ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รู้วาระจิตคืออะไร
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=61508
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Rosarina [ 31 ธ.ค. 2021, 02:33 ]
หัวข้อกระทู้:  รู้วาระจิตคืออะไร

Kiss
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงว่าขณะนี้จิตกำลังเกิดดับนับแสนโกฏิขณะ
รู้วาระจิตเป็นพระทศพลญาณคือปัญญาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ไม่ใช่ปัญญาระดับสาวกที่จะไปรู้วาระจิตแต่ละ1ขณะว่าใครจะบรรลุได้
ที่พูดตามตามกันว่าพระเกจิอาจารย์รู้วาระจิตนั้นไม่ใช่แค่รู้ความคิดเท่านั้น
การส่งความคิดตัวเองออกจากกายใจไปสอดรู้สอดเห็นความคิดคนอื่นเป็นโทษ
ก็ทำแบบนั้นตัวเองก็มีกิเลสเพิ่มเพียรทำกิเลสละเอียดให้แก้ไขยากมากกว่าปกติ
แถมเมื่อรู้ว่าเขาคิดไม่ดีกับตัวเองก็เกิดเดือดร้อนใจโกรธแค้นขึ้นคิดร้ายเขาก็เป็นได้
พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สาวกแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อื่นใดต่อหน้าชาวบ้านเลย
ทรงให้แสดงพระธรรมเทศนาตามปกติสำหรับอิทธิฤทธิ์ต่างๆพระพุทธเจ้าทรงใช้เมื่อจำเป็นไว้ข่มมานะทิฏฐิ
ตัวอย่างทรงเสด็จไปโปรดพระองคุลีมานก่อนมารดาจะถูกฆ่าเพราะพระองค์รู้วาระจิตว่าจะบรรลุเมื่อฟังธรรม
ปาฏิหารย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน=อนุสาสนีปาฏิหารริย์(ปาฏิหาริย์คำสอน)
พระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคีย์มีพระอัญญาโกณฑัญญะ1ท่านพร้อมพรหม18โกฏิบรรลุจากฟังธรรมครั้งนั้น
และทุกครั้งที่ทรงแสดงพระธรรมก็จะมีผู้บรรลุธรรมตามกำลังปัญญาจากการฟังด้วยกันแต่บรรลุต่างชั้นภูมิ
สาวกที่บรรลุอรหันต์แล้วยังตามฟังเพื่อได้ทรงจำพระธรรมที่ทรงแสดงมาถ่ายทอดบอกต่อกันเป็นมุขปาฐะ
จนได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฏกให้ได้ศึกษาจนถึงวันนี้คิดเองไม่ได้ต้องฟังสะสมปัญญาตรงจริงตามปกติ
https://youtu.be/Kywu5tyKiK0
onion onion onion

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/