ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=37872
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  warrior of light [ 23 เม.ย. 2011, 01:39 ]
หัวข้อกระทู้:  แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

1 ทาน (Mar2504)
2 จุดที่รวมแห่งอริยธรรม(Jun0705)

5 บำเพ็ญตนเพื่อหวังพ้นกรรม(Jan2008)
6 พ่อแม่ของกิเลสตัณหา (Feb1008)
7 ทุกข์ประจำสัตว์และบุคคล (Feb2208)
8 ความงามแห่งธรรม (Feb2408)
9 ยึดธรรมให้มั่นคง (Apr0108)
10 ฝืนใจเพื่อธรรม (Apr0308)
11 อัจฉริยมนุษย์ (May1508)
12 สังขารธรรม (Jul2805)
13 อย่าประมาทนอนใจในชีวิต (Aug0405)
14 ยึดหลักมัชฌิมาไว้ให้ดี (Jul1706)

16 เรียงลำดับอริยภูมิ (Feb1807)
17 อริยสัจนอก อริยสัจใน (Feb2107)
18 ความโง่และความสงสัย (Mar2707)
19 สมบัติมีค่าในพระศาสนา (Jul2205)
20 รากฐานของพระศาสนา (Jul3105)
21 ทำตัวเหมือนแม่เนื้อ (Aug1005)

23 สติปัฏฐานสี่ (Aug2505)
24 การอยู่กับครูอาจารย์ (Sep0205)
25 รู้โลกรู้ธรรม (Sep0405)
26 พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง (Sep1005)

30 ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต (Oct1205)
31 กิจประจำวันของใจที่มีกิเลส (Sep0806)
32 ทำความรอบคอบกับสติปัญญา (Oct2805)
33 วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก (Dec2506)

35 ปฏิสงฺขา โยนิโส (Jan2108)
36 ทางจะให้รู้ธรรม (Jan2208)


download : https://sites.google.com/site/dharmalua ... aen-dwngci

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 เม.ย. 2011, 07:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b8: :b8: :b8: tongue

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 พ.ค. 2011, 18:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  chanin17 [ 14 มิ.ย. 2011, 13:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/