ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงกล่าวคำสดุดี “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=52326
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 28 เม.ย. 2016, 17:38 ]
หัวข้อกระทู้:  สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงกล่าวคำสดุดี “หลวงปู่ขาว อนาลโย”

รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ได้เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรรมฐานกับ “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
ณ วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑


:b50: :b49: ในภาพ : พระคุณเจ้าที่นั่งถัดจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ องค์ที่ ๒
คือ พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร)


รูปภาพ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงถวายเครื่องสักการะแด่ “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
ณ วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


------------------------------

คำสดุดีที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงกล่าวถึง
“หลวงปู่ขาว อนาลโย” เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๗


“เมื่อระลึกถึงหลวงปู่ขาว อนาลโย
ก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงพระสังฆคุณว่า
สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว
ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ปฏิบัติชอบเหมาะแล้ว จึงเกิดความเลื่อมใสเคารพ
ในสุปฏิบัติ อุชุปฏิบัติ ญายปฏิบัติ สามีจิปฏิบัติของท่าน

ตั้งแต่ได้ไปกราบนมัสการท่านเป็นครั้งแรก
ได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ ได้ฟังธรรมจากถ้อยคำของท่าน
พร้อมกับด้วยรู้สึกสัมผัสจิตใจของท่านอันเปี่ยมด้วยเมตตากรุณา
จากสายตา สีหน้า กาย วาจา ที่ต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันถารอันบริสุทธิ์
เป็นที่ประทับใจให้ระลึกถึงและไปกราบนมัสการ
ได้เห็นได้สดับรับธรรมรสจากท่านอีกโดยลำดับมา
แม้ขันธ์ของท่านจะแตกดับไปตามธรรมดาของสังขาร
คุณของท่านอันพึงกล่าวได้ว่า อนาลโยคุโณ
ย่อมดำรงอยู่เป็นที่ระลึกถึงและเคารพกราบไหว้ตลอดไป”


จาก : หนังสือบวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป

------------------------------
:b50: :b49: :b50:
:b44: :: ที่มา :: :b8:
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

เจ้าของ:  sirinpho [ 02 มิ.ย. 2021, 12:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงกล่าวคำสดุดี “หลวงปู่ขาว อนาลโย

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/