วันเวลาปัจจุบัน 05 มิ.ย. 2023, 05:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 18 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2013, 20:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระมหาเจดีย์ใหญ่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


การสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์

ในด้านสาธารณูปการ คือการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานต่างๆ นั้น
นับแต่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ
ได้ทรงบำรุงรักษาและเสริมสร้างถาวรวัตถุ
และปูชนียสถานภายในวัดราชบพิธมาเป็นลำดับ
รวมค่าก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธเป็นเงินกว่า ๗๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้โปรดให้สร้างอาคารสถานที่
เพื่อการสาธารณสงเคราะห์ในที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง

กล่าวคือ สร้าง อาคารโรงเรียนวัดราชบพิธ ในบริเวณวัดราชบพิธ ๔ หลัง
สร้างอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล
ที่วัดสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง
และที่วัดโพธิ์ทอง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง

สร้างศาลาพักริมทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปทุมธานี รวม ๘ หลัง
สร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)
ขนาด ๖๐ เตียง ณ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นชาติภูมิของพระองค์

สร้างสถานสงเคราะห์คนชรา “วาสนะเวศม์”
ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

ตั้ง มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)
เพื่อสนับสนุนกิจการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
และเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ส่งเสริมการศึกษา
และรักษาวัฒนธรรมของชาติ


พระเกียรติคุณทางการศึกษา

โดยที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงปฏิบัติพระภารกิจ
และศาสนกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เพื่อสันติสุขของประชาชนและบ้านเมืองมาเป็นเวลานาน

สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏ ดังนี้

รูปภาพ
ในการเสด็จเยือนประเทศอินเดียระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
ทรงรับถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยพาราณสีพ.ศ. ๒๕๒๒

วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาอักษรศาสตร์ ถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
โดยให้มหาวิทยาลัยพาราณสี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลาง
และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีถวาย

และรัฐบาลอินเดียได้มอบให้เอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย
กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จประเทศอินเดียเป็นทางการ
และทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงโปรดรับอาราธนา
และได้เสด็จประเทศอินเดียพร้อมทั้งคณะ
ในระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

พ.ศ. ๒๕๒๒

เสด็จเยือนเมืองลอสแองเจลิส รัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
เพื่อทรงปฏิบัติศาสนกิจตามคำทูลอาราธนาของพุทธศาสนิกในเมืองนั้น

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยโอเรียนทอล สตัดดี้
ได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

และในศกเดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๒๒) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ เจ้าคุณสมเด็จฯ เป็นสถาบันที่สาม

รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราช (พระราชอุปัธยาจารย์)
และพระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ฉาย ณ พระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑พระกรณียกิจพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๒๑

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร
เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานทรงเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายก
พระประมุขสังฆมณฑล ได้ทรงเป็นพระอุปัธยาจารย์ในพระราชพิธีทรงผนวช

(มีต่อ ๑๕)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2013, 20:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


ประมวลภาพสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดผ้าป่า
และสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ทรงพิจารณาผ้าป่า ณ พุทธมณฑล
ในพิธีเททองพระเกตุมาลาพระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔


รูปภาพ
ทรงฉายในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำสรง ในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
ในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา


รูปภาพ
พัดรัตนาภรณ์ชั้นหนึ่งและพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
ซึ่งได้รับพระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา


:b45:

พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=51604

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46178

รูปภาพ
พระรูปภาพและเจดีย์พระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
ประดิษฐาน ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


รูปภาพ
“พระประทีปวโรทัย” พระประธานในพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ด้านหน้าประดิษฐานพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

(มีต่อ ๑๖)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ม.ค. 2013, 20:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร


พระอนุสาวรีย์สุดท้าย

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องการศึกษาของกุลบุตรมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนวัดราชบพิธ
ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
สร้างมาแต่สมัย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร
(หม่อมเจ้ากระจ่าง ลดาวัลย์ อรุโณ)

เจ้าอาวาสพระองค์แรกของ วัดราชบพิธ (ครองวัด พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๔๔)

ได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงมาโดยลำดับ ในฐานเจ้าอาวาส
โรงเรียนก็เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ
จนอาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน

รูปภาพ
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น)
ถวายเอกสารสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ ที่จะใช้สร้างโรงเรียนใหม่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ทรงพระเมตตาดำเนินการจัดการ
สร้างโรงเรียนวัดราชบพิธแห่งใหม่ขึ้น
ในพื้นที่ราชพัสดุที่กองทัพบกทูลถวายสิทธิ์
การใช้พื้นที่สำหรับเป็นที่สร้างอาคารโรงเรียนดังกล่าว
เพื่อเป็นเครื่องสักการะและถวายเป็นพระกุศล
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

โรงเรียนวัดราชบพิธ แห่งใหม่จึงได้เกิดขึ้น
ณ พื้นที่บริเวณริมถนนสนามชัย กรุงเทพฯ ดังที่ปรากฏในบัดนี้

นับเป็นพระอนุสาวรีสถานเทิดพระเกียรติในพระเมตตาธิคุณ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้เป็นที่ปรากฏสืบไป

รูปภาพ
พระโกศกุดั่นใหญ่ทรงพระศพ
ประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพระอวสานกาล

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ที่ทรงเจริญพระชนมายุยืนยาวมากพระองค์หนึ่งในยุครัตนโกสินทร์
คือ ๙๑ พรรษาโดยปี ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงมาโดยตลอด
ครั้นเมื่อถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑
ทรงพระประชวรด้วยพระปัปผาสะอักเสบ (ปอดอักเสบ)
จึงได้เสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ต่อมาทรงมีพระอาการพระหทัยวายเนื่องจากเส้นโลหิตตีบ
และกล้ามเนื้อพระทัยบางส่วนไม่ทำงาน เป็นเหตุให้สิ้นพระชนม์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เวลา ๑๖.๕๐ น.

สิริพระชนมายุได้ ๙๐ พรรษา ๕ เดือน ๒๕ วัน
ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา ๑๔ ปี ๒ เดือน ๕ วัน


พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒


รูปภาพ
กระบวนอัญเชิญพระโกศจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สู่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส


:b8: :b8: :b8:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หมายเหตุ : โปรดติดตามอ่าน

วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

ประมวลภาพ...พระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49647

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

:b8: :b8: :b8: รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหามาจาก ::
(๑) หนังสือชุดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ :
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, สุเชาวน์ พลอยชุม เรียบเรียง, มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
(๒) หนังสือ ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์,
โกวิท ตั้งตรงจิตร เรียบเรียง, สวีริยาศาสน์ จัดพิมพ์, ๒๕๔๙.
(๓) ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/034/2931.PDF

:b42: กระทู้ในบอร์ดเก่า
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14831

:b44: ••• ประวัติตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไทย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=19521

:b44: ระยะเวลาการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (พระองค์ใหม่)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49539

:b44: ประวัติ “คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47044

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 18 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร