ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

๏-๏ รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา” ๏-๏
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=55207
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 พ.ค. 2013, 07:30 ]
หัวข้อกระทู้:  ๏-๏ รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา” ๏-๏

รูปภาพ

:b45: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา”

ประวัติความเป็นมา “วันอาสาฬหบูชา”
http://www.dhammajak.net/budday/asa.php
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=23461

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ขอเชิญชวน “ปฏิบัติบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45895

แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๕๒ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=33155

แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๙ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13326

แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=45913

อาสาฬหบูชา ~ เข้าพรรษา ๒๕๕๗ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48139

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19791

วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหาบุญไทย ปุญญมโน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16666

อาสาฬหบูชา : พระโอวาทานุสาสนีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=23018

ปางพระพุทธรูปสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับวันอาสฬหบูชา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13182

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กงล้อแห่งความจริงอันประเสริฐ
(ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=57701

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20815

ธัมมเมกขสถูป หรือ ธรรมเมกขสถูป ณ สารนาถแห่งรัฐพิหาร
อนุสรณ์สถานแห่งการแสดง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
ปฐมเทศนา (เทศน์กัณฑ์แรกของโลก) ในวันอาสาฬหบูชา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41327

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48156

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45902

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42840

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=38961

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=33300

พระโอวาท “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๑
http://www.dhammajak.net/book-somdej/31.html

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๕
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม-วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42720

พุทธชยันตี : พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42774

ธงสัญลักษณ์ พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42769

“วันอาสาฬหบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” ปี ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42703

“วันอาสาฬหบูชา” เป็น “วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=51303

:b42: -------------------------- :b42:

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันงดงามยิ่ง หาชมได้ยาก พร้อมคำบรรยาย ๓๕ ภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=38097

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันทรงคุณค่ายิ่ง พร้อมคำบรรยายโดยสังเขป ๘๑ ภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39272

:b47: “ภาพพุทธประวัติ”
อันงดงามมาก พร้อมคำร้อยกรอง-คำบรรยายโดยสังเขป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39613

เจ้าของ:  Duangtip [ 21 ม.ค. 2018, 16:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา” ••

Kiss :b8: :b20:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 24 ก.พ. 2018, 10:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๏-๏ รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา” ๏-๏

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/