ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ร่วมบริจาคสมทบ “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก” โดยวัดไทยในอินเดีย
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=46917
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 06 ธ.ค. 2013, 13:54 ]
หัวข้อกระทู้:  ร่วมบริจาคสมทบ “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก” โดยวัดไทยในอินเดีย

๐ อโรคยา ปรมา ลาภา
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

๐ โย โว ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย
ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุผู้ป่วยไข้


:b48: :b48:

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินงาน “กุสินาราคลินิก”
เป็นสถานพยาบาลที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยคณะพุทธบริษัทชาวไทย
ตั้งอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ซึ่งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานสาลวโนทยาน (ที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน)
กับมกุฏพันธเจดีย์สถาน (สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ)

เขตปกครองของเมืองกศินาคาร์ อำเภอกุศินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

“กุสินาราคลินิก"เป็นสถานที่รักษาพยาบาลแด่พระภิกษุสงฆ์,
ผู้แสวงบุญและแก่สาธารณชนผู้ทุกข์ยากป่วยไข้
โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ หรือศาสนาใดๆ
เป็นการรักษาในรูปแบบของการกุศล

โดยเปิดทำการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
รวมระยะเวลากว่า ๑๓ ปีมาแล้ว”

ผู้สนใจให้การสนับสนุนกิจการกุสินาราคลินิก
สามารถบริจาคร่วมได้ทุกอย่าง ไม่จำกัดระยะเวลา
(ค่ายา, ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่, ทุนช่วยเหลือดำเนินการ ฯลฯ)


บริจาคได้ที่

บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี
“มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เพื่อสถานพยาบาล”
(คุณฉัตรชัย เอื้อคารวะ -เลขาธิการมูลนิธิฯ)
เลขที่ 078 214 7995


หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามเพิ่มเติม 02-1844539-41


:b46: :b46:


ไฟล์แนป:
kushinara.jpg
kushinara.jpg [ 167.44 KiB | เปิดดู 3872 ครั้ง ]

เจ้าของ:  Hanako [ 06 ธ.ค. 2013, 14:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมบริจาคสมทบ"สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก" โดยวัดไทยในอินเ

ความเป็นมา : สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นวัดที่ชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้น
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ที่กุสินารา อันแสดงถึงความศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา ณ แดนพุทธภูมิ
สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถานที่นี้นับเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง ใน ๔ ตำบล
ที่มีความใกล้ชิดในพระชนม์ชีพของพระพุทธองค์อย่างมาก
โดยเฉพาะเมื่อทรงเสด็จมาที่กุสินารา

ตามมหาปรินิพพานสูตรกล่าว่า พระองค์ทรงพระประชวรอย่างหนัก
และมีพระสรีระที่ชราภาพมากแล้ว ยังต้องเดินทางรอนแรม
ด้วยพระบาทเปล่าถึง ๙๐ วัน ในขณะที่พระชนมายุ ๘๐ พรรษา
ทั้งทรงตรากตรำต่องานบำเพ็ญพุทธกิจมา ๔๕ พรรษา
ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงตั้งพระทัย
ที่จะเสด็จมาปรินิพพานที่นครกุสินารานี้โดยตรง

คณะผู้ตามเสด็จได้จัดเภสัชที่พอจะหาได้ในท้องถิ่น
มาถวายการรักษาโรคาพาธตามที่จะพึงมีพึงได้
ตราบจนพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาละ ณ กรุงกุสินาราแห่งนี้

ด้วยความสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์
เมื่อพุทธบริษัทชาวไทยผู้ศรัทธาได้สร้างศาสนสถาน
อันเป็นอารามที่ร่มรื่นสง่างามใกล้จะสมบูรณ์แล้ว
จึงได้เริ่มงานเผยแผ่พุทธศาสนาตามแผนที่วางไว้
และมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
การศึกษาปริยัติ การสงเคราะห์
โดยให้การรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนผู้ด้อยโอกาสและอ่อนกำลังทรัพย์


ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายธวัธชัย ทวีศรี ได้มีดำริว่า

อันความเจ็บไข้ได้ป่วยและความทุกข์
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทุกคน
ไม่ว่าชาติใด ศาสนาใด โรคภัยไข้เจ็บ
หรือความทุกข์ทรมาน ย่อมเบียดเบียนได้ทั้งนั้น
ควรอย่างมากที่เราจะได้สร้างสถานพยาบาลแก่คนเหล่านี้ขึ้นที่วัดของเรา
จะได้เป็นอานิสงส์มหาศาลแก่ทั้งผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่มาขอรับการรักษา
และเป็นอานิสงส์ผลบุญแก่ท่านผู้ศรัทธาที่ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์มาในการนี้อีกด้วย


ในการนี้ นับว่าพอเหมาะและสอดคล้องกับเจตนาเดิมของคุณจุมพล โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล
ที่มีมาแต่ครั้งแรกคราวเมื่อมาพุทธสถานนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ได้เห็นคนจน คนยาก คนเจ็บ คนป่วย ได้ดำริว่า
จะต้องหาโอกาสขจัดปัดเป่าช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์ทางใดทางหนึ่งให้ได้

เมื่อปลายปี ๒๕๔๑ นายกูรมัค ซิงห์ สัจจเทพ คหบดีชาวอินเดีย
ผู้ไปประกอบสัมมาชีพในเมืองไทย ซึ่งได้ตั้งคลินิกเพื่อการกุศล ในนิวเดลลีหลายแห่ง
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต จึงได้ชักชวนมาร่วมบุญกันอีกแรงหนึ่ง
ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ แพทย์ หมอ เภสัชกรและยารักษาโรค
เข้าสนับสนุนเป็นเบื้องต้น กับทั้งประสานงานในส่วนท้องถิ่น
และในการจัดสร้างอาคารพยาบาล อาศัยกำลังงานของคณะสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
มีท่านพระครูสุวัฒน์ชยาทร (เงียบ อาภารโณ) เป็นหัวหน้างานนวกรรม
จนปรากฏคลินิกเสร็จสมบูรณ์ มีห้องตรวจ ๒ ห้อง
เตียงพยาบาล ห้องทะเบียนคนไข้ ห้องจ่ายยา และที่พักคนป่วย เป็นต้น

ด้วยกุศลเจตนาอันมุ่งมั่นต่อการสร้างวัดแห่งนี้
เพื่อให้เป็นบุญสถานแห่งการบำเพ็ญกุศล
มุ่งสู่ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ณ แดนพุทธภูมิ
อันจะส่งผลให้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติ
มีอานิสงส์อย่างยิ่งต่อพุทธบริษัทและประเทศไทยอย่างมาก
จึงได้ตั้งกองทุนการกุศล และตั้งมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
เข้ามาสนับสนุนเป็นลำดับมา

ดังนั้นตามอุดมมงคลดังกล่าวมา กุสินาราคลินิกแห่งนี้จึงเกิดขึ้น
เพื่อให้เป็นสถานรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย
โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือศาสนาใดๆ
ที่มารับการตรวจรักษา ในรูปแบบของการกุศลโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

ในโอกาสอันพร้อมนี้ จึงได้ประกอบพิธีเปิดกุสินาราคลินิก
เมื่อวันแม่แห่งชาติที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ นี้
ขออนุโมทนากับท่านผู้ใจบุญมีศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์
เพื่อเป็นค่ายา ค่าหมอ ค่าเภสัชกร และอื่นๆ ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยทั่วกัน

“อโรคฺยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”


อนุโมทนา
(พระราชรัตนรังษี)
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล


:b44: :b44:

ที่มา : http://www.watthaikusinara-th.org


ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมาชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ทรงประกอบพิธีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์
สร้างสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
๑ มีนาคม ๒๕๔๘

สมเด็จพระเทพฯทรงวางศิลาฤกษ์ฯ.jpg
สมเด็จพระเทพฯทรงวางศิลาฤกษ์ฯ.jpg [ 156.37 KiB | เปิดดู 3871 ครั้ง ]

เจ้าของ:  วิริยะ [ 06 ธ.ค. 2013, 18:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมบริจาคสมทบ “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก” โดยวัดไทยในอิน

โมทนาครับ สาธุ :b8:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 06 ธ.ค. 2013, 19:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมบริจาคสมทบ “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก” โดยวัดไทยในอิน

:b4: :b4: :b4:

เจ้าของ:  Hanako [ 08 ธ.ค. 2013, 11:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่วมบริจาคสมทบ “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก” โดยวัดไทยในอิน

ลักษณะการดำเนินงานของ "กุสินาราคลินิก"
คือ มีทีมแพทย์ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล

เช่นวันนี้ เช้านี้ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ได้ต้อนรับ
คณะแพทย์พยาบาล จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในโครงการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ แดนพุทธภูมิ

ในชุดที่ ๒ ที่สลับทีมกับโรงพยาบาลวัดไทยพุทธคยา

มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้แสวงบุญ
ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
จาก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

นำโดย พญ.ดวงพร เสรีนนท์ชัย นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.พิมพ์จันท ปิ่นสุนทร น.ส.รักษิณา ทิศอากาศ
และนางศิราณี รามัญวงศ์


ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย
๘ ธันวาคม ๒๕๕๖


จาก Facebook วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์:b8: :b1:


ไฟล์แนป:
คณะแพทย์.jpg
คณะแพทย์.jpg [ 81.21 KiB | เปิดดู 3806 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/