วันเวลาปัจจุบัน 06 มี.ค. 2021, 09:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 พ.ค. 2013, 13:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 4999

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

ประวัติและผลงาน
อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์


ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
ประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
และสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติประวัติและชีวิตการงานโดยสังเขป

น.ส. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙
ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรีคนที่ ๓
ของหลวงบริหารวนเขตต์ (ฉัตร ชูเกียรติ) และนางเจริญ (ปุณสันถาร)

เริ่มศึกษาพระอภิธรรมที่พุทธสมาคม สมัยที่ท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์,
ท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร, คุณพระชาญบรรณกิจ,
คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต เปิดการสอนพระอภิธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อประมาณปลาย พ.ศ. ๒๔๙๖

จากนั้นก็ได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาตลอดมา
โดยอาศัยความอนุเคราะห์ของพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นผู้แปลภาษาบาลีและให้คำแนะนำ

เมื่อเริ่มศึกษาพระอภิธรรมได้พอสมควรแล้ว
ท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ก็ได้มอบหมายให้บรรยายพระอภิธรรม ณ สถานที่ต่างๆ
เช่น พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรยายพระอภิธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นเวลา ๑ ปี
บรรยายพระอภิธรรมเรื่องจิต แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง
เรือนจำลหุโทษ คลองเปรม ประมาณ ๑ ปี
ร่วมเผยแพร่พระอภิธรรมใน ๗ จังหวัดภาคใต้
กับคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
โดย ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล นายกพุทธสมาคม
ทรงเป็นผู้นำคณะกับท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรยายพระธรรมทุกวันอาทิตย์ (เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน)
ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
และนำเทปคำบรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร. ๒ บางนา
ด้วยกำลังศรัทธาของผู้ฟัง ทำให้คณะศึกษาธรรม
สามารถจัดตั้งเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานดังนี้

น.ส. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการ
พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ รองประธานกรรมการ
พ.อ. ด.ร. ชินวุธ สุนทรสีมะ กรรมการ
นางสงวน สุจริตกุล กรรมการ
คุณหญิงณพรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
นางเกศินี ฉายะพงศ์ กรรมการ
น.ส. ดวงเดือน บารมีธรรม กรรมการและเหรัญญิก
น.ส. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง กรรมการและเลขานุการ

เมื่อได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว
พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ ได้ดำเนินการติดต่อขอนำเทปคำบรรยายธรรม
ซึ่งได้ออกอากาศติดต่อตลอดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึงปัจจุบัน
ไปออกอากาศสถานีวิทยุต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก
ซึ่งทางมูลนิธิก็พยายามติดต่อขอนำเทปคำบรรยายธรรมออกอากาศตามจังหวัดต่างๆ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังทุกจังหวัด

ในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่างประเทศนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๐
ได้รับเชิญจาก Buddhist Information Center ประเทศศรีลังกา
โดยพระมหาสังฆนายก Madihe Pannasiha
ไปร่วมสัมมนาหลักธรรมกับพระเถระและอุบาสก อุบาสิกา
ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา และได้รับเชิญ
ไปเผยแพร่พระธรรมที่ Colombo Kandy Anuradhapura
ตามสถานที่และสมาคมของชาวพุทธต่างๆ ทุกวัน ตั้งแต่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานโล่ห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


ผลงานของอาจารย์เรียงตามลำดับ

รูปภาพ

พ.ศ. ๒๕๐๐

บรรยายพระอภิธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

บรรยายพระอภิธรรมแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง เรือนจำลหุโทษคลองเปรม

ร่วมเผยแพร่พระอภิธรรมใน ๗ จังหวัดภาคใต้ กับคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
บรรยายพระอภิธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

เป็นวิทยากรตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ที่จิตตภาวันวิทยาลัย วัดชลประทานรังสฤษฏ์ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
วัดสวนดอก วัดพันอ้น วัดดงเทวี พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่
วัดมหาโลก จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมสนทนาภาษาธรรมการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนวิชูทิศ เป็นต้น

จัดตั้งคณะศึกษาธรรม Dhamma Study Group
เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ
มีการสอนพระอภิธรรมมัตถสังคหะภาษาอังกฤษ
ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แก่ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ชาวต่างประเทศ
จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
และสนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศ ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย และวัดบวรนิเวศวิหาร

พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗

อาจารย์สุจินต์ เป็นกรรมการและผู้บรรยายพระอภิธรรมของสมาคมศูนย์ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
และมีการนำคำบรรยายพระอภิธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุ

พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๙

อาจารย์สุจินต์ ได้บรรยายธรรมเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนา
ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ และมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย
ได้นำเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุ

พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๕

อาจารย์สุจินต์ บรรยายพระธรรมที่มหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร และนำเทปคำบรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุ

พ.ศ. ๒๕๒๐

อาจารย์สุจินต์ ได้รับเชิญจาก Buddhist Information Center ประเทศศรีลังกา
โดยพระมหาสังฆนายก Madihe Pannasiha ไปร่วมสัมมนาหลักธรรม
กับพระเถระ และอุบาสก อุบาสิกา ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา
และได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรมที่ Colombo Kandy Anuradhapura
ตามสถานที่และสมาคมของชาวพุทธต่างๆ ตั้งแต่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

อาจารย์สุจินต์และคณะศึกษาธรรมได้จัดตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มีสำนักงานอยู่ที่ ซ. เจริญนคร ๗๘ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันอาจารย์สุจินต์ได้บรรยายพระอภิธรรมเป็นประจำ
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
และมีการบันทึกเทปเพื่อนำออกอากาศในรายการ “บ้านธัมมะ”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,
ทรูวิชันส์ TNN2 และสถานีวิทยุในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


เกียรติประวัติ

พ.ศ. ๒๕๒๘

ได้รับพระราชทานโล่ห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ได้รับปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์)
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๗ มีนาคม ๒๕๕๐

ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ได้รับปริญญาศาสนศาตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์สุจินต์เป็นคฤหัสถ์ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
และการอบรมเจริญปัญญาตรงตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ท่านอุทิศทั้งชีวิตเพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจพระธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง
ปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

:b46: :b46:


ที่มาของข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.dharma-gateway.com/ubasika-h ... x-page.htm

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร