วันเวลาปัจจุบัน 18 ก.ย. 2020, 14:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 มี.ค. 2013, 19:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 08:23
โพสต์: 1328


 ข้อมูลส่วนตัว


อภิธมฺมปิฏก ยมก
ปฐมภาค
......................
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
มูลยมก
นิทฺเทสวาร
กุสลปท

เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลาติ.

ตีเณว กุสลมูลานิ,

อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา.


เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลาติ.

อามนฺตา

เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลํ น กุสลํ,

กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลญฺเจว กุสลญฺจ.


เย เกจิ กุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน

อญฺญมญฺญมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิ เอกมูลานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลานิ จ, อวเสสา กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน

เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา.


เย วา ปน กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลมูลาติ.

ตีเณว กุสลมูลมูลานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลมูลา.

เย วา ปน กุสลมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลมูลาติ.

อามนฺตา

เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลมูลํ น กุสลํ,

กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลมูลญฺเจว กุสลญฺจ.


เย เกจิ กุสลมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน

อญฺญมญฺญมูลมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิ เอกมูลมูลานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลมูลานิ จ, อวเสสา กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน

เอกมูลมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลา.


เย วา ปน กุสลามูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลกาติ.

อามนฺตา

เย วา ปน กุสลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูลกํ น กุสลํ,

กุสลํ กุสลมูลกญฺเจว กุสลญฺจ.


เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลกาติ.

อามนฺตา

เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

กุสลสมุฏฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลกํ น กุสลํ,

กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลกญฺเจว กุสลญฺจ.


เย เกจิ กุสลมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน

อญฺญมญฺญมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิ เอกมูลกานิ

เจว อญฺญมญฺญมูลกานิ จ, อวเสสา กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน

เอกมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลกา.


เย วา ปน กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลมูลกาติ.

อามนฺตา

เย วา ปน กุสลมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูลมูลกํ น กุสลํ,

กุสลํ กุสลมูลมูลกญฺเจว กุสลญฺจ.


เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลมูลกาติ.

อามนฺตา

เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

กุสลสมุฏฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลมูลกํ น กุสลํ,

กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลมูลกญฺเจว กุสลญฺจ.


เย เกจิ กุสลมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน

อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิ เอกมูลมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ, อวเสสา กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน

เอกมูลมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา.


เย วา ปน กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.

อามนฺตา


:b42: (ต่อไปคือ....อกุศลปท....บทสวดยังไม่จบค่ะ)

.....................................................
พระพุทธศาสนามี ๒ นัย ดังนี้...นัยที่ ๑ คือคำสอนของพระพุทธองค์มี ๓ ประการ...เพื่อประโยชน์ในภพนี้ ในภพหน้า เพื่อเข้าถึงความสุขโดยส่วนเดียวคือพระนิพพาน...นัยที่ ๒ คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจจ ๔ ซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้เห็นแจ้ง พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ การศึกษาพระอภิธรรมว่าด้วยสภาวะธรรมทั้งสิ้น ผู้เห็นประโยชน์ย่อมได้รับประโยชน์ค่ะ
(เกิดมาไม่ได้เป็นผู้สร้าง ก็จงเป็นผู้ที่รักษา แต่จงอย่าเป็นผู้ที่ทำลาย)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 มี.ค. 2013, 10:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 08:23
โพสต์: 1328


 ข้อมูลส่วนตัว


อกุสลปท

เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูลาติ.

ตีเณว อกุสลมูลานิ,

อวเสสา อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลา.


เย วา ปน อกุสลามูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลาติ.

อเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน น เอกมูลํ,

สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลํ.


เย วา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลํ น อกุสลํ,

อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลญฺเจว อกุสลญฺจ.


เย เกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา,

สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ เอกมูลานิ เจว

อญฺญมญฺญมลานิ จ, อวเสสา อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา อกุสลมูเลน

เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา.


เย วา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูลมูลาติ.

ตีเณว อกุสลมูลมูลานิ,

อวเสสา อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลมูลา.


เย วา ปน อกุสลมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลมูลาติ.

อเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน น เอกมูลมูลํ,

สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลํ.


เย วา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลํ น อกุสลํ,

อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลญฺเจว อกุสลญฺจ.


เย เกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา,

สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ

เอกมูลมูลานิ เจว อญฺญมญฺญมูลมูลานิ จ,

อวเสสา อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา อกุสลมูเลน

เอกมูลมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลา.


เย วา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา

อกุสลาติ. อามนฺตา

เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูลกาติ.

อเหตุกํ อกุสลํ น อกุสลมูลกํ,

สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูลกํ.


เย วา ปน อกุสลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูลกํ น อกุสลํ,

อกุสลํ อกุสลมูลกญฺเจว อกุสลญฺจ.


เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลกาติ.

อเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน น เอกมูลกํ,

สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลกํ.


เย วา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลกํ น อกุสลํ,

อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลกญฺเจว อกุสลญฺจ.


เย เกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูเลน

อญฺญมญฺญมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ เอกมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลกานิ จ, อวเสสา อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา

อกุสลมูเลน เอกมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลกา.


เย วา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูลมูลกาติ.

อเหตุกํ อกุสลํ น อกุสลมูลมูลกํ,

สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูลมูลกํ.


เย วา ปน อกุสลมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูลมูลกํ น อกุสลํ,

อกุสลํ อกุสลมูลมูลกญฺเจว อกุสลญฺจ.


เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกาติ.

อเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน น เอกมูลมูลกํ,

สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกํ.


เย วา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกํ น อกุสลํ,

อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกญฺเจว อกุสลญฺจ.


เย เกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา, สพฺเพ เต อกุสลมูเลน

อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ เอกมูลมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ, อวเสสา อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา

อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา.


เย วา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ.

อามนฺตา


:b42: (ต่อไปคือ......อพฺยากตปท)

.....................................................
พระพุทธศาสนามี ๒ นัย ดังนี้...นัยที่ ๑ คือคำสอนของพระพุทธองค์มี ๓ ประการ...เพื่อประโยชน์ในภพนี้ ในภพหน้า เพื่อเข้าถึงความสุขโดยส่วนเดียวคือพระนิพพาน...นัยที่ ๒ คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจจ ๔ ซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้เห็นแจ้ง พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ การศึกษาพระอภิธรรมว่าด้วยสภาวะธรรมทั้งสิ้น ผู้เห็นประโยชน์ย่อมได้รับประโยชน์ค่ะ
(เกิดมาไม่ได้เป็นผู้สร้าง ก็จงเป็นผู้ที่รักษา แต่จงอย่าเป็นผู้ที่ทำลาย)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 มี.ค. 2013, 06:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 08:23
โพสต์: 1328


 ข้อมูลส่วนตัว


อพฺยากตปท

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูลาติ.

ตีเณว อพฺยากตมูลานิ,

อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลา.


เย วา ปน อพฺยากตมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลาติ.

อเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน น เอกมูลํ,

สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลํ.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน เอกมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลา ธมฺมา,

สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ

เอกมูลานิ เจว อญฺญมญฺญมูลานิ จ,

อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา

อพฺยากตมูเลน เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลา,

สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูลมูลาติ.

ตีเณว อพฺยากตมูลมูลานิ,

อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลมูลา.


เย วา ปน อพฺยากตมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลาติ.

อเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน น เอกมูลมูลํ,

สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลํ.


เย วา ปน อพฺยาตมูเลน เอกมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา,

สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ

เอกมูลมูลานิ เจว อญฺญมญฺญมูลมูลานิ จ,

อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา

อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลา.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา,

สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ. อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูลกาติ.

อเหตุกํ อพฺยากตํ น อพฺยากตมูลกํ,

สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูลกํ.


เย วา ปน อพฺยากตมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลกาติ.

อเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน น เอกมูลกํ,

สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลกํ.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน เอกมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา,

สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ เอกมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลกานิ จ, อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา

อพฺยากตมูเลน เอกมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลกา.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูลมูลกาติ.

อเหตุกํ อพฺยากตํ น อพฺยากตมูลมูลกํ,

สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูลมูลกํ.


เย วา ปน อพฺยากตมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกาติ.

อเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน น เอกมูลมูลกํ,

สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกํ.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา, สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน

อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ เอกมูลมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ, อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา

อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา.


เย วา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา, สพฺเพ เต

ธมฺมา อพฺยากตาติ. อามนฺตา

:b42: (ต่อไปคือ .....นามปท)

.....................................................
พระพุทธศาสนามี ๒ นัย ดังนี้...นัยที่ ๑ คือคำสอนของพระพุทธองค์มี ๓ ประการ...เพื่อประโยชน์ในภพนี้ ในภพหน้า เพื่อเข้าถึงความสุขโดยส่วนเดียวคือพระนิพพาน...นัยที่ ๒ คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจจ ๔ ซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้เห็นแจ้ง พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ การศึกษาพระอภิธรรมว่าด้วยสภาวะธรรมทั้งสิ้น ผู้เห็นประโยชน์ย่อมได้รับประโยชน์ค่ะ
(เกิดมาไม่ได้เป็นผู้สร้าง ก็จงเป็นผู้ที่รักษา แต่จงอย่าเป็นผู้ที่ทำลาย)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 มี.ค. 2013, 19:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 08:23
โพสต์: 1328


 ข้อมูลส่วนตัว


นามปท

เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูลาติ.

นเวว นามมูลานิ,

อวเสสา นามา ธมฺมา น นามมูลา.


เย วา ปน นามมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลาติ.

อเหตุกํ นามํ นามมูเลน น เอกมูลํ,

สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลํ.


เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

นามสมุฏฺฐานํ รูปํ นามมูเลน เอกมูลํ น นามํ,

นามํ นามมูเลน เอกมูลญฺเจว นามญฺจ.


เย เกจิ นามมูเลน เอกมูลา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ นามมูลานิ เอกมูลานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลานิ จ, อวเสสา นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน

เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา.


เย วา ปน นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูลมูลาติ.

นเวว นามมูลมูลานิ,

อวเสสา นามา ธมฺมา น นามมูลมูลา.


เย วา ปน นามมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

อามนฺตา

เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลมูลาติ.

อเหตุกํ นามํ นามมูเลน น เอกมูลมูลํ,

สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลมูลํ.


เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

นามสมุฏฐานํ รูปํ นามมูเลน เอกมูลมูลํ น นามํ,

นามํ นามมูเลน เอกมูลมูลญฺเจว นามญฺจ.


เย เกจิ นามมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา,

สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ นามมูลานิ เอกมูลมูลานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลมูลานิ จ, อวเสสา นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน

เอกมูลมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลา.


เย วา ปน นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา,

สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ. อามนฺตา

เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูลกาติ.

อเหตุกํ นามํ น นามมูลกํ,

สเหตุกํ นามํ นามมูลกํ.


เย วา ปน นามมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

นามสมุฏฺฐานํ รูปํ นามมูลกํ น นามํ,

นามํ นามมูลกญฺเจว นามญฺจ.


เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลกาติ.

อเหตุกํ นามํ นามมูเลน น เอกมูลกํ,

สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลกํ.


เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

นามสมุฏฺฺฐานํ รูปํ นามมูเลน เอกมูลกํ น นามํ,

นามํ นามมูเลน เอกมูลกญฺเจว นามญฺจ.


เย เกจิ นามมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา,

สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ นามมูลานิ เอกมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลกานิ จ, อวเสสา นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน

เอกมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลกา.


เย วา ปน นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลกา,

สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ. อามนฺตา

เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูลมูลกาติ.

อเหตุกํ นามํ น นามมูลมูลกํ,

สเหตุกํ นามํ นามมูลมูลกํ.


เย วา ปน นามมูลมูลกา, สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

นามสมุฏฐานํ รูปํ นามมูลมูลกํ น นามํ,

นามํ นามมูลมูลกญฺเจว นามญฺจ.


เย เกจิ นามา ธมฺมา, สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลมูลกาติ.

อเหตุกํ นามํ นามมูเลน น เอกมูลมูลกํ,

สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลมูลกํ.


เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลมูลกา,

สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ.

นามสมุฏฐานํ รูปํ นามมูเลน เอกมูลมูลกํ น นามํ,

นามํ นามมูเลน เอกมูลมูลกญฺเจว นามญฺจ.


เย เกจิ นามมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา,

สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ.

มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ นามมูลานิ เอกมูลมูลกานิ เจว

อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ, อวเสสา นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน

เอกมูลมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา.


เย วา ปน นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา,

สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ. อามนฺตา

มูลํ เหตุ นิทานญฺจ สมฺภโว ปภเวน จ,

สมุฏฺฐานาหารารมฺมณา ปจฺจโย สมุทเยน จาติ.

มูลยมกํ นิฎฺฐิตํ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
พระพุทธศาสนามี ๒ นัย ดังนี้...นัยที่ ๑ คือคำสอนของพระพุทธองค์มี ๓ ประการ...เพื่อประโยชน์ในภพนี้ ในภพหน้า เพื่อเข้าถึงความสุขโดยส่วนเดียวคือพระนิพพาน...นัยที่ ๒ คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจจ ๔ ซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้เห็นแจ้ง พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ การศึกษาพระอภิธรรมว่าด้วยสภาวะธรรมทั้งสิ้น ผู้เห็นประโยชน์ย่อมได้รับประโยชน์ค่ะ
(เกิดมาไม่ได้เป็นผู้สร้าง ก็จงเป็นผู้ที่รักษา แต่จงอย่าเป็นผู้ที่ทำลาย)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 พ.ย. 2015, 07:56 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2112

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b45: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร