ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ วัดที่จัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=40410
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ธ.ค. 2011, 13:02 ]
หัวข้อกระทู้:  สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ วัดที่จัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
(tourismthailand)


กำหนดการจัดงาน : วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

วัดที่จัดกิจกรรมในพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ
เสาชิงช้า กับ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ความงามที่ยืนอยู่คู่กันมานาน


(๑) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (เสาชิงช้า)

จัดงานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔-๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยพิธีสำคัญในวันที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๙ น. บวงสรวงเทพยดา, เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จุดเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์, เวลา ๑๙.๐๙ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ แสดงโดย พระราชวิจิตรปฎิภาณ (เจ้าคุณพิพิธฯ) และพระมหา ดร.กรวิก อหึสโก, เวลา ๐๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา สาธุชนรับการประพรหมน้ำพระพุทธมนต์และร่วมรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก

(๒) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ในวันเดียวกันยังมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เช่น กราบขอพรและถวายผ้าไตรพระพุทธเทวราชปฏิมากร ที่พระอุโบสถ อธิษฐานขอน้ำทิพย์มนต์ และกราบพระพุทธรูป ๙ สมัยที่พระวิหาร ไหว้พระบัวเข็ม ชนะมารบันดาลโชค ที่มณฑปจตุรมุข และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระรูปสมเด็จพระสังฆราช ที่พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

(๓) วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนลุเข้าศักราชใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และจะมีพิธีสวดนพเคราะห์ พร้อมรับผ้ายันต์มงคล และน้ำพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่าร้อยปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต นอกจากนี้วันที่ ๓๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชนจารึก ชื่อ-นามสกุลของตนเอง และญาติมิตรบนแผ่นดวง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ณ พระวิหารพระอัฏฐารสฯ แล้วนำขึ้นไปวาง ณ สะดือเมือง บนยอดพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เป็นการฝากดวงไว้กับพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด

(๔) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

จัดสวดนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

(๕) วัดราชาธิวาสวิหาร

จัดตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ พระอุโบสถ เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการธรรมะออนไลน์ เรื่อง “คิดอย่างไทย ทำอย่างไทย ได้อะไรบ้าง” พระสงฆ์จำนวน ๘๔ รูป เจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร และเวลา ๒๓.๓๐ น. เจริญจิตตภาวนา พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีในเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันใหม่

(๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

จะมีการสวดนพเคราะห์ถึงตอนเช้า สวดชะยันโต ตอนเวลา ๐๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

(๗) วัดปากน้ำภาษีเจริญ

จะเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา ๒๓.๔๕ น. ของคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนข้ามปีถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จากนั้นจะมีการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

(๘) วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จัดกำหนดการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์, เจริญจิตตภาวนา, ธรรมบรรยาย เวลา ๒๔.๐๐ น. พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕, ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี

รูปภาพ
ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (ฝั่งริมคลองด่าน)


:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล
รูปภาพ

เจ้าของ:  jeen [ 20 ธ.ค. 2011, 16:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ วัดที่จัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

สาธุๆๆ ปีนี้ตั้งใจจะไปที่วัดสระเกศครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/