ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=32135
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 27 พ.ค. 2010, 23:29 ]
หัวข้อกระทู้:  พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓

พระโอวาท

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เนื่องใน


:b42: วันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ :b42:


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ ๓ ประการ คือพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์

เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูปการอันใหญ่หลวง ซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรือง และความสงบร่มเย็นแก่นานาอารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฎิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนรวมโลกสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน.ที่มา : http://www.onab.go.th

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 28 พ.ค. 2010, 00:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓

:b8: ขออนุญาตนำกระทู้ของคุณโรสไปแบ่งปันนะคะ
ที่ลานธรรมค่ะ

http://larndham.org/index.php?/topic/39 ... ntry713133

http://larndham.org/index.php?/topic/39 ... ntry713134

และธรรมไทยค่ะ

http://dhammathai.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=293

http://dhammathai.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=292

:b8: ขอบคุณและอนุโมทนาสาธุในทุกสิ่งดีดีที่คุณโรสหมั่นทำแล้วด้วยดีเสมอมาค่ะ

เจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งในทางธรรมและในทางโลกนะคะ

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 พ.ค. 2010, 01:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓

ยินดีอย่างยิ่งค่ะคุณลูกโป่ง :b4:

:b8: ขออนุโมทนาในธรรมทานที่กอปรด้วยศรัทธาและความเพียร
อย่างสม่ำเสมอของคุณลูกโป่งด้วยเช่นกันนะคะ...สาธุค่ะ
:b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 28 พ.ค. 2010, 21:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/