วันเวลาปัจจุบัน 30 มี.ค. 2023, 12:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.พ. 2016, 09:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


พระประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=21082

ครบ ๑๕๐ ปี สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29908

ประวัติและความสำคัญ...วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

:b47: :b45: :b47:
รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
พระนามฉายา : มนุสฺสนาโค
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๔


เสด็จสถิต ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.พ. 2016, 09:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.พ. 2016, 09:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระรูปหล่อ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”
ประดิษฐาน ณ ตึกมนุษยนาคมานพวิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร


รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ก.พ. 2016, 09:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ค. 2018, 07:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.ค. 2018, 07:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

:b44: จากกระทู้...พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง
“สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
ณ วัดโกมุทพุทธรังสี ถ.พุทธมณฑลสาย ๓

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=33653

รูปภาพ

:b44: จากกระทู้...พระรูปเขียนสี
“สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27665

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2020, 21:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
“กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก พ.ศ. ๒๔๓๖”
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖)
------------------------------

:b47: :b50: :b47: >>> แถวหน้า จากซ้าย :
• พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระราชกวี

• หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร
(หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ ธมฺมรโต)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร


• สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

เมื่อครั้งยังทรงเป็นที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
ทรงเป็นนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก

• สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เมื่อครั้งยังทรงเป็นที่ หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต
[เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ]

• พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์

:b47: :b50: :b47: >>> แถวที่ ๒ จากซ้าย :
• พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระครูปลัดอุทิจยานุสาสน์

• พระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ)
[เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ]*
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระธรรมราชานุวัตร
[พระราชาคณะผู้ใหญ่]**

• พระสมุทรมุนี (เนตร สงฺกนฺโต)
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร


• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระครูวิจิตรธรรมภาณี

:b47: :b50: :b47: >>> แถวที่ ๓ จากซ้าย :
• พระราชมุนี (ชม สุสมาจาโร)
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระครูปลัดจุลานุนายก

• พระธรรมราชานุวัตร (แสง พุทฺธทตฺโต)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อครั้งยังเป็นที่ พระอมราภิรักขิต

• สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

เมื่อครั้งยังทรงเป็นที่ พระสุคุณคณาภรณ์
[พระราชาคณะชั้นสามัญ]


หมายเหตุ :
* พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เสมอเจ้าคณะอรัญวาสี (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ) ในราชทินนามเดิมที่ พระธรรมราชานุวัตร (ราชกิจจานุเบกษา, ตั้งตำแหน่งพระสงฆ์, เล่ม ๑๕, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗, หน้า ๓๕๒) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/034/351.PDF

** พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ พระธรรมราชานุวัตร (ราชกิจจานุเบกษา, สำเนาสัญญาบัตรพระสงฆ์, เล่ม ๓, ตอน ๔๓, ๒๘ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๐๔, หน้า ๓๖๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/043/360_1.PDF

:b45: :b45:

:b49: :b49: >>> เพิ่มเติม : พระสมุทรมุนี (เนตร สงฺกนฺโต) ธุดงค์ไปพุทธคยา

...ฉัน (สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ไปพุทธคยาครั้งนั้น (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ภายหลังสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จไปมฤคทายวัน ณ สารนาถ ได้ ๑๙ ปี) นึกคาดไปว่าจะได้เกียรติเป็นไทยคนแรกที่ได้ไปสืบพระศาสนาถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณ เหมือนเช่นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จไปสืบศาสนาถึงมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศตั้งพระพุทธศาสนา แต่เมื่อไปถึงวัดพุทธคยาพอเข้าประตูวิหาร เห็นผ้ากราบพระปักตรางานหลวงในเมืองไทยผูกห้อยอยู่ผืนหนึ่งก็สิ้นกระหยิ่มใจ ด้วยมีพระภิกษุไทยองค์ใดองค์หนึ่งได้ไปถึงเสียก่อนแล้ว พิจารณาดูหนังสือไทยที่เขียนไว้กับผ้ากราบ บอกชื่อว่า “พระสังกันตเนตรได้มาบูชา” ฉันก็รู้จักตัว คือพระสมุห์เนตร วัดเครือวัลย์ฯ ภายหลังมาได้เป็นพระราชาคณะที่ พระสมุทรมุนี ซึ่งเป็นพระชอบเที่ยวธุดงค์มาแต่ยังหนุ่มจนขึ้นชื่อลือนาม แต่ฉันไม่ได้คาดว่าจะสามารถไปได้ถึงพุทธคยาในอินเดียในสมัยนั้น ก็ประหลาดใจ...

:b50: ข้อสังเกต : “พระสังกันตเนตร” มาจาก นามฉายา (สงฺกนฺโต, สังกันโต) + นามเดิม (เนตร)

:b8: ที่มา : หนังสือ นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นิทานที่ ๗ เรื่องสืบพระศาสนาในอินเดีย

https://vajirayana.org/%E0%B8%99%E0%B8% ... 5%E0%B8%A2

:b8: :b8: :b8: พระรูปจากกระทู้...
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=58661

:b44: ประวัติและความสำคัญ
“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=55968

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2020, 21:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ทรงสนทนากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ในคราวเสด็จประพาสวัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๔๔๘


:b8: ภาพจาก...หนังสือพระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ฉบับวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒


:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2020, 21:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : อ.ชลทัต สุขสำราญ (แอ๋ม)

รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต (มีพระชนมายุได้ราว ๔๐ พรรษา)
ทรงฉายพระรูปหมู่ร่วมกับพระมหาเถรานุเถระ
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในยุคนั้น
หลังเสร็จการพระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆ
พระที่นั่งไม้สักทองทั้งหลัง ภายในพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๔ (ศักราชแบบเก่า)

พระรูปนี้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


:b49: :b47: :b49:

>>>>> ในภาพตามหมายเลขมีรายนาม ดังนี้

๑. พระเทพเมธี (ครุฑ จนฺทโชติ) วัดสามพระยา
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชกวี

๒. พระพิมลธรรม (นาค สุมนฺนาโค) วัดอรุณราชวราราม
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีสมโพธิ์

๓. พระราชโมลี (แจ่ม โกวิทญาโณ) วัดราชบูรณะ

๔. พระอมรโมลี (หรุ่ม พรฺหมฺโชติโก) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๕. พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร) วัดพิชยญาติการาม

๖. พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตฺโน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๗. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) วัดอรุณราชวราราม

๘. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ) วัดกัลยาณมิตร

๙. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอมราภิรักขิต


๑๐. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต (มีพระชนมายุได้ราว ๔๐ พรรษา)


๑๑. สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๑๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ ญาณฉนฺโท)
วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธี

๑๓. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) วัดโสมนัสวิหาร

๑๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพโมลี

๑๕. พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

๑๖. สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์

๑๗. พระพุฒาจารย์ (มา อินทฺสโร) วัดจักรวรรดิราชาวาส
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมงคลทิพยมุนี:b8: :b8: :b8: พระรูปจากกระทู้...
“สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=23335

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มี.ค. 2020, 21:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
พระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์) ทรงฉายพระรูป
เมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ”

และ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(พระบรมราชชนกในรัชกาลที่ ๘, ๙)
ทรงผนวชเป็นสามเณร ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “มหิตลาตุโล”

ณ พระแท่นด้านหน้าพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗


รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
พระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์) ทรงฉายพระรูป
เมื่อครั้ง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(พระบรมราชชนกในรัชกาลที่ ๘, ๙)
ทรงผนวชเป็นสามเณร ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “มหิตลาตุโล”

ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗


รูปภาพ

๑. พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖)
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ”


ทรงฉายพระรูปร่วมกับ

๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์


๓. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ที่พระธรรมปาโมกข์
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์


๔. สามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
กรมขุนสงขลานครินทร์ พระอนุชาเจ้า
(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบรมราชชนกในรัชกาลที่ ๘, ๙)

ทรงมีพระสมณฉายาว่า “มหิตลาตุโล”


พร้อมด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
ในคราวเสด็จฯ ไปพระราชทานพระกฐินหลวง
ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร (มณฑลกรุงเก่า)
ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา


:b8: :b8: :b8: พระรูปจากกระทู้...
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=58661

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 มี.ค. 2020, 18:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงฉายพระรูป
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ”
ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


>>>> :b44: :b44: แถวหน้า จากซ้าย :

องค์ที่ ๑
พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


องค์ที่ ๓
พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖)
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ”


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗ เวลาเช้า ๓ โมงเศษ
ทรงผนวชเป็นครั้งที่ ๓ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์
และหม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงเย็น ได้ทรงทำทัฬหีกรรม (อุปสมบทซ้ำ)
ณ พระพุทธรัตนสถานมนทิราราม ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน
กับพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจาจารย์พระองค์เดิม
ผนวชแล้วเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า (พระตำหนักปั้นหยา)
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ศกเดียวกันนั้น จึงทรงลาผนวช
แล้วปฏิญาณพระองค์ถึงไตรสรณคมน์และรับศีล
ยังทรงประทับในวัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) ต่อ
จนกระทั่งเช้าวันที่ ๑๕ ธันวาคม จึงเสด็จฯ กลับ


องค์ที่ ๔
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์


องค์ที่ ๕
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ที่พระธรรมปาโมกข์
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์


องค์ที่ ๘
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์ที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวราภรณ์
(เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)


>>>> :b44: :b44: แถวที่ ๒ จากซ้าย :

องค์ที่ ๑
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชมุนี


องค์ที่ ๓
พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอวาจีคณานุสิชฌน์


องค์ที่ ๔
พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเมธาธรรมรส


องค์ที่ ๕
พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี


องค์ที่ ๘
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณรักขิต


:b8: :b8: :b8: พระรูปจากกระทู้...
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=58661

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 มี.ค. 2020, 18:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส”
ประทับบนพระราชยานกง
ทรงอ่านพระอภิธรรมนำกระบวนพระราชอิสริยยศ
เชิญพระโกศทรงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
มายังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓


:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มี.ค. 2020, 15:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงฉาย ณ วัดสมุหประดิษฐ์ หรือวัดสมุหประดิษฐาราม
(พระอารามหลวง) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ในคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลกรุงเก่า
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๗
ขณะพระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา


รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงฉายร่วมกับพระสงฆ์ในถิ่นนั้น
ณ วัดสมุหประดิษฐ์ หรือวัดสมุหประดิษฐาราม
(พระอารามหลวง) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ในคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลกรุงเก่า
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๗
ขณะพระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา


:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ก.ค. 2021, 11:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประดิษฐานบนพระเบญจา ในท้องพระโรงพระตำหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕


(เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สิ้นพระชนม์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระโกศทองน้อยทรงพระศพ
ต่อมาเมื่อถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพ มีพุ่ม และเฟื่องแต่งที่พระโกศ)


รูปภาพ

“พระจิตกาธาน” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕


:b50: :b49: :b50:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 14 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร