ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สงสัยมากอยากทราบคำตอบ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=20888
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เมธาวดี [ 03 มี.ค. 2009, 23:26 ]
หัวข้อกระทู้:  สงสัยมากอยากทราบคำตอบ

การอุทิศบุญกุศลนั้นเราสามารถอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นไม่คะ

เจ้าของ:  -dd- [ 04 มี.ค. 2009, 13:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยมากอยากทราบคำตอบ

การทำบุญหรือรักษาศีลนั้น...เป็นบุญ
แม้การแผ่อุทิศบุญ ...ก็เป็นบุญ
การแผ่อุทิศบุญนั้น ชื่อว่าเจตนานั้นจบลงที่ใจหรือใจและวาจาที่เปล่งออกมาแล้ว จิตที่ขึ้นมาทำการงานตรงนั้นสำเร็จบุญแล้ว..แต่การคาดหวังในผล เอื้อมไปหาผลจนกังวลตรงนั้น กลับไม่ใช่บุญ
การที่เราแผ่บุญไปแล้วย่อมสำเร็จที่จิตใจที่คิดเอื้อเฟื้อผู้ อื่น ดังนั้น แม้เจตนาอย่างนี้เกิดแล้วก็เป็นเหตุอันดีของบุคคลผู้ปรารภการให้ด้วยการแผ่ บุญนั้นนั่นเอง

คราวนี้ผู้รับจะได้รับหรือไม่... ก็ไม่ใช่เราที่จะเข้าไปกำหนดเลย ขึ้นอยู่กับผู้รับ ทั้งฐานะ และคติของผู้รับด้วย
ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็เพียงแต่ระลึกถึงบุญที่สำเร็จลงแล้วนั้นขึ้นมาแล้วตั้งจิตที่จะให้แก่ผู้อื่น กระทำในใจอย่างนี้ว่า..
"ขอบุญ(มีทานกุศล ศีลกุศล หรือภาวนากุศล) นี้ จงตกแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งหลาย เปตชนทั้งหลาย โอปปาติกะทั้งหลาย สรรพสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏทั้งหลายตลอดจนเทวดาและพรหมทั้งหลาย จงได้โปรดรับรู้และร่วมอนุโมทนา มีส่วนแห่งบุญนี้ของข้าพเจ้าโดยทั่วหน้ากัน.."
เจตนาที่จะให้นั้นแผ่โดยทั่วถึงแล้ว ก็ไม่สมควรกระทำความกังวลว่าจะไม่ทั่วถึง

.บุญสำเร็จโดยทั่วถึงไปแล้วด้วยเจตนาที่ดีของเรา

เจ้าของ:  อินทรีย์5 [ 26 มี.ค. 2009, 16:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยมากอยากทราบคำตอบ

:b39: ก็คิดว่าอุทิศให้ได้นะ......ได้รับผลบุญด้วย แต่ไม่ดีเท่าผู้นั้นอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวเขาเอง เจ้ากรรมนายเวรของใคร ผู้นั้นควรอุทิศไปให้เองย่อมเห็นอานิสงส์มากกว่าคนอื่นอุทิศให้ (หากอยากจะให้เจ้าเวรนายกรรมอโหสิกรรมจริงๆ) :b40: :b39: :b40: :b44:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/