ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ความหมายของรัก : ดังตฤณ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=32697
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  มัทนา ณ หิมะวัน [ 21 มิ.ย. 2010, 16:57 ]
หัวข้อกระทู้:  ความหมายของรัก : ดังตฤณ

รูปภาพ

:b43: ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง รั ก :b43:
ดั ง ต ฤ ณต่อไปนี้คือความหมายของรักที่เต็มไปด้วย “ความเห็นแก่ตัว

ถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะเอาเปรียบด้วยกันทั้งคู่
คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่าความรักคือ “ผลประโยชน์”

ถ้ามีฝ่ายหนึ่งจ้องจะเอาเปรียบ
แต่อีกฝ่ายพร้อมจะให้เปล่า
คู่รักนั้นย่อมจักกล่าวว่า ความรักคือ “การใช้หนี้”

แล้วความหมายของความรักที่เจืออยู่ด้วย “ความเสียสละ”
คืออะไร


ถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะให้เปล่าด้วยกันทั้งคู่
คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่า ความรัก คือความเอื้ออาทร
ต่างฝ่ายต่างเอื้ออาทร นั้นแหละ คือ รักแท้

มนุษย์เราอยากมีคนรักไว้เป็นพวกเดียวกัน
แต่ในความเป็นจริงคู่รักมักแบ่งข้างกันโดยไม่รู้ตัว
และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบไปจนตาย
ว่าสิ่งเดียวที่จะทำลายการแบ่งข้างลงได้ก็คือ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ จ เ สี ย ส ล ะ
ไม่ใช่กะเกณฑ์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
มีน้ำใจคิดให้อยู่ข้างเดียว


รูปภาพ

เรามีคนรักไว้รบกวนกันและกำลังหนุนแก่กันก็ได้
แน่นอนว่าถ้าคุณเลือกคนที่ใช่มาเป็นคู่
ก็ต้องดูดีแล้วว่า
มีพื้นฐานของความพร้อมจะเสียสละซึ่งกันและกันไม่มากก็น้อย

แต่ขอให้ทราบเถิดว่า

ยากที่จะมีความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน
และเพียงอยู่ร่วมกันไม่นานนัก
ความไม่เท่าเทียมก็มักเป็นแรงกระตุ้น
ความเห็นแก่ตัวให้กำเริบได้โดยไม่มีใครทันสังเกต


เพื่อให้ความรักของคุณ
เต็มไปด้วยความหมายของการเอื้ออาทร

คุณต้องไม่ลืมกฏสำคัญ คือ

เมื่อได้รับอย่าลืมขอบคุณ เมื่อได้ให้อย่าลืมอมยิ้ม :b39:

รูปภาพ

:b43: :b43: :b43:

(คัดลอกบางตอนมาจาก : บทที่ ๔ รักษาความรู้สึก
ใน “รักแท้มีจริง” และหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเชื่อ โดย ดังตฤณ,
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑, หน้า ๑๕๔-๑๕๕)

เจ้าของ:  ทักทาย [ 22 มิ.ย. 2010, 02:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

จะไม่ลืม"ขอบคุณ" ทุกครั้งเมื่อได้รับ
และจะอมยิ้มทุกครั้ง เมื่อเป็นฝ่าย "ให้" นะค่ะยายฮูก

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  sun shine [ 22 มิ.ย. 2010, 19:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

อยู่ด้วย “ความเสียสละ” คืออะไร

ถ้าต่างฝ่ายต่างจ้องจะให้เปล่าด้วยกันทั้งคู่
คู่รักนั้นย่อมกล่าวว่า ความรัก คือความเอื้ออาทร
ต่างฝ่ายต่างเอื้ออาทร นั้นแหละ คือ รักแท้

รักแท้คือรักที่ต้องการจะให้ไม่ใช่รักที่จะเอาแต่ฝ่ายเดียว

:b18: :b53: :b35:

เจ้าของ:  pitpit [ 07 ก.ค. 2010, 14:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

ถ้ามีฝ่ายหนึ่งจ้องจะเอาเปรียบ
แต่อีกฝ่ายพร้อมจะให้เปล่า
คู่รักนั้นย่อมจักกล่าวว่า ความรักคือ “การใช้หนี้”

ภรรยาควรทำใจและกายอย่างไรที่จะอยู่กับความจริงที่สามีอาเปรียบ

เจ้าของ:  ทักทาย [ 24 ก.ค. 2010, 00:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

ทำใจให้ยินดี กับความสุขของเขา
จากการให้ของเรา อย่าคิดว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ดีใจที่เราเป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ

อนุโมทนา :b8:

เจ้าของ:  Hanako [ 25 ก.ย. 2010, 21:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

ในความรัก....ขอเลือกมิตรภาพดีกว่า เห้อ.. :b20:

เจ้าของ:  เมทินี มาศ [ 26 ม.ค. 2011, 09:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

ร่วมโมทนาด้วยค่ะ บทความดีมาก ๆ ค่ะ

เจ้าของ:  บัวกลม [ 05 ก.พ. 2011, 23:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

อนุโมทนาสาธุ ค่ะ ที่นำเรื่องดีๆมาให้อ่าน จะไม่ลืมขอบคุณเมื่อได้รับ และจะไม่ลืม ยิ้มหน้าบานเมื่อได้ให้ค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  run-01 [ 24 ก.พ. 2011, 23:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

แล้วถ้า อีกฝ่ายจ้องแต่ผลประโยชน์ และอีกฝ่ายให้โดยหวังเพียงเพื่อให้เขาอยู่ใกล้เรา เป็นรักแบบไหน :b6:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 25 ก.พ. 2011, 06:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

เป็นรักสมประสงค์....แต่ไม่สมประกอบ :b12: :b12:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 08 มี.ค. 2011, 01:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

กบนอกกะลา เขียน:
เป็นรักสมประสงค์....แต่ไม่สมประกอบ :b12: :b12:


หมายถึงความรักของคนวิปลาศหรือเปล่าค่ะท่าน? :b13:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 08 มี.ค. 2011, 02:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

:b32: :b32:
รักสมประสงค์...ชายประสงค์ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์...หญิงก็หวังมีชายอยู่ใกล้ก็ได้อย่างประสงค์

แต่ขาดความรักความเมตตา...มีไม่ครบแม้เพียงฝ่ายเดียว...จึงเป็นรักไม่สมประกอบ
:b12: :b12:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 08 มี.ค. 2011, 02:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

กบนอกกะลา เขียน:
:b32: :b32:
รักสมประสงค์...ชายประสงค์ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์...หญิงก็หวังมีชายอยู่ใกล้ก็ได้อย่างประสงค์

แต่ขาดความรักความเมตตา...มีไม่ครบแม้เพียงฝ่ายเดียว...จึงเป็นรักไม่สมประกอบ
:b12: :b12:


อ๋อ....เข้าใจแระ :b13:

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  nida nida [ 08 มี.ค. 2011, 02:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

รักของคนบางคน คือการเห็นแก่ตัว เห็นแต่ความสุขส่วนตัวของตนเองมากกว่า
เวลามีความสุขก็มักจะหลงลืมคนในครอบครัว ซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมานมนาน
แต่เวลามีความทุกข์ ก็มักจะกลับมาเห็นค่าคนในครอบครัวเสมอ
ซึ่งสามีหนู เขาเป็นแบบนี้มา 13 ปีแล้วค่ะ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
เหนื่อใจ แต่ก็จะอดทนเพื่อลูกค่ะ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 06 เม.ย. 2011, 18:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความหมายของรัก : ดังตฤณ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/