ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"ความหมาย ปวารณา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=54671
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 06 ต.ค. 2017, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  "ความหมาย ปวารณา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ

"ความหมาย ปวารณา"

" .. คำว่า "ปวารณา" พระจะไม่ทราบก็มีนะ เวลานี้มันจะเป็นเพียงพิธีกิริยาออกมาจากความไม่มีธรรมในใจ ไม่มีวินัยในใจแล้วนะ คำว่า "สงฺฆมฺ ภนฺเต ปวาเรมิ" คือปวารณาตน

เปิดโอกาสตน "แก่สงฆ์ทั้งหลายที่นั่งรวมกันอยู่นี้" คือเปิดเผยเปิดโอกาสให้กัน "แนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ ผิดพลาดประการใด" ได้เห็นก็ดี กิริยาอาการที่ไม่ถูกต้องนั้น ได้ยินก็ดี กิริยาแห่งการแสดงหรือการพูดออกมา หรือได้สงสัยก็ดี เหล่านี้ "ให้ตักเตือนสั่งสอน"

เมื่อทราบแล้วจะได้ปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงต่อไป ความหมายว่าอย่างนั้น "คำปวารณาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เปิดโอกาสไม่ให้มีทิฐิมานะต่อกัน ไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะ เป็นสังฆะ หรือเป็นพระสงฆ์ศากยบุตรอันเดียวกัน" เปิดโอกาสให้กัน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 88&CatID=3

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/