วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ย. 2020, 03:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ธ.ค. 2012, 17:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7330

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ธ.ค. 2012, 17:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7330

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปี 2556 นั้นถูกกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยเป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป และนายกรัฐมนตรีจะมีการให้คำขวัญวันเด็กในทุกๆ ปี ทั้งนี้ในประเทศไทยเริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

สำหรับคำขวัญวันเด็กครั้งแรกมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง ในวันเด็กครั้งที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กของปี 2555 ไว้ดังนี้ คือ “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ขณะที่คำขวัญวันเด็กในอดีตนับตั้งแต่ปี 2502-2554 คือตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีรายละเอียดดังนี้

2502 - จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

2503 - จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

2504 - จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

2505 - จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

2506 - จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด

2507 - จอมพลถนอม กิตติขจร (((งดจัดงานวันเด็ก)))

2508 - จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี

2509 - จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี

2510 - จอมพลถนอม กิตติขจร
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย

2511 - จอมพลถนอม กิตติขจร
ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต
ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง


2512 - จอมพลถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

2513 - จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

2514 - จอมพลถนอม กิตติขจร
ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

2515 - จอมพลถนอม กิตติขจร
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

2516 - จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคีคือพลัง

2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี

2519 - ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

2521 - พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

2522 - พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

2523 - พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

2524 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

2525 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

2526 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม

2527 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น

2528 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

2529 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2530 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2531 - พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2532 - พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2533 - พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

2534 - นายอานันท์ ปันยารชุน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

2536 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2537 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2538 - นายชวน หลีกภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

2540 - พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

2541 - นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

2542 - นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

2543 - นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

2544 - นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

2545 - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส

2546 - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

2547 - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

2548 - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

2549 - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

2550 - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

2551 - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

2552 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

2553 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

2554 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

รูปภาพ


:b8: โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 ธันวาคม 2555 23:40 น.

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ธ.ค. 2012, 17:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7330

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

คำขวัญวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

“แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”:b47: -------------------------------------- :b47:


:b36: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19969

:b45: เด็กไทยใฝ่เสพ หรือ ใฝ่ทำ (พระไพศาล วิสาโล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44298

:b40: แด่คุณครู...ด้วยดวงใจ ใน ๑๖ มกรา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20075

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร