ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"ธรรมเกิดในใจของผู้ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58093
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 25 ก.ย. 2019, 06:37 ]
หัวข้อกระทู้:  "ธรรมเกิดในใจของผู้ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ
,
"ธรรมเกิดในใจของผู้ภาวนา"

" .. คำว่า "กิเลสเกิดธรรมเกิดนี้ จะเกิดในผู้ปฏิบัติ" เรียนเฉย ๆ เราก็เรียนธรรมไม่เกิด นอกจากจะเป็นคติขึ้นมาเป็นบางวรรคบางตอน "สะดุดใจกึ๊กอย่างนี้มีบ้าง ก็เรียกว่าธรรมเกิดเหมือนกัน" แต่จะให้เกิดแบบภาวนาติดต่อกันไปเรื่อย ๆ นี้ไม่ค่อยเกิด

ต้องเป็นทางด้านภาวนา "ด้านภาวนากิเลสกับธรรมจะเกิดสวนหมัดกันเรื่อย ๆ" อย่างที่ว่านี่ ต่อกรกับกิเลสก็ต้องต่อสู้กัน กิเลสเกิดแบบนั้นธรรมะสวนแบบนี้ ต่อกรกันไปเรื่อย ๆ ครั้นต่อไปธรรมะเกิดขึ้นเรื่อย กิเลสอ่อนลง ๆ

นี่ละธรรมะเกิดขึ้นเรื่อย ปราบกิเลสไปเรื่อย "นี่ธรรมะเกิดภายในใจ เกิดภายในใจด้วย อยู่ภายในใจด้วย เป็นกำลังอยู่ภายในใจด้วย เรียกว่าธรรมเกิด" แก้ไปเรื่อย เบิกทางออกไปเรื่อย ๆ "นี่ธรรมเกิดภายในหัวใจของผู้ภาวนา ผู้ไม่เคยภาวนาไม่เกิด" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 41&CatID=2

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/