ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59224
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ส.ค. 2020, 11:02 ]
หัวข้อกระทู้:  แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อเว้นสิ่งที่ควรเว้นและเสพสิ่งที่ควรเสพแล้ว อัปปนาสมาธิก็ยังไม่เกิด ก็จะต้องบำเพ็ญ "อัปปนาโกศล" ให้เต็มที่ คือ ต้องประกอบด้วยอัปปนาโกศลความรู้ความฉลาดในธรรมที่เกื้อกูลให้ฌานจิตเกิดขึ้นได้ ๑๐ ประการ คือ (วิสุทธิมัคค์ ปฐวีกสิณนิทเทส)

๑. โดยการทำวัตถุให้เป็นของสะอาด คือ ทั้งร่างกายและเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่ อาศัยให้ สะอาด มิฉะนั้นแล้วจิตใจก็ไม่แจ่มใส
๒. โดยการยังความเสมอกันของอินทรีย์ ๕ คือ สัทธาและปัญญา วิริยะและสมาธิให้ เสมอกันด้วยสติ
๓. โดยฉลาดต่อนิมิต
๔. ย่อมประคองจิตโดยสมัยที่ควรประคอง
๕. ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม
๖. ย่อมยังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง
๗. ย่อมเพ่งเฉยจิตในสมัยที่ควรเพ่งเฉย
๘. โดยการเว้นบุคคลผู้ไม่ตั้งมั่น
๙. โดยเสพบุคคลผู้ตั้งมั่น
๑๐. โดยความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในคุณนั้นๆ

ถ้าไม่เป็นผู้ฉลาดในอัปปนาโกศล ๑๐ นี้ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตก็ไม่อาจเพิ่มความสงบมั่นคงขึ้นอีก จนเป็นบาทให้อัปปนาสมาธิ คือ รูปาวจรปฐมฌานจิตเกิดได้

ไฟล์แนป:
1596772159129.jpg
1596772159129.jpg [ 46.71 KiB | เปิดดู 5789 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ส.ค. 2020, 11:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.........

ไฟล์แนป:
1596773086856.jpg
1596773086856.jpg [ 46.15 KiB | เปิดดู 5787 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ส.ค. 2020, 14:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.......

ไฟล์แนป:
1596784278348.jpg
1596784278348.jpg [ 56.78 KiB | เปิดดู 5681 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ส.ค. 2020, 14:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.......

ไฟล์แนป:
1596784291137.jpg
1596784291137.jpg [ 41.26 KiB | เปิดดู 5681 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 ส.ค. 2020, 05:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.......

ไฟล์แนป:
1596618380927.jpg
1596618380927.jpg [ 36.33 KiB | เปิดดู 5618 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 ส.ค. 2020, 05:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

........

ไฟล์แนป:
1596669552047.jpg
1596669552047.jpg [ 63.34 KiB | เปิดดู 5618 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 ส.ค. 2020, 07:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

......

ไฟล์แนป:
1596933787641.jpg
1596933787641.jpg [ 45.74 KiB | เปิดดู 5567 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 ส.ค. 2020, 07:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

......

ไฟล์แนป:
1596933780242.jpg
1596933780242.jpg [ 25.96 KiB | เปิดดู 5567 ครั้ง ]

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 11 ส.ค. 2020, 08:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

Kiss :b8:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 16 ส.ค. 2020, 05:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.......

ไฟล์แนป:
1597493253703.jpg
1597493253703.jpg [ 46.77 KiB | เปิดดู 5318 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 17 ส.ค. 2020, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.......

ไฟล์แนป:
1597634337392.jpg
1597634337392.jpg [ 54.75 KiB | เปิดดู 5282 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 17 ส.ค. 2020, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

........

ไฟล์แนป:
1597634342890.jpg
1597634342890.jpg [ 46.64 KiB | เปิดดู 5282 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 19 ส.ค. 2020, 06:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.....

ไฟล์แนป:
1597792058914.jpg
1597792058914.jpg [ 38.05 KiB | เปิดดู 5229 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 19 ส.ค. 2020, 06:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

.......

ไฟล์แนป:
1597792042370.jpg
1597792042370.jpg [ 40.23 KiB | เปิดดู 5229 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 19 ส.ค. 2020, 06:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

....?

ไฟล์แนป:
1597792032226.jpg
1597792032226.jpg [ 45.19 KiB | เปิดดู 5229 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/