ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=52418
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 20 พ.ค. 2016, 07:28 ]
หัวข้อกระทู้:  "วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ
.
"วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก"

" .. บัดนี้ก็ได้เป็น "วันมหาบูชาสำคัญของโลก" เช่นเดียวกับวันเสด็จประสูติและวันทรงตรัสรู้ นั่นก็คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ทุกวันเป็น "วันมหาบูชา" วันนั้นเวียนมาถึงเมื่อไรในปีใด นั่นคือ วันนั้นทุกวันทุกปี "เป็นวันวิสาขบูชา" เวียนมาถึง

เหตุการณ์สำคัญเป็นมหามงคลแก่โลก แก่ชีวิตในโลก เกิดขึ้นในวันนั้น แม้จะเกิดขึ้นเมื่อ ๒๖๓๐ ปีมาแล้ว ก็ยังดำรงมั่นคงรุ่งเรื่องอยู่ในทุกวันนี้ มิได้มีการถูกลบล้างทำลายให้เสื่อมสลายไปได้แม้แต่น้อย.

"ในพระบรมราโชวาทที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในพิธีเปิดการสัมมนาของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

มีความตอนหนึ่งว่า "พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ ๆ แล้ว ก็หาภัยอันตรายมิได้ ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใด ๆ จะเบียดเบียนทำลายได้เลยเพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือหลักความจริงที่คงความจริงอยู่ตลอดกาล ทุกเมื่อ ไม่มีแปรผัน ดังนั้นการป้องกันภัยให้พระพุทธศาสนาก็ดี การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ดี พูดให้ตรงจึงน่าจะหมายถึงการป้องกันภัย ให้แก่พุทธบริษัท และการทำนุบำรุงพุทธบริษัท ยิ่งกว่าอื่น"

ทุกวันนี้ "พระพุทธศาสนาได้ปรากฏความสำคัญยิ่ง" ให้ประจักษ์ชัดเจนแก่โลก จนกระทั่งสหประชาชาติ ในนามของโลก "ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสันติภาพโลก" เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๖

วันประกาศนั้นตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ หรือวันเดือนวิสาขะ คือ "วันนั้นเป็นวันวิสาขบูชา" วันเสด็จประสูติ ทรงตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ของโลก ที่โลกยอมรับแล้วว่า "สันติภาพคือความร่มเย็นเป็นสุขของโลกเกิดแต่พระพุทธศาสนา ที่เกิดจากสมเด็จพระบรมศาสดาของเรา ที่โลกยอมรับแล้ว" ประกาศแล้วให้ปรากฏประจักษ์แจ้งชัดแก่โลกทั่วทั้งโลก .. "

แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


:b8: :b8: :b8:

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15882

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/