ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ตำนานพระปริตร : มงคลจักรวาฬ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=18991
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 10 พ.ย. 2008, 08:47 ]
หัวข้อกระทู้:  ตำนานพระปริตร : มงคลจักรวาฬ

รูปภาพ

ตำนานพระปริตร : มงคลจักรวาฬ

ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาบุรุษลักษณ ๓๒ ประการ
แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอรหันต์
ผู้ตรัสรู้เองแล้ว ผู้มีบุญญาธิการ อันหาประมาณมิได้ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่
แลพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จได้ด้วยพระสิริ ปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้
พระเดชและพระชัย ที่สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอันตรายทั้งหลาย


ด้วยอานุภาพแห่ง อนุพยัญชนะ ๘๐
ด้วยอานุภาพแห่ง มงคลทั้ง ๑๐๘ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง พระรัศมี มีฉัพพรรณรังสี ๖ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง พระเกตุมาลา
ด้วยอานุภาพแห่ง บารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง อุปบารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง ปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งเดช
ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง
ด้วยอานุภาพแห่งเญยธรรม
ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน
ด้วยอานุภาพแห่ง โลกุตตรธรรม ๙ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง พระอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง สมาบัติ ๘ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง พระอภิญญา ๖ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่ง พระญาณใน อริยสัจ ๔

ด้วยอานุภาพแห่งพระทศพลญาณ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา กรุณา อุเบกขา
ด้วยอานุภาพแห่ง พระปริตร ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่ง สรณะ คือ พระรัตนตรัย


ขอสรรพโรค สรรพโศก สรรพอุบาทว์ และความทุกข์กายทุกข์ใจ
ความคับแค้นใจทั้งปวงของท่านจงสูญหายไป แม้อันตรายทั้งปวงสูญหายไป
ขอความปรารถนาของท่าน จงสำเร็จโดยพลัน
ขอความอายุยืน จงมีแก่ท่าน

ขอท่านจงเป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยความเป็นอยู่ตลอด ๑๐๐ ปี ในกาลทั้งปวง
ขอเหล่าเทพยดาทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในอากาศ อยู่ในภูเขา อยู่ในป่า
อยู่บนภาคพื้นดิน อยู่ในแม่น้ำ มหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ


โดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 มิถุนายน 2545 18:12 น.

เจ้าของ:  สุนันท์ [ 17 พ.ย. 2008, 07:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตำนานพระปริตร : มงคลจักรวาฬ

:b8: :b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาสาธุ เจ้าคะ

เจ้าของ:  ฌาณ [ 11 มี.ค. 2009, 21:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตำนานพระปริตร : มงคลจักรวาฬ

แซงให้ได้ครับ สาธุ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/