ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคหนังสือทุกท่าน
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=20&t=47295
หน้า 2 จากทั้งหมด 4

เจ้าของ:  Thanet [ 16 พ.ค. 2014, 11:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

ครอบครัวพยัพเมฆ

ที่ได้บริจาคหนังสือธรรมะ ให้กับทางโรงเรียนบ้านปอบิด

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

:b8:

เจ้าของ:  Thanet [ 16 พ.ค. 2014, 11:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณวธิจน์ ชมพูทอง

ที่ได้บริจาคหนังสือกับทางโรงเรียนบ้านปอบิด จำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 16 พ.ค. 2014, 11:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณวิลาวรรณ เพชรไพศาล

ที่ได้บริจาคหนังสือและของเล่นน่ารักๆ จำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปอบิด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 19 พ.ค. 2014, 08:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

เรือเอกสาชล ห่วงนิกร

ที่ได้บริจาคหนังสือให้ทางโรงเรียนบ้านปอบิด จำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปอบิด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 22 พ.ค. 2014, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณกวินธัช วัชราศรม

ที่ได้มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้จำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 22 พ.ค. 2014, 16:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณพรทิพย์ พรมมาฏร์

ที่ได้อนุเคราะห์หนังสือและวารสารแก่โรงเรียนบ้านปอบิด จำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 22 พ.ค. 2014, 16:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

ดร.ภูวดี ตู้จินดา

ที่ได้อนุเคราะห์หนังสือน่าอ่านแก่โรงเรียนบ้านปอบิด

ทางโรงเรียนบ้านปอบิดขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 28 พ.ค. 2014, 13:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมธนาบุญ

คุณสุวิมล อานันทพงศ์

ที่ได้อนุเคราะห์บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนบ้านปอบิด จำนวน 2 กล่องใหญ่

ทางคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 29 พ.ค. 2014, 11:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมธนาบุญ

คุณกุณฑิกา วงศ์วิเชียร

ที่ได้ร่วมอนุเคราะห์บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 2 กล่องใหญ่

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านปอบิดขอขอบพระคุณท่านที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้ครับ

:b8:

เจ้าของ:  Thanet [ 29 พ.ค. 2014, 13:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมธนาบุญ

คุณกวินธัช วัชราศรม

ที่ได้มอบหนังสือและนิตยสารที่ให้ความรู้ จำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

:b8:

เจ้าของ:  Thanet [ 03 มิ.ย. 2014, 13:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณธีราภารณ์

ที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการของห้องสมุดโรงเรียนบ้านปอบิด

จำนวน 4 กล่องใหญ่

ทางคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ครับ

:b8:

เจ้าของ:  Thanet [ 05 มิ.ย. 2014, 13:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณวาณี ทิพย์จินดาชัยกุล

ที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือน่าอ่านเข้าร่วมโครงการรักการอ่านของห้องสมุดจำนวน 1 กล่องใหญ่

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 16 มิ.ย. 2014, 14:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

ครอบครัวศตวรรษจินดา

ที่ได้มอบหนังสือและขนม จำนวน 2 กล่องเข้าห้องสมุดโรงเรียน

ทางคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 16 มิ.ย. 2014, 14:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณพลภัทร จิตติวุฒิการ

ที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการห้องสมุดของโรงเรียนบ้านปอบิด จำนวน 1 กล่อง

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

เจ้าของ:  Thanet [ 01 ก.ค. 2014, 12:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โรงเรียนบ้านปอบิด ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

ขออนุโมทนาบุญ

คุณสุนีย์ โอภาสสุวัฒน์

ที่ได้ร่วมอนุเคราะห์บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 2 กล่องใหญ่

ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปอบิด ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

หน้า 2 จากทั้งหมด 4 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/