ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

บันได...ฝึกสติ!!!
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=26705
หน้า 4 จากทั้งหมด 7

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 พ.ย. 2009, 23:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

มัทนา ณ หิมะวัน เขียน:
ชาติสยาม เขียน:
มีอยู่เว็บเดียวนี่ล่ะนะคับ เห็น"แย่งกันชราภาพ"
ไม่มีกงไม่มีกลัว
ไม่เสียชื่อเว็บธรรมะเลยนะคับนี่


:b43: :b43: :b43:

"เรามีความแก่เป็นธรรมดา..." เนาะ

ว่าแต่คนนี้เนี่ยะ....:b6:

แวะมาทักทายเฉยๆ หรือประสงค์มาร่วมก๊วนด้วยจ๊ะ
แล้วจะให้เรียกว่าไรดี...ล่ะ !!!
"ลุงหยาม" หรือ "ตาหยาม" !!!

:b9: :b32: :b13:รูปภาพ

:b16: คนไหนนะ...คุณ(...)ชาติสยาม
ทายไม่ถูกเลยจ้ะ :b13: :b32: :b23:

หรือว่าอีกแบบ...บอกหน่อยได้มั๊ยจ๊ะ หน้าแบบไหนนะ :b14: :b6: :b32: :b13: :b23:

รูปภาพ

เจ้าของ:  -dd- [ 08 พ.ย. 2009, 15:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

มาเถิดชาว"แก่เกาะบันได"ทั้งหลาย วันนี้ตาขอนำการเจริญวิปัสนาตามประสาคนแก่มาฝากกันก่อนนะ..ฟังแล้วให้แยกย้ายกันหา"บันได"ไปตามอัธยาศัย.. พิจารณากันให้ดี..(อ้อ! อย่าลืมหยิบยาลมยาดมยาหม่องไปด้วยเผื่อธาตุผิดสำแดงจะได้แก้ทัน ..แค้กๆๆ ขอจิบยา"ซ่อมปอดใหม่" ก่อนนะ ไม่รู้ว่ามันซ่อมได้จริงมั้ย ..แต่ก็"ทัมใจ"ไว้แล้วว่า มันไม่ใช่ของเราอะไร(ยาน่ะ).. :b1:

๑. เถรีคาถา วิสตินิบาต
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในวีสตินิบาต
อัมพปาลีเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางอัมพปาลีเถรี


เมื่อก่อน ผมของเรามีสีดำ คล้ายกับสีปีกแมลงภู่ มีปลายงอน เดี๋ยวนี้
กลายเป็นเช่นปอเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำ
แท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนมวยผมของเรามีกลิ่นหอม ดุจอบ
ด้วยดอกมะลิเป็นต้น เต็มด้วยดอกไม้ เดี๋ยวนี้มีกลิ่นเหมือนขนกระต่าย
เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับ
กลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน ผมของเรามีปลายอันงาม วิจิตรด้วยหวี
และเครื่องปักผมเหมือนป่าไม้อันปลูกเป็นแถวงามสะพรั่ง เดี๋ยวนี้กลาย
เป็นผมโกร๋นในที่นั้นๆ พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริง
แท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน ผมของเราประดับด้วยมวยผม
อันงดงาม ดังประดับด้วยทองคำอันละเอียด มีกลิ่นหอม เดี๋ยวนี้ ล้าน
ตลอดหัวเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริง
แท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนคิ้วของเรางดงามคล้ายรอยเขียน
อันนายช่างเขียนดีแล้ว เดี๋ยวนี้ กลายเป็นคิ้วคดเคี้ยวเหมือนเถาวัลย์
เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับ
กลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนนัยน์ตาของเราดำขลับ เหมือนนิลมณีรุ่งเรือง
งาม เดี๋ยวนี้ถูกชราขจัดแล้วไม่งามเลย พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัส
จริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อเวลาเรายังรุ่นสาว
จมูกของเราโด่งงาม เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้ กลับห่อเหี่ยวไป
เหมือนจมหายเข้าไปในศีรษะเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัส
จริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนใบหูของเรางดงาม
เหมือนตุ้มหูที่ทำเสร็จเรียบร้อยดี เดี๋ยวนี้กลับหย่อนยานเหมือนเอา
เถาวัลย์ห้อยไว้เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำ
จริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน ฟันของเราขาวงามดี
เหมือนสีดอกมะลิตูม เดี๋ยวนี้กลายเป็นฟันหักและมีสีเหลืองเพราะชรา
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็น
อย่างอื่น เมื่อก่อน เราพูดเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกดุเหว่า อันมี
ปกติเที่ยวไปในไพรสณฑ์ร่ำร้องอยู่ในป่าใหญ่ฉะนั้น เดี๋ยวนี้คำพูด
ของเราพลาดไปทุกๆ คำเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง
เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน คอของเรางดงาม
กลมเกลี้ยงเหมือนสังข์ที่ขัดดีแล้ว เดี๋ยวนี้ย่นเพราะชรา พระดำรัสของ
พระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน
แขนทั้งสองของเรางดงามเปรียบดังกลอนเหล็กอันกลมฉะนั้น เดี๋ยวนี้
ลีบคดดุจฝักแคฝอยเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง
เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน มือทั้งสองของเรา
ประดับด้วยแหวนทองคำงดงาม เดี๋ยวนี้เป็นเหมือนเหง้ามันเพราะชรา
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็น
อย่างอื่น เมื่อก่อน ถันทั้งคู่ของเราเต่งตั่งกลมกลึงชิดสนิทกัน และมี
ปลายงอนขึ้นงดงาม เดี๋ยวนี้กลับหย่อนเหมือนผลน้ำเต้าเพราะชรา พระ
ดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น
เมื่อก่อน กายของเราเกลี้ยงเกลา งดงาม เหมือนแผ่นทองที่ขัดดีแล้ว
เดี๋ยวนี้สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นอันละเอียดเพราะชรา พระดำรัสของพระ-
พุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน
ขาอ่อนทั้งสองของเรางดงามเปรียบเหมือนงวงช้าง เดี๋ยวนี้เป็นปุ่มเป็นปม
เหมือนข้อไม้ไผ่เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำ
จริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนแข้งทั้งสองของเรา ประดับ
ด้วยกำไลทองคำอันเกลี้ยงเกลางดงาม เดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแห้งเหมือนต้นงา
เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับ-
กลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน เท้าทั้งสองของเรางดงามอุปมาเช่นกับ
ปุยนุ่นเพราะความที่เท้าอ่อนนุ่ม เดี๋ยวนี้กลับแตกเป็นริ้วรอยงองุ้มดังเถา-
วัลย์เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่
กลับกลายเป็นอย่างอื่น ร่างกายของเรานี้เนื่องด้วยความหย่อน เป็นที่อยู่
แห่งทุกข์มาก เป็นสภาพตกไปจากเครื่องลูบไล้ เป็นดุจเรือนอันคร่ำคร่า
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็น
อย่างอื่น.


:b8: :b8: :b8: :b44: :b53: :b43:

เจ้าของ:  มัทนา ณ หิมะวัน [ 08 พ.ย. 2009, 23:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

สาธุอย่างยิ่งเลย ตา -dd- ที่นำธรรมะโดนโดน
มาเตือนใจคนวัยเรากัน :b8:

-dd- เขียน:
มาเถิดชาว"แก่เกาะบันได"ทั้งหลาย%20วันนี้ตาขอนำการเจริญวิปัสนาตามประสาคนแก่มาฝากกันก่อนนะ..ฟังแล้วให้แยกย้ายกันหา"บันได"ไปตามอัธยาศัย..%20พิจารณากันให้ดี..(อ้อ!%20อย่าลืมหยิบยาลมยาดมยาหม่องไปด้วยเผื่อธาตุผิดสำแดงจะได้แก้ทัน%20..แค้กๆๆ%20ขอจิบยา"ซ่อมปอดใหม่"%20ก่อนนะ%20ไม่รู้ว่ามันซ่อมได้จริงมั้ย%20..แต่ก็"ทัมใจ"ไว้แล้วว่า%20มันไม่ใช่ของเราอะไร(ยาน่ะ)..

ยายมัทว่า คำว่า ยา "ซ่อมปอดใหม่" กับ "ทัมใจ" ของตาเนี่ยะ
มันบอกยี่ห้อว่า "วัยชราของแท้"...เลยหล่ะตาเอ๊ย!!! cheesy

:b9: :b32: :b13:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 09 พ.ย. 2009, 03:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

[quote="มัทนา ณ หิมะวัน"]

ได้เลย...แม่หนู ทักทาย รับไปเลย
(ว่าแต่ยังสาวยังแส้...เรียกหายาดมยาหอมแล้วหรือจ๊ะ)

โอโห ประชดกันอ่ะป่าว? ค่ะคุณนกฮูก
จุใจจริงๆทั้งยาลม ยาดม ยาหม่อง หนูน้อยทักทายเห็นแล้ว
เลอ..เอิ๊ก..เอิ๊ก..จนน้ำหมากหกเลยค่ะ
(ขอเวลานอกเช็ดน้ำหมากข้างมุมปากก่อนเด้ออออ) :b13:

อนุโมทนา สาธุ

เจ้าของ:  ทักทาย [ 09 พ.ย. 2009, 03:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

-dd- เขียน:
อ้าว !นึกว่าชราอยู่คนเดียว ท่าน ทักทายก็อยู่กรุ๊ปเดียวกันเหรอ?[/color] :b9: :b14:
แต่ไม่เป็นไร มีหลานลูกโป่งคอยดูแล กับมียาย ณ.หิมะวัน คอยส่งยาให้
เราคงหายใจได้อีกหลายวันเนอะ เหอะ เหอะ .. พูดมากฟันปลอมจะร่วง.. กืออ์ :b9: .. :b55:

By the way, ตามยายมัทฯมาอนุโมทนาท่าน Yoฯด้วยคน ขรับ :b8: :b4: :b44: :b45:


ก็ อุตส่าห์แอ๊บแบ๊ว อยู่ตั้งนาน
ความลับมาแตกเอาตอนเห็นบันได คุณยายนกฮูกนี่แหละค่ะ
คุณตา-dd- :b5:

อ้อ..เม้มปากให้ดีหน่อยนะ..ระวังฟันปลอม
หลุดติดคอ...อันตรายนะจ๊ะ..:คุณตา :b22:
ตำแหน่งคุณตาก็มีแล้ว คุณยายก็มีแล้ว งั้นทักทายเป็นคุณย่า
หรือย่าทวดก็ได้ ว่าแต่ว่าใครจะเป็นคุณปู่ หรือปู่ทวดอ่ะค่ะ :b6:

หลงไปเข้าๆออกๆ ที่บ้านคนนั้นที คนนี้ที เพิ่งจะรู้ว่า
"บ้านพักคนชรา" อยู่นี่เอง คงไม่ไปไหนแล้วแหละ
เบื่อที่จะต้อง แอ๊บเป็นสาว สู้กลับหน้าเดิม ตามความเป็นจริง
ดีกว่า ไม่เมื่อยหน้าดี :b28:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 09 พ.ย. 2009, 04:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

[quote="ลูกโป่ง"]ร่วมแก็งค์กันนะจ๊ะ...นู๋ยังแอบเด็กอยู่นะ
เอ! ช่วยตั้งชื่อรุ่นหน่อยสิ...เอาเก๋เก๋นะจ๊ะ
ใจยังเป็นวัยสะรุ่นอยู่เลยจ้า
ส่งชื่อประกวดด่วน เดี๋ยวมี...รอยยิ้มให้เป็นรางวัล :b32: :b13: :b28: :b16: :b3: :b35:

ชื่อแรก "ผู้เฒ่าเฝ้าธรรม" :b1:
ชื่อที่สอง "ใกล้ฝั่งหวังพึ่งธรรม" :b12:
ชื่อที่สาม "ถึงจะแก่ แต่มีธรรม" :b16:
ชื่อที่สี่ "เราสู้ อยู่เพื่อธรรม" :b4:
ชื่อที่ห้า "ไม่ชรา ถ้ามีธรรม" :b28:

เอ้าวันนี้ย่าทวดทักทายคิดชื่อรุ่นได้แค่นี้และค่ะยายลูกโป่ง
ถ้าเข้ารอบต้องค่อยๆบอกนะ เด๋วช็อคคคค ขอเพิ่มรางวัล
เป็นทั้งรอยยิ้ม กับอมยิ้มโด้ย ได้ไหม่อ่ะ? :b22:

เจ้าของ:  -dd- [ 09 พ.ย. 2009, 13:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

เอาละสี่.."ตกกระไดพลอยโจร ..โจน"มาเป็นย่าทวดอีกรายนึงแล้ว ..เด๋วคงมาอีกหลายรายถ้าไม่แกล้งลืมอายุซะก่อน นะเพือกเรา..

ว่าแต่นั่นย่าทักทายยังไม่ไปย้อมผมอีกเรอะ เห็น"หงอก"โผล่มากระจุกนึงแล้วนา..คราวก่อนย้อมซะเนียนเลยนึกว่าเป็นวัยกลางรุ่นเหอะๆ..ยายมัทฯยายลูกโป่ง แนะนำยาย้อมที่ยายใช้กันอยู่ให้สมาชิกใหม่เค้านะ.. :b13: :b13: :b13: :b38: :b4:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 09 พ.ย. 2009, 13:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

สาธุค่ะ...สำหรับธรรมดีดีของ คุณ(...)-dd- :b17:
แหมแซวเก่งนะ...เสร็จแน่เลย ระวังระเบิดลงนะ
:b16: :b28: :b13: :b23:

ขอบคุณค่ะ...คุณมัทนา ณ หิมะวัน ที่แหย่กันสนุกสนาน
เหมือนเด็กวัยสะรุ่นเลย :b3:

ขอบคุณค่ะ...คุณtaktay ที่อุตส่าห์คิดตั้งหลายชื่อน่ารักดีค่ะ
ขอเชิญเข้ามาร่วมประกวดกันนะ เพื่อชมรมของเรา HAPPY HAPPY
แอบอยากได้อมยิ้มหล่ะซิ...เอาให้ก่อนชนะ ก็ได้ จะได้มีกำลังใจต่อไป
อย่าบอกใครนะ...จุ๊ จุ๊ :b21: :b32: :b13:

รูปภาพ

เจ้าของ:  นนนน [ 09 พ.ย. 2009, 13:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

มัทนา ณ หิมะวัน เขียน:
ยายมัทเองก็ต้องเรียกสติอยู่หลายเหมือนกันเด้อนู๋นนนน
ตั้งแต่มีคนเขาสถาปนาให้ยายมัท เป็น "ยาย" น่ะจ๊ะ !!!

:b34: :b23: :b13:

ว่าแต่ว่าทำไมเราต้องเขียนภาษาไทยแปลกๆ ด้วยเนอะ
"นู๋นนนน" (งง! "น" หลายตัว) :b23: อยากตามวัยสะรุ่นให้ทัน
ก็เลยต้องกลุ้ม...เวียนหัวอย่างนี้
ตามเค้าไม่ทันจริงจริงนะ ยายลูกโป่ง ตา -dd- :b23:


คือชื่อจริงมี น. หลายตัวนะค่ะ ก็เลยลงด้วยชื่อ นนนน ไม่มีคำอ่าน ไม่มีคำแปลหรอกค่ะคุณยายมัท เห็นรูปที่คุณยายใช้เป็นตัวแทนแล้ว ท่าทางคุณยายจะเป็นผู้หญิงที่สวย ๆ ๆ ๆ ๆ มาก ๆ ๆ ๆ ๆ เหมือนในรูปไหมค่ะ

ตกลงรุ่นแรกแย้ม มีใครสมัครสมาชิกแล้วบ้างค่ะเนี๊ย บรรดา คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
แล้วรุ่นแรกยิ้ม :b12: :b12: มีใครสมัครสมาชิกกับ นนนน บ้างละเนี๊ย :b55: :b55: :b55:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 10 พ.ย. 2009, 02:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

-dd- เขียน:
เอาละสี่.."ตกกระไดพลอยโจร ..โจน"มาเป็นย่าทวดอีกรายนึงแล้ว ..เด๋วคงมาอีกหลายรายถ้าไม่แกล้งลืมอายุซะก่อน นะเพือกเรา..

ว่าแต่นั่นย่าทักทายยังไม่ไปย้อมผมอีกเรอะ เห็น"หงอก"โผล่มากระจุกนึงแล้วนา..คราวก่อนย้อมซะเนียนเลยนึกว่าเป็นวัยกลางรุ่นเหอะๆ..ยายมัทฯยายลูกโป่ง แนะนำยาย้อมที่ยายใช้กันอยู่ให้สมาชิกใหม่เค้านะ.. :b13: :b13: :b13: :b38: :b4:


เห่อๆๆๆ ไม่ใช่หงอกจ้าาา
เป็นไฮไลท์ต่างหาก แซวแบบนี้ เด๋วย่าทวด
ชักแหง็กๆๆๆ...ระวังหายาดมให้ไม่ทันเด้อ...คุณต้าาาา :b28:


เจ้าของ:  มัทนา ณ หิมะวัน [ 10 พ.ย. 2009, 02:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

สวัสดียามดึก เพื่อนร่วมแก๊งค์บ้านพักคนชรา ทุกท่าน smiley

ยามมัท ต้องขออภัยที่มาตอบช้านะเจ้าคะ
ตอนนี้ชีวิตยายมัทกำลังชุลมุน หัวหมุนกับงานอยู่เจ้าค่ะ
อาจไม่ได้แวะเวียนมาตอบให้ทันใจวันสะรุ่น...แรกทั้งหลาย
(บอกกันไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะนะจ๊ะ) :b16:

Thanks a million คุณย่า taktay ที่ตั้ง nickname ให้ยายมัทด้วยเด้อ!!!
ยายมัทชอบมา......ก ชื่อนี้ ขอบอก "ยายนกฮูก" :b8:

รูปภาพ

taktay เขียน:
ชื่อแรก "ผู้เฒ่าเฝ้าธรรม"
ชื่อที่สอง "ใกล้ฝั่งหวังพึ่งธรรม"
ชื่อที่สาม "ถึงจะแก่ แต่มีธรรม"
ชื่อที่สี่ "เราสู้ อยู่เพื่อธรรม"
ชื่อที่ห้า "ไม่ชรา ถ้ามีธรรม"


อีกอย่าง....ชื่อที่ "ย่าทวดทักทาย" ตั้งมาเนี่ยะ
ยายนกฮูกชอบทุกชื่อเลยอ่ะ คล้องจองกันหมดเลย..เก่งจัง :b35: :b4:
เลือกไม่ถูกเลย...ทำไงดี
อย่างงี้ต้องให้รางวัลพิเศษ เป็นอะไรดีล่ะยายลูกโป่ง

ยายนกฮูกเองก็ยังคิดไม่ออกเลย...ขอเวลาหน่อย
(ตอนนี้นกฮูกเบลออ่ะจ้ะ!!!) :b23:

:b43: :b43: :b43:

นนนน เขียน:
คือชื่อจริงมี น. หลายตัวนะค่ะ ก็เลยลงด้วยชื่อ นนนน ไม่มีคำอ่าน ไม่มีคำแปลหรอกค่ะคุณยายมัท เห็นรูปที่คุณยายใช้เป็นตัวแทนแล้ว ท่าทางคุณยายจะเป็นผู้หญิงที่สวย ๆ ๆ ๆ ๆ มาก ๆ ๆ ๆ ๆ เหมือนในรูปไหมค่ะ


แหมอ่านแล้วหายเบลอเลย....อยู่ได้ถึงเช้าเลยเรา!!! :b27: :b8:

นู๋นนนน....ความสวยน่ะมันเป็นรสนิยมส่วนตัว...
ลางเนื้อชอบลางยานะ :b32:

อีกอย่าง...อย่าเชื่อในสิ่งเห็นนักนะ นู๋นนน

(บางทีไอ้ที่ลงๆไปเพราะอยากเป็นยังงั้น
ทั้งๆที่ความจริงห่างไกลหลายขุมก็ได้นะ !!!)
:b9: :b13:

เอาเป็นว่า อยากสวยก็ต้องรักษาศีลดีกว่านะจ๊ะ :b12:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 10 พ.ย. 2009, 03:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

[quote="ลูกโป่ง"]

ขอบคุณค่ะ...คุณtaktay ที่อุตส่าห์คิดตั้งหลายชื่อน่ารักดีค่ะ
ขอเชิญเข้ามาร่วมประกวดกันนะ เพื่อชมรมของเรา HAPPY HAPPY
แอบอยากได้อมยิ้มหล่ะซิ...เอาให้ก่อนชนะ ก็ได้ จะได้มีกำลังใจต่อไป
อย่าบอกใครนะ...จุ๊ จุ๊ :b21: :b32: :b13:

จะโดนนินทาว่าเล่นเส้นหรือเปล่าค่ะ?
ได้รางวัลก่อนการตัดสิน แต่ก็น้อมรับด้วยความขอบคุณ..
อืมม์..ยั๊ม..ยัม... :b17:

ย่าทวดมีข้อเสนอ แกมขอร้องค่ะ มีป้ายบอกทางเข้าบ้านหน่อย
ก็ท่าจะดีนะ เมื่อกี้หาทางเข้ามาที่นี่สองชัวโมง กว่าจะหาเจอ
จำไม่ได้จริงๆว่าอยู่หมวดไหน? นี่เป็นโรคประจำตัวค่ะ หลงทาง
ประจำเลย :b3:

หน้าชมรมเราควรมีป้ายติดไว้ว่า"อายุไม่ถึงห้ามเข้า"
ด้วยหรือเปล่าค่ะ? shocked

เจ้าของ:  ทักทาย [ 10 พ.ย. 2009, 03:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

หวัดดียามดึกใกล้รุ่งจ้าาา
ดีใจที่ผู้ก่อตั้งชมรมชอบชื่อที่ส่งมาประกวด
ยังไม่เห็นมีคู่แข่งเลย สงสัยซุ่มกันอยู่ :b20:

ขนาดแปลงร่างเป็นนกฮูกก็ยังน่ารักเลยนะ
คุณยายมัทฯ อย่านอนเช้ามากนะ เด๋วจะมาแย่ง
ตำแหน่งย่าทวดของทักทาย :b1:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 10 พ.ย. 2009, 11:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ช่วยปักป้ายบอกทางให้แล้วนะ...เหอ เหอ :b16: :b13: :b32: :b3:
กลัวคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลูก คุณหลาน
หาทางเข้าบ้านไม่ถูก...เหอ เหอ... :b23: :b23: :b23: :b15:

เฮอาประสาชมรมรวมรุ่น...อย่าลืมส่งชื่อชมรมเข้าประกวดกันเน้อ... :b31: :b13: :b27: :b4:
ขอบคุณล่วงหน้าจ้า tongue

ทรงทรงผมมาให้เลือก ไว้ใส่มาเข้าชมรม...จะได้แยกรุ่นไม่ออก
เลือกเิอานะจ๊ะ :b16: :b13: :b32: :b29:

รูปภาพ

เจ้าของ:  นนนน [ 10 พ.ย. 2009, 11:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บันได...ฝึกสติ!!!

มีการตอบกระทู้สนุก ๆ ยังงี้บ้างดีนะค่ะ
จะได้ผ่อนคลายกันบ้าง เพราะดูทุกท่านที่ตอบดูมีความสุขมากเลยในเข้ามาในบ้านหลังนี้ :b27:
จริงไหมค่ะ ท่านสมาชิกรุ่นแรกแย้มทั้งหลาย :b28: :b28: :b28:

หน้า 4 จากทั้งหมด 7 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/