ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

วันออกพรรษา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=18588
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 20 ต.ค. 2008, 18:57 ]
หัวข้อกระทู้:  วันออกพรรษา

รูปภาพ

ความสำคัญของวันออกพรรษา

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ระบุตามปฏิทินจันทรคติไทย
เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน
พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า
ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหนะ สืบเนื่องจากพุทธประวัติที่ว่า ในวันออกพรรษา

พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากเทวโลก หลังจากการโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
นอกจากนี้แล้วพุทธศาสนิกชนยังนิยมไปฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีล (ศีลแปด) ด้วย
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" ในวันออก
พรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า
มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้
ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้อง
แก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย
ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร จัด
ดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตร
ในวันนี้ก็คือ ข้าวต้มมัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วมกุศลกรรม การ
"ตักบาตรเทโว"
คำว่า "เทโว" ย่อมาจาก "เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโว จึงเป็นการ
ระลึกถึงวันที่ พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลก
ในหมู่ชาวไทยและชาวลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อว่าในช่วงวันออกพรรษา จะเกิดปรากฏการณ์

บั้งไฟพญานาค ขึ้นในเวลากลางคืน ที่ จังหวัดหนองคาย

เจ้าของ:  สุนันท์ [ 21 ต.ค. 2008, 20:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันออกพรรษา

:b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กำลังเพียร [ 22 ต.ค. 2008, 21:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันออกพรรษา

:b12: :b12: :b12: :b12: :b12:

เจ้าของ:  ธนาภา [ 27 ต.ค. 2008, 19:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันออกพรรษา

:b27: :b27:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/