ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับ “พระสุปฏิปันโน”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=19640
หน้า 1 จากทั้งหมด 4

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:38 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับ “พระสุปฏิปันโน”

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ พระสุปฏิปันโน

รูปภาพ
รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:38 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

๑. ในหลวง กับ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:40 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในหลวงทรงถวายโอสถแด่หลวงปู่ขาว อนาลโย

รูปภาพ

๒. ในหลวง กับ หลวงปู่ขาว อนาลโย


หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู:b44: มีรูปภาพเพิ่มเติมในกระทู้ :b44:
•• หลวงปู่ขาว อนาลโย กับ ในหลวง ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=21467

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:40 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

๓. ในหลวง กับ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


“...คุณพระรัตนตรัยมีอเนกอนันต์ สอนให้คนพ้นจากทุกข์
เข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะพระรัตนตรัย ศาสนาอื่นไม่มีอย่างนี้
คุณของพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์
ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์มาได้ ๒๐๐ ปี
มีพระมหากษัตริย์เสวยราชมาแล้ว ๙ พระองค์
ทั้งองค์ปัจจุบัน ได้ปกปักรักษาเอกราชอธิปไตยมาโดยลำดับ

เราทุกๆ คนซึ่งได้เกิดมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร พากันทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุข
ไม่มีความเดือดร้อน ก็เพราะบารมีของพระองค์เหล่านั้นปกเกล้าปกกระหม่อม

บางคนอาจเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์นี้หลายหน
และได้เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์แล้วก็ได้
เพราะเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด หลายภพหลายชาติ
เพราะความห่วงใยในกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้
ฉะนั้น เราทั้งหลายจงพร้อมกันถวายอุทิศพระราชกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ววันนี้
ด้วยการทำทาน ไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาเหล่านี้
จงดลบันดาลให้ถึงพระวิญญาณของพระมหากษัตราธิราชเจ้า
ทุกๆ พระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว หากสถิตอยู่ ณ ที่ใด
ขอได้อนุโมทนาในกุศลของปวงข้าพระพุทธบาทผู้ยากจนด้วยเถิด...”

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
เรื่อง “งานสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี”
แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:41 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

๔. ในหลวง กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร:b44: มีรูปภาพเพิ่มเติมในกระทู้ :b44:
•• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวง ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42846

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:42 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

๕. ในหลวง กับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ


หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่:b44: มีรูปภาพเพิ่มเติมในกระทู้ :b44:
•• หลวงปู่แหวน สุจิณโณ กับ ในหลวง ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42685

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:43 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกราบนมัสการ “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม”
ในงานพิธีเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
ณ วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก) ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๓๖. ในหลวง กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม


หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย


:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

• หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับ ยอดคนของแผ่นดิน •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=40233

:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:44 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่หลวงปู่หลุย จันทสาโร
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒
ณ พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา๗. ในหลวง กับ หลวงปู่หลุย จันทสาโร


หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย


:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

• เรื่องของหลวงปู่แหวน-หลวงปู่หลุย กับ ในหลวง •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43958

:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:44 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

๘. ในหลวง กับ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:46 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

๙. ในหลวง กับ หลวงพ่อเกษม เขมโก


หลวงพ่อเกษม เขมโก
สำนักสุสานไตรลักษณ์ (ป่าช้าศาลาดำ)
บ้านท่าคร่าวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง


:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

• บันทึกพระราชปุจฉาสนทนาธรรม กับ หลวงพ่อเกษม เขมโก •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=23075

:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:46 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงกราบนมัสการหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ.มหาสารคาม เมื่อวันที ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔๑๐. ในหลวง กับ หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต


หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
วัดอุดมคงคาคีรีเขต ต.บ้านโคก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:47 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

๑๑. ในหลวง กับ ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)


ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:48 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐๑๒. ในหลวง กับ หลวงพ่อวัน อุตฺตโม


หลวงพ่อวัน อุตฺตโม
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:48 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชอุดมมงคล
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔๑๓. ในหลวง กับ หลวงพ่ออุตตมะ


พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)
วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2008, 11:49 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

รูปภาพ

๑๔. ในหลวง กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

• หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบปัญหาธรรมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=20015

:b42: -------------------------------------------------------- :b42:

หน้า 1 จากทั้งหมด 4 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/