ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=37947
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  warrior of light [ 28 เม.ย. 2011, 22:07 ]
หัวข้อกระทู้:  รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

01-วัฏจักรวัฏจิต-8-06-2527
02-เปิดเผยสภาวธรรม-18-06-2527
03-ความหวังของชาวพุทธ-16-07-2527
04-กิเลสทำให้สัตว์ตาบอด-9-08-2527
05-อริยสัจธรรม-27-08-2527
06-รากแก้วของศาสนา-11-09-2527
07-ตายเกิดตายสูญ-17-09-2527
08-การต่อสู้ของกิเลสและธรรม-14-11-2527
09-นอนใจจ่ายกิเลส-7-02-2528
10-วัตถุหรูหรา ธรรมแห้งผาก-10-02-2528
11-ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น-2-05-2528
12-ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา-20-05-2528
13-อยู่อย่างมีที่พึ่ง-31-05-2528
14-นักเกิด นักตาย-21-06-2528
15-ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย-19-07-2528
16-ใครเคยสมหวังเพราะตัณหา-28-07-2528
17-ศาสดาเอกของโลก--08-2528
18-ความมุ่งมั่นของนักรบ-15-08-2528
19-ผู้รู้แจ้งโลก-24-08-2528
20-ถ้าเรามีความเพียร-7-09-2528
21-อย่าให้กิเลสหัวเราะ-19-09-2528
22-เน้นหนัก หักบ่วงกิเลส-30-09-2528
23-ตีให้แตกด้วยอริยสัจ-9-10-2528
24-โลกุตรจิต โลกุตรธรรม-21-10-2528
25-กิเลสวัฏฏ์-ธรรมวัตร-29-07-2531
26-การประกอบความพากเพียร-28-08-2531
27-การพิจารณาธรรมทั้งหลาย-27-09-2531
28-ธรรมาวุธ-12-10-2531
29-สัจธรรมภาคปฏิบัติ-24-10-2531

download : https://sites.google.com/site/dharmaluangta/audio/root-of-religious

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 เม.ย. 2011, 06:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b8: :b8: :b8: tongue

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 พ.ค. 2011, 18:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b48: :b8: :b48:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/