ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20812
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 26 ก.พ. 2009, 07:13 ]
หัวข้อกระทู้:  โอวาทปาฏิโมกขคาถา

.............โอวาทปาฏิโมกขคาถา

(หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส)

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,........การไม่ทำบาปทั้งปวง,

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,..................การทำกุศลให้ถึงพร้อม,

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,.............การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,

เอตัง พุทธานะสาสะนัง,

ธรรมเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง,

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง,

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,

ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย,

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต,

ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย,

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,........การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย,

ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,............การสำรวมในปาฏิโมกข์,

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง,.........ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,...........การนอนการนั่งในที่อันสงัด,

อะธิจิตเต จะ อาโยโค,..............ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง,

เอตัง พุทธานะสาสะนัง,

ธรรมเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

เจ้าของ:  AAAA [ 20 ก.พ. 2015, 11:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โอวาทปาฏิโมกขคาถา

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 03 ก.ย. 2018, 06:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โอวาทปาฏิโมกขคาถา

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 29 พ.ค. 2019, 20:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โอวาทปาฏิโมกขคาถา:b44: ( :b42: ✿◕‿◕✿ :b42:) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ ( :b42: ✿◕‿◕✿ :b42: ) :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/