ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=58934
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 21 พ.ค. 2020, 06:27 ]
หัวข้อกระทู้:  "หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

รูปภาพ
.
"หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า"

" .. พระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบปฏิบัติประมวลลงในหลัก ๓ คือ

- ทรงสอนให้ละความชั่วทั้งปวง
- ทรงสอนให้บำเพ็ญความดีทุกอย่าง
- และทรงสอนให้ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

ระเบียบปฏิบัติที่ทรงประมวลลงใน ๓ หลักนี้ สำหรับให้เราปฏิบัติ "เพื่อให้รู้ว่าความชั่วที่เรียกว่าบาปทั้งปวง เป็นสิ่งที่ควรละ" เพราะให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำ แล้วละคือเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวงนั้นเสีย

"ความดีที่เรียกว่ากุศลหรือบุญทุกอย่าง เป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญ" เพราะให้ผลเป็นสุขแก่ผู้กระทำ แล้วบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนโดยครบถ้วนและ "จิตใจที่ชำระให้บริสุทธิ์สะอาดแล้ว จะต้องหลุดจากความชั่วและความดี" พ้นภพชาติเด่นอยู่ในโลก .. "

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

http://tesray.com/dhamma-strategy

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/