ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=20&t=42992
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 16 ส.ค. 2012, 21:45 ]
หัวข้อกระทู้:  ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

ขอรับบริจาคหนังสือเข้า “ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว”

ตอนนี้ที่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวได้จัดกิจกรรมรักการอ่านขึ้น

แต่ยังขาดหนังสือที่ใช้ในโครงการ จึงขอรับบริจาคหนังสือ

[หนังสือธรรมะ-หนังสือเรียน-นิตยสาร-สารคดี-การ์ตูน
นิทานธรรมะ-นวนิยายแทรกข้อคิด-หนังสือที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ]

ที่ท่านอ่านแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แด่น้องๆ ต่อไป

ส่งมาที่นี้เลย

พระมหาวรานนท์ สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว ม.๑ ต.เขาชนกัน
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

(โครงการรักการอ่าน)

เจริญพรล่วงหน้า


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ส.ค. 2012, 08:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนา

คุณชระนัน ทับทิม จ.สมุทรปราการ

ที่ได้มอบหนังสือให้กับโครงการ

จำนวน ๑ กล่องใหญ่


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ส.ค. 2012, 08:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนา

บริษัท ตลาดสดพรเพชร จำกัด

คุณณิศา ลือพาณิชย์กุล คุณขันคำ บุผผาวงศ์

คุณน้อยหน่า ร้านน้ำปั่น และคุณหนูกร ร้านผักสดตามฤดู

ที่ได้มอบหนังสือให้กับโครงการ

จำนวน ๒ กล่องใหญ่


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ส.ค. 2012, 08:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนา

คุณถมรัตน์ ศิริภาพ นนทบุรี

ที่ได้มอบหนังสือให้กับโครงการ

จำนวน ๒ กล่องใหญ่


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 ส.ค. 2012, 08:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนา

คุณพิมพ์รภ้ส ประเสริฐเลิศ

คุณวรางค์ฉัตร ฐิตะสิรินันท์ กรุงเทพฯ

คุณชนกพร เผ่าศิริ จ.ขอนแก่น

คุณพรรณี แจ่มแจ้ง จ.ศรีสะเกษ

ที่ได้มอบหนังสือให้กับโครงการ

จำนวนท่านละ ๑ กล่องใหญ่


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  แม่ผู้อดทน [ 31 ส.ค. 2012, 13:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ไม่ทราบว่ายังรับบริจาคหนังสืออยู่หรือไม่เจ้าคะ ถ้ายังรับอยู่ดิชั้นจะได้จัดหาหนังสือร่วมทำบุญด้วยเจ้าค่ะ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 03 ก.ย. 2012, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

ยังรับอยู่นะครับ

และขออนุโมทนา

นางสาวชนกพร เผ่าศิริ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ได้ส่งหนังสือมาร่วมโครงการอีก จำนวน ๔ กล่องใหญ่

อนุโมทนาด้วยครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 20 ก.ย. 2012, 14:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการ จาก

คุณเพ็ญนภา ไชยเต็ม กรุงเทพฯ จำนวน ๑ กล่องใหญ่

คุณกรรณิการ์ แซ่เล้า กรุงเทพฯ จำนวน ๒ กล่องใหญ่

คุณชุลีกร ราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ กล่องใหญ่

คุณธีรวีร์ ไทยนุกุล กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ห่อใหญ่

คุณธัญทิพย์ จรัสชัยธนภรณ์ จำนวน ๑ ห่อใหญ่

284 ถนนสามเสน จำนวน ๑ ห่อใหญ่

ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 20 ก.ย. 2012, 14:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

แม่ผู้อดทน เขียน:
ไม่ทราบว่ายังรับบริจาคหนังสืออยู่หรือไม่เจ้าคะ ถ้ายังรับอยู่ดิชั้นจะได้จัดหาหนังสือร่วมทำบุญด้วยเจ้าค่ะ:b8: :b8: :b8:

ยังรับบริจาคถึงสิ้นปีนี้เลยครับ

ตอนนี้มีผู้บริจาคเข้ามาเลื่อยๆเลยครับ

ถ้าจัดเรียงห้องสมุดเสร็จแล้วจะนำภาพมาให้ชมกันนะครับ

จะได้รู้ว่าหนังสือของท่านนั้นมีประโยชน์ในการอ่านสำหรับเด็กๆมาก

ขออนุโมทนาล่วงหน้าทุกท่านครับ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 20 ก.ย. 2012, 14:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

:b8: :b8: :b8:

จะจัดให้เจ้าค่ะ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วิริยะ [ 23 ก.ย. 2012, 08:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

eragon_joe เขียน:
:b8: :b8: :b8:

จะจัดให้เจ้าค่ะ

:b8: :b8: :b8:

สาธุ .. โมทนาด้วยนะ :b8: :b20: :b13:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 27 ก.ย. 2012, 22:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

cool cool cool

วันนี้ได้รับหนังสือเข้าโครงการ จาก

คุณวรางค์ฉัตร ฐิตะสิรินันท์ กรุงเทพฯ (มารอบสองแล้วครับ)

อีก ๑ กล่องใหญ่

ขออนุโมทนาในบุญกุศลด้วยครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 17 ต.ค. 2012, 19:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

smiley smiley smiley

วันนี้ได้รับหนังสือจาก

คุณถวิล พัวภูมิเจริญ บริจาคหนังสือ ๒ กล่องใหญ่

คุณพัชณียา วิเชียร บริจาคหนังสือ ๑ กล่องใหญ่

ขออนุโมทนาในบุญกุศลด้วยครับ


tongue tongue tongue

เจ้าของ:  alisawww [ 24 ต.ค. 2012, 11:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ร่วมจัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว ๒ กล่องเมื่อวานนี้นะคะ
คัดเลือกและส่งตรงจากที่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เลยค่ะ :b1:

อนุโมทนาพระคุณเจ้าและทุกท่านด้วยนะคะ :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 26 ต.ค. 2012, 10:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

alisawww เขียน:
ร่วมจัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว ๒ กล่องเมื่อวานนี้นะคะ
คัดเลือกและส่งตรงจากที่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เลยค่ะ :b1:

อนุโมทนาพระคุณเจ้าและทุกท่านด้วยนะคะ :b8::b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

สามารถเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่าย

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/