ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=49980
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:24 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

รูปภาพ

พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) พระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ บ้านหัวหนอง ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ปัจจุบันสิริอายุได้ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓

การอุปสมบท
หลวงปู่มีนามเดิมว่า “บุญจันทร์ เสน่ห์ดี” หรือในนามที่ลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหาเรียกจนติดปากว่า “หลวงปู่ดำ” หลวงปู่เป็นชาวกู่เเก้วโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ที่บ้านจีต ต.บ้านจีต อ.หนองหาน (ปัจจุบันแยกออกเป็น อ.กู่แก้ว) จ.อุดรธานี บิดาชื่อคุณพ่อหวด เสน่ห์ดี มารดาชื่อคุณแม่ตั้น เสน่ห์ดี

ในขณะที่หลวงปู่มีอายุครบบวช จึงได้ขออนุญาตจากบิดามารดาว่าอยากบวช เมื่อบิดามารดาได้ให้อนุญาตแล้ว ท่านก็ได้เข้าวัดเพื่อเรียนครองนาค (หัดขานนาค) ที่วัดป่าศรีคุณรัตนาราม (วัดป่าส่างกกสั้น) หรือวัดป่าศรีคุณาราม ในปัจจุบัน หลวงปู่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ณ อุทกุกเขปสีมา (สีมาน้ำ) โดยการต่อเเพบวชในหนองเหนี่ยว โดยมี พระครูประภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร) วัดอัมพวัน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาวันดี วัดป่าศรีคุณาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม วัดป่าศรีคุณาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ต่อมาหลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีคุณาราม และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิสุทธิธรรมสุนทร”

หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ เคยเล่าว่าในช่วงที่มีเวลาก่อนเข้าพรรษาทุกครั้ง หลวงปู่จะไปรับฟังโอวาทธรรมอยู่เสมอจากหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส, พระครูประภัสสรศีลคุณ หรือหลวงปู่ทัน ปภสฺสโร (พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่) และศึกษาข้อวัตรปฏิบัติอย่างจริงจังกับหลวงปู่บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม วัดป่าศรีคุณาราม

การจำพรรษา
หลวงปู่เคยอยู่จำพรรษาที่
- วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
- วัดอรัญญิกาวาส อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
- วัดป่าบ้านหาดทรายมูล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
- วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

หน้าที่ปกครองทางคณะสงฆ์
- พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์

- พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ใน พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

- วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในพระราชทินนามที่ พระครูโสภณสมณกิจ

- วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม

- พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธรรมยุต)

- วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม

ปัจจุบันหลวงปู่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ บ้านหัวหนอง ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

สหธรรมมิก
สหธรรมมิกของหลวงปู่ ประกอบด้วย หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, หลวงปู่หนูจันทร์ กนฺตสีโล วัดป่าศิริวัฒนา อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (ปัจจุบันองค์ท่านอยู่วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)

รูปภาพ
ขอขอบคุณที่มาของรูปภาพ : http://www.kaentong.com

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

[attachment=0]11118514_1007213609308493_1074993476_n.jpg[/attachment]
หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ กับหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยหลวงปู่สมภารกับหลวงปู่บุญจันทร์เข้าเยี่ยมอาการหลวงปู่ทองพูล

ไฟล์แนป:
11146044_1007213585975162_953622786_n_resize_resize_resize_resize.jpg
11146044_1007213585975162_953622786_n_resize_resize_resize_resize.jpg [ 103.17 KiB | เปิดดู 8320 ครั้ง ]
11118514_1007213609308493_1074993476_n_resize.jpg
11118514_1007213609308493_1074993476_n_resize.jpg [ 95.14 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ กับหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยหลวงปู่สมภารกับหลวงปู่บุญจันทร์เข้าเยี่ยมอาการหลวงปู่ทองพูล และได้ขึ้นไปดาดฟ้าอาคารเพื่อชมบรรยายกาศของเมืองขอนแก่นพร้อมกัน

ไฟล์แนป:
11106372_1007213559308498_1596504435_n_resize.jpg
11106372_1007213559308498_1596504435_n_resize.jpg [ 73.61 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]
11075758_1007213535975167_1597924660_n_resize.jpg
11075758_1007213535975167_1597924660_n_resize.jpg [ 71.3 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย วัดถำ้พญาช้างเผือก

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย วัดถำ้พญาช้างเผือก โดยหลวงปู่วิไลย์มาเยี่ยมอาการหลวงปู่บุญจันทร์
14044_828794100524878_6404198836046363922_n_resize.jpg
14044_828794100524878_6404198836046363922_n_resize.jpg [ 75.49 KiB | เปิดดู 8474 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงปู่ถวิล สุจิณโณ วัดป่าสุจิณโณ

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงปู่ถวิล สุจิณโณ วัดป่าสุจิณโณ
1544475_828191620585126_1707710981983066853_n_resize.jpg
1544475_828191620585126_1707710981983066853_n_resize.jpg [ 55.19 KiB | เปิดดู 8474 ครั้ง ]
11081516_461772837308496_1863919109_n_resize.jpg
11081516_461772837308496_1863919109_n_resize.jpg [ 79.58 KiB | เปิดดู 8473 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์ กับหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม ในงานวันเกิดหลวงปู่บุญเพ็ง โดยหลวงปู่บุญจันทร์มาเป็นประจำทุกปี

ไฟล์แนป:
11139558_1007213689308485_238773540_n.jpg
11139558_1007213689308485_238773540_n.jpg [ 32.51 KiB | เปิดดู 8474 ครั้ง ]
11096421_847695625303589_3254710455368579504_n_resize.jpg
11096421_847695625303589_3254710455368579504_n_resize.jpg [ 86.49 KiB | เปิดดู 8320 ครั้ง ]
33pq6_resize.jpg
33pq6_resize.jpg [ 116.36 KiB | เปิดดู 8303 ครั้ง ]
usm85_resize.jpg
usm85_resize.jpg [ 136.8 KiB | เปิดดู 8303 ครั้ง ]
คำอธิบาย: หลวงปู่คำแปลง ปุณณชิ หลวงปู่ศรี สิริธโร และหลวงปู่บุญจันทร์
ขอขอบคุณที่มาของรูปภาพ : http://www.kaentong.com

6sf16_resize.jpg
6sf16_resize.jpg [ 151.04 KiB | เปิดดู 8303 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์ หลวงปู่ศรี สิริธโร ร่วมงานวัดกิติญาณุสรณ์ โดยมีหลวงปู่บุญมา สุชีโว ประธานพิธี

ไฟล์แนป:
11000171_806143526123269_2992564863209383997_n_resize.jpg
11000171_806143526123269_2992564863209383997_n_resize.jpg [ 71.31 KiB | เปิดดู 8474 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์ กับหลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ซึ่งหลวงตาสมหมายเปรียบเหมือนศิษย์รุ่นน้องหลวงปู่ ได้นวดเส้นถวายหลวงปู่

ไฟล์แนป:
11118883_1007213679308486_589617634_n.jpg
11118883_1007213679308486_589617634_n.jpg [ 23.71 KiB | เปิดดู 8320 ครั้ง ]
11117876_1007213659308488_505302631_n_resize.jpg
11117876_1007213659308488_505302631_n_resize.jpg [ 55.64 KiB | เปิดดู 8320 ครั้ง ]
11330453_1042877832408737_646439444_n_resize.jpg
11330453_1042877832408737_646439444_n_resize.jpg [ 88.8 KiB | เปิดดู 7967 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ, หลวงปู่ศรี สิริธโร กับ พระราชวราลังการ (หลวงปู่สิงห์ อินทปัญโญ) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

ไฟล์แนป:
index (3)_resize_resize.jpg
index (3)_resize_resize.jpg [ 78.12 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงปู่ศรี สิริธโรและหลวงปู่หนูจันทร์ กันตสีโล ร่วมงานที่วัดป่าภูเขาหลวงของหลวงปู่ไม อินทสิริ

ไฟล์แนป:
538273_124644747711076_1293886625_n_resize.jpg
538273_124644747711076_1293886625_n_resize.jpg [ 126.94 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]
index_resize_resize.jpg
index_resize_resize.jpg [ 127.88 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 13:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์กับหลวงพ่อสมบัติ อินทวังโส วัดป่าท่าทราย จ.สมุทธสาคร

ไฟล์แนป:
index (1)_resize.jpg
index (1)_resize.jpg [ 77.72 KiB | เปิดดู 8473 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 25 เม.ย. 2015, 14:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

ภาพหลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม, หลวงปู่ศรี สิริธโร, หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ ที่เจดีย์วัดป่าศรีคุณาราม ซึ่งเป็นวัดหลวงปู่บุญเกิด อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

ไฟล์แนป:
index (2)_resize.jpg
index (2)_resize.jpg [ 76.64 KiB | เปิดดู 8473 ครั้ง ]
index (4)_resize.jpg
index (4)_resize.jpg [ 65.48 KiB | เปิดดู 8473 ครั้ง ]
index (5)_resize.jpg
index (5)_resize.jpg [ 71.93 KiB | เปิดดู 8473 ครั้ง ]
14615_690716714374629_529184361757947423_n_resize.jpg
14615_690716714374629_529184361757947423_n_resize.jpg [ 73.07 KiB | เปิดดู 8319 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 28 เม.ย. 2015, 09:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

ภาพมหามงคลในสมัยอดีต จากรูปองค์ซ้ายไปขวา : หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม, หลวงปู่ไม อินทสิริ, หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ, หลวงปู่คำผิว สุภโณ และองค์หลังสุด พระครูประภัสสรศีลคุณ (หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร)

ไฟล์แนป:
11164048_844358315635123_7609927665976407019_n.jpg
11164048_844358315635123_7609927665976407019_n.jpg [ 106.38 KiB | เปิดดู 8392 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 12 พ.ค. 2015, 11:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ กับ พระพิศาลสารคุณ (หลวงปู่ปรีชา สุปญฺโญ) วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น

ไฟล์แนป:
11128409_1026687364027784_2016364527_n_resize_resize_resize_resize_resize.jpg
11128409_1026687364027784_2016364527_n_resize_resize_resize_resize_resize.jpg [ 70.96 KiB | เปิดดู 8241 ครั้ง ]
11263858_1026687337361120_703983061_n_resize_resize.jpg
11263858_1026687337361120_703983061_n_resize_resize.jpg [ 63.2 KiB | เปิดดู 8241 ครั้ง ]
11121760_1026688307361023_2119991911_n_resize_resize.jpg
11121760_1026688307361023_2119991911_n_resize_resize.jpg [ 72.01 KiB | เปิดดู 8241 ครั้ง ]

เจ้าของ:  คำแคน [ 12 พ.ค. 2015, 12:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี

หลวงปู่บุญจันทร์กับโยมชาวต่างชาติ ซึ่งมากราบหลวงปู่เสมอๆ ด้วยแรงศรัทธา

ไฟล์แนป:
11120073_1026687474027773_1097578485_n_resize.jpg
11120073_1026687474027773_1097578485_n_resize.jpg [ 120.49 KiB | เปิดดู 8240 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/