ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประเพณีทอดกฐิน
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=18589
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 20 ต.ค. 2008, 19:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ประเพณีทอดกฐิน

:b42: ประเพณีทอดกฐิณ :b42:

:b48: คำว่า กฐิน เป็นภาษาบาลี แปลว่า ไม้สะดึง คือไม้แบบตัดจีวร ในสมัยก่อน การตัดเย็บจีวรเป็นเรื่องใหญ่ ทำยากเพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง เช่น จักรเย็บผ้าและไม่มีร้านขายจีวรสำเร็จรูป พระภิกษุจึงต้องตัดเย็บจีวรกันเอง โดยช่วยกันหลายๆ รูป และใช้ไม้สะดึงสำหรับขึงผ้า ช่วยในการตัดเย็บจีวร
การทอดกฐิน ก็คือการนำผ้ากฐินไปวางต่อหน้าสงฆ์ ซึ่งมีอย่างน้อยจำนวน 5 รูป โดยไม่เจาะจงว่าจะถวายภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง


:b43: กำหนดการทอดกฐิน มีระยะเวลาตั้งแต่ แรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 มีกำหนด 1 เดือน ภายหลังจากที่ออกพรรษาแล้ว จะทอดก่อนหรือหลังกำหนดนี้ไม่ได้ ผลานิสงส์ ประเพณีทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ มีผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่จะนับประมาณมิได้ ทั้งจะให้บุคคลผู้บริจาคสิ้นจากทุกข์ภัย พ้นจากความพิบัติและยากจนขัดสน จนได้ล่วงถึงพระอมตมหานิพพานในอวสานชาติที่สุด ซึ่งนอกจากจะได้บำเพ็ญกุศลอันมีผลานิสงส์มากยิ่งแล้ว ยังได้ชื่อว่าช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราอีกด้วย.

จากหนังสือประเพณีไทยฉบับพระมหาราชครู

เจ้าของ:  สุนันท์ [ 21 ต.ค. 2008, 20:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประเพณีทอดกฐิน

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กำลังเพียร [ 11 พ.ย. 2008, 16:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประเพณีทอดกฐิน

:b8: :b16: :b8: :b12: :b8: :b1: :b8: :b18: :b8: :b17:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/