ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45116
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  jeerus [ 05 เม.ย. 2013, 02:16 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์)

วัดใหม่ปลายห้วย
ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรประวัติ

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ถือกำเนิดในตระกูลเพชรพิจิตร
เมื่อเดือนอ้าย ปีขาล ไม่ทราบปี พ.ศ. เกิดที่ชัดเจน
เพราะท่านไม่เคยกล่าวถึง ต่างคาดเดากันเอง
บ้างก็ว่าท่าน 30 กว่า บ้างก็ว่า 60-70 ปี บ้างก็ว่าอายุท่านเป็นร้อยกว่า
มีคนเคยถามอายุที่แท้จริงของท่าน ในบ้างครั้งท่านก็ตอบว่า 2-3 ขวบ
บ้างครั้งท่านก็บอกว่ารู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สู้ไปรู้ธรรมะก็ไม่ได้
ซึ่งหลวงปู่จะสอนคณะศิษยานุศิษย์เสมอว่า
ให้ครองตนอยู่ในศีลในธรรม สร้างกุศล ละจากกิเลส

หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงปู่เรือง อาภัสสโร
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดยมีหลวงปู่ใส ปัญญาพโล วัดเขาตำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เป็นศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกัน

และศึกษาพระเวทกับหลวงปู่ศรี ธมฺมรโต ซึ่งหลวงปู่ศรีท่านเป็นศิษย์ของ
พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร) แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า

และได้ศึกษาตำรายากับ หลวงพ่อบุญยืน ฐิตตวิริโย
หลวงปู่ท่านเดินธุดงค์ออกหาสถานที่วิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมจนถึงจังหวัดชุมพร
ปฎิบัติธรรมอยู่ในถ้ำเขาครามกับหลวงพ่อมนูญ
และท่านยังได้ศึกษาตำราพระเวทต่างๆของ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ที่หลวงพ่อเงินมอบให้หลวงพ่อพิศ และตกมาถึงหลวงปู่ทองดี อนีโฆ
และท่านยังได้กล่าวอีกว่าสหายธรรมของท่าน มีหลวงปู่ละมัย ฐิตตมโน
หลวงปู่ใส ปัญญาภโล หลวงปู่จันทรา อนากุโล
ซึ่งสหายธรรมของท่านแต่ละรูปต่างมีอายุมากกว่า 90 ปีทุกรูป
และหลวงปู่ทองดี อนีโฆ ยังเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์สอนพระกรรมฐาน
ให้แก่ญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกๆเดือน

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ เป็นพระผู้ให้มีเมตตาสูงช่วยเหลือชาวบ้าน
และส่วนงานราชการอยู่เสมอๆและทำกุศลในทางพุทธศาสนา
ก่อสร้างอุโบสถ ศาลา หลายต่อหลายวัด

ท่านได้สร้างตึกสงฆ์อาพาธมอบให้โรงพยาบาลพิจิตรกว่า 70 ล้านบาท
ปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย สร้างอาคารเรียนให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ให้แก่พระสงฆ์องค์เณรได้ร่ำเรียนศึกษา สร้างอาคารเรียนในอีกหลายแห่ง
ขุดคลองสาธารณะให้แก่ชาวบ้านได้ใช้ในการทำเกษตรกรรมได้ตลอดปี
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดคลองสาธารณะนี้ถึง 70,000 ไร่
อีกทั้งยังสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธ
รวมสิ่งก่อสร้างที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์กว่า 400 ล้านบาท
ความทราบถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จึงได้รับโปรดเกล้า
ให้เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนาม "พระพิศาลญาณวงศ์"

รูปภาพ
พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร)


งานสาธารณประโยชน์

โรงพยาบาล

- สร้างอาคารสงฆ์อาพาธและหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 43,000,000
และจัดซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์และคุรุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 2,700,000 บาท

- รับเป็นองค์อุปภัมภ์ในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์มะเร็งรังสีวิทยา
และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนในการดำเนินการก่อสร้าง 100 ล้านบาท
เริ่มลงเมือสร้าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 จะแล้วเสร็จใน วันที่ 15 มกราคม 2556
อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งทุนพระพิศาลญาณวงศ์เพื่อพระสงฆ์อาพาธ
และกองทุนพระพิศาลญาณวงศ์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

การศึกษา

- หลวงปู่ทองดี อนีโฆ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอ

- พ.ศ.2552 มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรจังหวัดพิจิตร
ผู้ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2551 จำนวน 17 ทุน
ในงานส่งมอบอาคารเรียนหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม

- ในปี 2553 หลวงปู่ ทองดี อนีโฆ เป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปลายห้วย
ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

- ในปี 2553 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ระดับเข็มทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร

- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอ

- ในปี 2553 เกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนอุปภัมภ์การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดี

- ในปี พ.ศ. 2554 พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)
ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียน วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
และถวายค่าภัตตาหารเดือนละ 20,000 บาท

- ในปี พ.ศ. 2554 ได้ถวายปัจจัยสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ วัดตากฟ้า
พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

- ในปี พ.ศ. 2554 ได้ถวายปัจจัยเป็นค่าหนังสือเรียนพระปริยัติธรรม
แด่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า เป็นจำนวนเงิน 190,000 บาท

- ในปี พ.ศ. 2555 บริจาคเงินเข้ากองทุน รัตนภัตต์ จำนวน 100,000 บาท

- ในปี พ.ศ.2555 ถวายเงินจำนวน 100,000 บาทเป็นค่าหนังสือเรียนปริยัติธรรม
แผนกบาลี เพื่ออุปภัมภ์บำรุงสำนักศาสนศึกษา วัดตากฟ้า
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1

ประโยชน์เพื่อสังคม

- ในปี 2552 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- ได้จัดหาปัจจัยและดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สถานีอนามัยหนองโสน
ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร ฝาผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นปูกระเบื้อง กั้นห้อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท

- ได้มอบเงินแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนเพื่อขุดคลองในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน
จำนวน 1,400,000 บาท มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดคลองสาธารณะนี้ถึง 70,000 ไร่

- มอบทุนให้ผู้ยากไร้และผู้ขาดแคลนอย่างเป็นประจำในโอกาสต่างๆ

- พ.ศ.2552 ได้บริจาคเงินสร้างอาคารอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท


:b44: :b44:

= รวมคำสอน “หลวงปู่ทองดี อนีโฆ” (พระพิศาลญาณวงศ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49194

= ประมวลภาพ “หลวงปู่ทองดี อนีโฆ” วัดใหม่ปลายห้วย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=49172

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/