ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40862
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Bloodeagle [ 23 ม.ค. 2012, 06:14 ]
หัวข้อกระทู้:  อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

คือขณะนั่งมีความคิดฟุ้งซ่าน มีเสียงเพลงอยู่ในหัว แบบนี้มีวอธีแก้ยังไงค่ะ

เจ้าของ:  student [ 23 ม.ค. 2012, 15:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

แก้ได้ด้วยการเพิ่มความเพียรครับ เนื่องจาก จิตยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเพลง ที่ อาจจะฟังเพลงนั้นซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้ง จนจิตเกิดความเคยชินครับ ต้องเพิ่มการนั่งสมาธิ รักษาสติให้มีพลังขึ้น

เจ้าของ:  ทักทาย [ 23 ม.ค. 2012, 23:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

สิ่งใดชัด กำหนดที่สิ่งนั้น
มีเสียงเพลง ก็กำหนดที่เสียง...เสียงหนอ ๆ
สังเกตุดูว่าพอเราตามรู้สิ่งใด
สิ่งนั้นจะหาย แล้วสิ่งใหม่จะเข้ามาแทน
กำหนดตามสิ่งที่ชัดที่สุดไปเรื่อยๆ
ไม่ต้องรำคาญ ไม่ต้องสงสัย

เจริญในธรรมค่ะ :b8:

เจ้าของ:  student [ 24 ม.ค. 2012, 01:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

จะกำหนดรู้ตามก็ได้ แต่ต้องรู้ก่อนว่า เสียงที่เกิดเป็นเสียงที่เกิด
ขึ้นของมโนวิณญาณ คืออาการจิตหลอน ไม่ใช่เสียงที่เกิดจาก
โสตวิณญาณครับผม ต้องอาศัยสติมาแก้เพื่อลดอาการของจิตหลอน
อนุโมทนาครับ

เจ้าของ:  world2/2554 [ 24 ม.ค. 2012, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

Bloodeagle เขียน:
คือขณะนั่งมีความคิดฟุ้งซ่าน มีเสียงเพลงอยู่ในหัว แบบนี้มีวอธีแก้ยังไงค่ะ

คนทั่วไปส่วนมากมีความคิดฟุ้งซ่าน เพราะส่งจิตส่ายไปกับเรื่องภายนอกมากเกินไป พอมานั่งสมาธิทำความสงบ เรื่องภายนอกนั้นน่ะจึงยังวนเวียนติดเป็นสัญญาความจำ ความปรุงแต่ง มีเสียงเป็นต้น ทั้งยังจะปรุงแต่งเรื่องนั้นอารมณ์นั้นไปต่างๆนานา การนั่งสมาธิเริ่มแรกควรจะมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำ จะจัดการกับอารมณ์ของตนให้ได้ ทำให้สงบระงับให้ได้ ถ้ามีข้อนี้ก็แสดงว่า ผู้นั้นมีสัจจะในจิตใจแล้ว เป็นบารมีที่จะคอยส่งเสริมให้ได้รับความสงบตามลำดับ เมื่อมีสัจจะกับตนเองดังกล่าวมานี้ ก็เพียรพยายามน้อมนำใจด้วยสติคอยกำกับให้อยู่กับคำบริกรรมที่ได้นึกไว้ จะเป็นพุทโธก็ดี จะเป็นนมะ พะธะก็ดี จะเป็นสัมมาอรหังก็ดี คำบริกรรมนี้ก็ใช้ได้ทั้งนั้น ใช้ในการน้อมนำจิตใจให้อยู่ในคำบริกรรมนั้นจนกว่าจิตใจจะสงบแน่นิ่งไม่เอนเอียงฟุ้งซ่านไปทางไหน จะนั่งนาน นั่งครู่เดียว อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า จิตใจของแต่ละท่านนั้นมีความเพียรถูกทางเพียงใด ความสงบก็เกิดมีขึ้นได้เพียงนั้น แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงและตั้งใจขณะบริกรรมคือ วิธีจัดการกับจิตใจนั้นด้วยสติ อย่าให้อารมณ์อันเป็นอกุศลเข้ามาครอบงำได้ นี้ต้องจัดการระงับไปให้โดยเร็ว จะใช้เวลามากเท่าใดก็ตามอย่ามัวแต่รู้สึกว่า ตนเองนี้ไม่มีบุญวาสนา นั่งก็นั่งนาน อย่างนี้ขออย่าให้มีในความคิด ให้เพียรตั้งใจ ใช้สติให้มากๆ คิดมากก็ใช้สติหนักๆ สติจะเป็นผู้ดูแลให้ถึงความสงบระงับได้ ขออย่าท้อ คิดดี พูดดี ทำดี โชคดีในการทำสมาธิสืบไป

เจ้าของ:  world2/2554 [ 07 มี.ค. 2012, 16:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

ความสุขสบาย สงบจากการทำสมาธินั้น เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลนั้นก็ย่อมรู้ได้ สัมผัสได้ถึงใจ ปีติ ความชุ่มชื่น ปลื้มใจก็ย่อมเกิดมีตามลำดับโดยขณะนั้น ไม่มีรูปส่วนแห่งกายใดของบุคคลนั้นจะไม่ได้รับอานิสงส์แห่งความสงบนั้น เมื่อรู้สัมผัสถึงความสุขสงบเช่นนี้ บุคคลนั้นระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะเจ้าแล้ว ปีติ ความชุ่มชื่นปลื้มใจย่อมแผ่ซ่านทั่วรูปกายและใจอย่างหาประมาณมิได้ มีขนลุกชูชัน น้ำตาใหลรินออกมาเป็นต้น ปีติ ความชุ่มชื่นปลื้มใจย่อมปรากฏอย่างนี้ บุคคลนั้นย่อมเบิกบาน บันเทิงใจอยู่เป็นเวลานาน ระลึกเมื่อไร ก็บันเทิงใจยินดีเมื่อนั้น อกุศลความชั่วลดละไปโดยลำดับ นั่งก็ดี เดินก็ดี นอนก็ดี ยืนก็ดี ไม่ปราถนาที่จะถอยห่างจากความสุขสบายนั้นเลย สติอันมีกำลังที่จะตั้งมั่นอยู่กับความสงบคอยแต่จะเกื้อหนุนส่งเสริมให้ได้รับความสงบยิ่งๆขึ้นไปอีก....อานิสงส์ของสมาธิเป็นเช่นดังนี้แล บุคคลใดถึงแล้ว สมาธิเกิดมีแล้ว ควรจะรักษาไว้ ทำให้ยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยศีลสังวร ด้วยอินทรีย์สังวร ตามลักษณะแห่งอิริยาบถ มียืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น....

เจ้าของ:  potikul [ 08 มี.ค. 2012, 11:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

Bloodeagle เขียน:
คือขณะนั่งมีความคิดฟุ้งซ่าน มีเสียงเพลงอยู่ในหัว แบบนี้มีวอธีแก้ยังไงค่ะขออนุญาตตอบนะครับ

เสียงเพลงที่ขึ้นมานี้เป็นเพียงสัญญาเท่านั้น เพียงแต่เรามีสติตามดูไป เรื่อยๆ เพลงนั้นก็จะจบลงไปเอง

แต่แล้วมันก็จะกลับมาใหม่ วนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุด แต่ ! ถ้าสติเรามากพอ ก็สามารถตัดได้ โดยการใช้

คำบริกรรม บอกจิตก็ได้ เช่นที่หลวงพ่อมหาวิบูลย์ พุทธฺญาโณ สอนข้าพเจ้ามา เพียงคำเดียวว่า

เมื่อขณะมีเสียงเพลงในใจเรานั้นเป็นเพียงสัญญาเก่าที่มันผุดขึ้นมาเท่านั้น ให้บริกรรม(บอกตัวเอง)ว่า รู้หนอ

บอกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหายไป นั้นแสดงว่า สติเราเริ่มมากขึ้น มีกำลังไปตัดสัญญานั้นเสียได้

:b43: :b8:

เจ้าของ:  toichi [ 19 มี.ค. 2012, 12:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อยากถามเรื่อง สมาธิ ค่ะ

:b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/