้าทำไม
เงินเดือนวันละ1บาตรที่ตถาคตให้ฉันจนพุงแตกตายก็ยังได้นี่
บวชทำไมถ้าไม่เข้าใจคำสอนคะโลภมากไม่มีหิริโอตัปปะรู้สึกตัวกันไหมคะ555
:b12:
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 16 พ.ย. 2019, 11:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

:b12:
อ้อแล้วบรรพชาแล้วเนี่ยนอนรวมกันในที่มุงหลังคาเดียวกันไม่ได้
หลังแตะพื้นได้แค่หลังเดียวต้องอยู่กุฏิคนเดียว
ชวนคนเข้าไปนอนวัดมากๆใครอนุญาตมิทราบ
ตถาคตอนุญาตตามการบรรพชาให้จำวัด
เพราะสละอาคารบ้านเรือนแล้วนี่
จะบวชแบบทำผิดตามๆกัน
หรือจะศึกษาคำสอนให้เข้าใจก่อนบวชรู้ไหมว่าไม่มีตัวเรา
มีแต่ทำกรรมตามความอยากทั้งกุศลจิตและอกุศลจิต
หลากหลายของจิตตามการสะสมด้วยความไม่รู้
รู้จักฟังให้เข้าใจจะได้ไม่หลงทำตามกันแบบผิดๆ
จะได้ฉลาดขึ้นมาบ้างถ้ายังไม่เข้าใจคำสอนตราบนั้นก็ทำผิดไปเรื่อยๆ
ก็เชิญขนเงินไปประเคนกิเลสมิจฉาชีพเศรษฐีหัวโล้นกันต่อไปตามสบายนะ555
https://youtu.be/qP1Q8FI8spw
onion onion onion

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 พ.ย. 2019, 18:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Rosarin เขียน:
:b12:
อ้อแล้วบรรพชาแล้วเนี่ยนอนรวมกันในที่มุงหลังคาเดียวกันไม่ได้
หลังแตะพื้นได้แค่หลังเดียวต้องอยู่กุฏิคนเดียว
ชวนคนเข้าไปนอนวัดมากๆใครอนุญาตมิทราบ
ตถาคตอนุญาตตามการบรรพชาให้จำวัด
เพราะสละอาคารบ้านเรือนแล้วนี่

จะบวชแบบทำผิดตามๆกัน
หรือจะศึกษาคำสอนให้เข้าใจก่อนบวชรู้ไหมว่าไม่มีตัวเรา
มีแต่ทำกรรมตามความอยากทั้งกุศลจิตและอกุศลจิต
หลากหลายของจิตตามการสะสมด้วยความไม่รู้
รู้จักฟังให้เข้าใจจะได้ไม่หลงทำตามกันแบบผิดๆ
จะได้ฉลาดขึ้นมาบ้างถ้ายังไม่เข้าใจคำสอนตราบนั้นก็ทำผิดไปเรื่อยๆ
ก็เชิญขนเงินไปประเคนกิเลสมิจฉาชีพเศรษฐีหัวโล้นกันต่อไปตามสบายนะ555
https://youtu.be/qP1Q8FI8spw
onion onion onion


คิกๆๆ เชื่อหรือยังว่า สำนักนี้ ตัวตัดทอนพระพุทธศาสนา ถ้าแม่สุจินมีอายุ 200 ร้อยปี พุทธในเมืองไทยหมดแน่นวล :b32:

แล้วที่แม่สุจินพร่ำบอกกับผู้อื่นอย่าคิดว่าบอกถูกสอนถูกนะ สอนผิดเห็นๆ เนี่ย

รูปภาพ

ถ้าถามว่า สมาธิ ไม่ใช่ธรรมหรือ คุณโรสตอบสิ สมาธิใช่ธรรมไหม

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 พ.ย. 2019, 19:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
อ้างคำพูด:
สธ.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ประเทศไทย ปี 2562


http://pr.moph.go.th/_WEBADMIN/editors/ ... TKP_3691(1).JPG


https://gnews.apps.go.th/news?news=3943 ... oyYcXTrvXY

เขาไปข้างหน้า แต่พุทธเราบางกลุ่มจะให้ถอยหลัง :b1: กลับไปใช้เทียนไขใช้หินเหล็กไฟเป็นมนุษย์อยู่ตามถ้ำนุ่งใบไม้ :b32:

เขาเข้าทางการเมืองการปกครองเขียน พรบ.เขียนกฎหมายบีบบังคับไม่ทำตามคุกถูกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนพุทธศาสนิกชนจะไปไหว้สังเวชนียสถานก็เสี่ยงไปกันเองไปตายเอาดาบหน้ามีเงินก็ได้ไป ไม่มีเงินก็ไม่ได้ไป
คุณโรสเห็นด้วยไหม :b10:

พระพุทธเจ้าให้ลาสิกขาถ้าทำตามสิกขาบทไม่ได้ไม่เข้าใจหรือคะ
บวชหลอกชาวบ้านไปวันๆคือขโมยดีๆนี่เองคือมิจฉาชีพตัวจริงไงคะ
งานไม่ทำงอมืองอเท้ามีคนไปกราบไหว้และให้เงินด้วยความไม่รู้เนี่ย
ไม่บอกเขาว่าไม่รับเงินเพราะอยากได้เงินแล้วมีบาตรไว้ทำไมกันคะ
สร้างวัตถุมากๆแล้วก็อ้างน้ำไฟเพื่อหาเงินชวนคนให้เรี่ยไรเงิน
ตัวคนเดียวนี่บวชกลางวันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านี่ใช้ได้แค่อัฏบริขาร
มือถือเป็นอัฏบริขารไหมคะกลางคืนก็นอนสิจะใช้ไฟฟ้าทำไม
เงินเดือนวันละ1บาตรที่ตถาคตให้ฉันจนพุงแตกตายก็ยังได้นี่
บวชทำไมถ้าไม่เข้าใจคำสอนคะโลภมากไม่มีหิริโอตัปปะรู้สึกตัวกันไหมคะ555



ถ้าไม่ใช้เงินสร้างทำได้ไหม :b1:

รูปภาพ

ย้อนไปครั้งพุทธกาล วัดบุพพาราม วัดเชตวัน ฯลฯ ถ้าไม่ใช้เงินสร้างทำได้ไหม อาจมีคำแย้งว่า นั่นชาวบ้านที่เป็นพุทธสร้างถวาย ก็มีคำตอบสวนว่า แล้วปัจจุบัน มีชาวบ้านที่เป็นพุทธสร้างถวายเหมือนครั้งพุทธกาลไหม ไม่มี ปัจจุบันยังไม่เห็นข่าว ทีนี้เจ้าอาวาสก็ต้องหาเงินมาสร้าง หาจากไหนก็จากชาวพุทธด้วยกันนั่นแหละ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 พ.ย. 2019, 19:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

ไหนๆก็ไหนๆแล้ว

วัดที่ "มีชื่อระบุไว้" ในพระไตรปิฎก เท่าที่ค้นได้มี ๙ วัด

๑.วัดเวฬุวัน สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร อยู่กรุงราชคฤห์

๒.วัดนิโครธาราม สร้างถวายโดย เจ้านิโครธ แห่งศากยวงศ์ อยู่กรุงกบิลพัสด์

๓.วัดเชตวนาราม สร้างถวายโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี อยู่เมืองสาวัตถี

๔.วัดอัมพาตการาม สร้างถวายโดยจิตตคฤหบดี อยู่เมืองมัจฉกิสัณฑะ

๕.วัดชีวกัมพวัน สร้างถวายโดยหมอชีวกโกมารภัจ อยู่กรุงราชคฤห์

๖.วัดบุพพาราม สร้างถวายโดยนางวิสาขา อยู่เมืองสาวัตถี

๗.วัดโฆสิตาราม สร้างถวายโดยโฆสกเศรษฐี อยู่กรุงโกสัมพี

๘.วัดกุกกฏาราม สร้างถวายโดย กุกกุฏเศรษฐี อยู่กรุงโกสัมพี

๙.วัดปาวาริการาม สร้างถวายโดยปาวาริกเศรษฐี อยู่กรุงโกสัมพี

นอกจากนี้ยังมีที่พักสงฆ์ ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างไว้อีกจำนวนหนึ่ง

http://www.madchima.org/forum/index.php ... 052.0;wap2

เจ้าของ:  Rosarin [ 16 พ.ย. 2019, 20:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Kiss
กิเลสแปลว่าไม่รู้และกิเลสมีที่จิตและจิตไม่อยู่นอกกายตัวเอง
ถามว่าเวลาแก้กิเลสแก้ที่จิตตัวเองใช่ไหมแล้วสร้างวัตถุทำไม
วัตถุเกิดจากกิเลสอยากได้ใช่ไหมเอามาเป็นภาระเพื่อจะหาเงิน
ผิดไหมคะกิเลสภายในใจไม่แก้อยากได้วัตถุมาบำเรอกายหรือคะ
พอเรี่ยไรเงินมาสร้างเสร็จก็อยากติดแอร์หาคนมาจ่ายค่าแอร์ค่าน้ำไฟ555
เขาเรียกว่าโลภมากไม่รู้จักประมาณตนเองว่าบวชคือสละความยึดติดในอัตตาและวัตถุแล้วมาสร้างวัตถุ555
:b12:
:b32: :b32:

เจ้าของ:  Rosarin [ 16 พ.ย. 2019, 22:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Kiss
ฟังเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการเรี่ยไรบ้างนะ
https://youtu.be/kH3sEt69iJE
onion onion onion

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 17 พ.ย. 2019, 09:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาเถรวาท

Rosarin เขียน:
Kiss
กิเลสแปลว่า ไม่รู้ และกิเลสมีที่จิต และจิตไม่อยู่นอกกายตัวเอง
ถามว่า เวลาแก้กิเลสแก้ที่จิตตัวเองใช่ไหมแล้วสร้างวัตถุทำไม
วัตถุเกิดจากกิเลสอยากได้ใช่ไหม เอามาเป็นภาระเพื่อจะหาเงิน

ผิดไหมคะกิเลสภายในใจไม่แก้อยากได้วัตถุมาบำเรอกายหรือคะ
พอเรี่ยไรเงินมาสร้างเสร็จก็อยากติดแอร์หาคนมาจ่ายค่าแอร์ค่าน้ำไฟ555
เขาเรียกว่าโลภมากไม่รู้จักประมาณตนเองว่าบวชคือสละความยึดติดในอัตตาและวัตถุแล้วมาสร้างวัตถุ555
:b12:
:b32: :b32:


คิกๆๆ คุณโรสขอรับ คุณอย่าเดาเลยขอรับ อายแทนจริงๆ

หน้า 7 จากทั้งหมด 12 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/