ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พุทธวจน: ต้องท่องเที่ยวมาแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=38560
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  release [ 14 มิ.ย. 2011, 08:10 ]
หัวข้อกระทู้:  พุทธวจน: ต้องท่องเที่ยวมาแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจ

เสียงอ่านคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์
(ที่มา: ธรรมโฆษณ์ของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

๕๘๓ ต้องท่องเที่ยวมาแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจ

Download

http://www.buddhawaj.org/music.php?m_refer=pawwana


:b48: :b48: :b48:

พุทธวจน: ทรงกลั้นจิตจากกามคุณในอดีตก่อนตรัสรู้
viewtopic.php?f=28&t=38544

พุทธวจน: ธรรมชาติก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ถึงแม้จะมีตถาคตหรือ
viewtopic.php?f=28&t=38490

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/