ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=32374
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 10:02 ]
หัวข้อกระทู้:  ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
...ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม...
:b12:
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1123

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 10:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
เริ่มมีความเข้าใจธรรมถูกต้องแม้ในขั้นฟังธรรม
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1099

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 11:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
การฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมแตกต่างกันอย่างไร
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1055

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 12:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
ความเข้าใจธรรมมีลักษณะอย่างไร
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1037

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 12:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
เมื่อกล่าวว่าเป็นธรรมะ แล้วจะเป็นเราได้หรือไม่
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1047

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 12:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
อะไรปรากฏ เริ่มเข้าใจลักษณะนั้นตามเป็นจริง
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1089

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 12:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
เสียงตรงนั้นเป็นอย่างไร
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1096
เพียงเสียงเท่านั้นเอง
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1097

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 12:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
ฟังเพื่อไม่ลืมที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมว่า...ธรรมะเป็นอนัตตา
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1076
การฟังธรรมคือเข้าใจจนไม่ลืมว่าเป็นธรรม เป็นสัจจญาณ
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1077
ความเจริญด้วยปัญญาเจริญกว่าความเจริญทั้งหลาย
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1078

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 14:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
เข้าใจความจริงธรรมดาได้ไหม
http://www.dhammahome.com/front/videocl ... pl&id=1083

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 14:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
ตัวตนคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร จะทำให้หมดไปได้อย่างไร
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=1060

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 14:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
ธรรมะเพื่อเข้าใจ
http://www.dhammahome.com/front/videocl ... =pl&id=244

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 14:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
โลภะติดข้องอะไรบ้าง
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=243

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 14:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
เข้าใจธรรมะดีกว่า
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=247

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 15:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
ค่อยๆฟังให้เข้าใจ
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=250

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 15:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประโยชน์แท้จริงของการฟังธรรม

tongue
โมหะทำให้หลงชอบ-ไม่ชอบ
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=239

ยึดว่าเป็นตัวตนเป็นทุนดั้งเดิมมานาน
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=255

ศึกษาธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมตัวจริงด้วย
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=257

รู้ธรรมะรู้ที่ตัวเอง
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=259

ทุกข โทมนัส อุปายาส โสก ปริเทว
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=262

ที่จะรู้ได้เพราะปัญญา
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=266

กำลังของโลภะ
http://www.dhammahome.com/front/videoclip/show.php?tof=pl&id=267

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/