ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

มหากรุณาธารณีสูตร (มหายาน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=54124
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 30 มิ.ย. 2017, 16:07 ]
หัวข้อกระทู้:  มหากรุณาธารณีสูตร (มหายาน)

มหากรุณาธารณีสูตร

นะโมรัตนะตรายายะ นะโมอาระยะ อะวะโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตะวายะ
มหาสัตตะวายะ มหาการุณิกายะ โอม สะวะละวะติ ศุททะนะตัสยะ
นมัสกฤตวานิมางอาระยะ อะวะโลกิเตศะวะระลันตะภา นะโมนิลากันถะ
ศรีมหาปะฏะศะมิ สะระวาทวะตะศุภัม อะสิยูม สะระวะสัตตะวะ
นะโมปะวะสัตตะวะ นะโมภะคะ มะภะเตตุ ตัทยะถา โอมอะวะโลกา โลกาเต
กาละติ อีศีลี มหาโพธิสัตตะวะ สาโพสาโพ มะรามะรา มะศิมะศิ ฤธะยุ
คุรุคุรุฆามัม ธูรูธูรูภาษียะติ มหาภาษียะติ ธาระธาระ ถิรินี ศะวะรายะ
ชะละชะละ มามะภามะละ มุธิริ เอหิเอหิ ศินะศินะ อาละลินะภะละศรี
ภาษาภาษิน การะศะยะ หูลุหูลุมะระ หุลุหุลุศรี สะระสะระ สีรีสีรี สุรุสุรุ
พุทธายะพุทธายะ โพธายะโพธายะ ไมตรีเย นิละกันสะตะ ตริสะระณะ
ภะยะมะนะ สวาหา สีตายะ สวาหา มหาสีตายะ สวาหา สีตายะเย ศะวะรายะ
สวาหา นีลากันถิ สวาหา มะละนะละ สวาหา ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา
สะระวะมหาอัสตายะ สวาหา จักระอัสตายะ สวาหา ปัทมะเกสายะ สวาหา
นีละกันเต ปันตะลายะ สวาหา โมโผลิศังกะรายะ สวาหา
นะโมรัตนะตรายายะ นะโมอาระยะ อะวะโลกิเตศะวะรายะ สวาหา
โอมสิทธะยันตุ มันตรา ปะทายะ สวาหา.
------------------------------------------------------------------------
มหากรุณาธาณีสูตร (ความหมาย)

ขอน้อมนมัสการพระรัตนตรัย ขอน้อมนอบพึ่งพิงพระอริยะซึ่งละปาบอกุศลแล้ว
ขอน้อมนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ผู้คอยสดับฟังเสียงทุกข์
ขอน้อมคารวะต่อผู้ให้ความตรัสรู้แก่ทุกสรรพชีวิต ขอน้อมคารวะต่อมหาสัตว์ผู้หลุดพ้น
ขอน้อมคารวะต่อพระผู้มีมหากรุณาจิต อริยะเจ้า ผู้อิสระผู้เป็นที่พึ่งแก่บรรดาสรรพสัตว์ สรรพสิ่ง
การปฏิบัติธรรมเบื้องต้นต้องมีสัจจะเป็นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติในธรรมนี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง
จิตที่เข้าถึงธรรมย่อมไร้ความยึดติดผูกพัน ผู้มีจิตเมตตากรุณาย่อมได้รับความคุ้มครองปกป้อง
ธรรมนั้นบริสุทธิ์ไร้ขอบเขต เมื่อปฏิบัติธรรมย่อมได้รับความฉ่ำเย็น
เพราะธรรมนั้นเสมอภาคแผ่ไพศาล สรรพชีวิตทั้งหลายควรเข้าถึงความเป็นศุนยตา
พระโพธิสัตว์ที่มีอยู่มากมายก็เพื่อนำสรรพสัตว์ให้เข้าสู่ธรรม พระโพธิสัตว์ทั้งหลายล้วนมีจิตและธรรมอันบริสุทธิ์
เป็นผู้มีจิตอิสระไม่มัวหมองตั้งมั่นในธรรมอันมั่นคง สรรพชีวิตควรทำให้แจ้งความเป็นอนัตตาแห่งโลกและธรรมทั้งมวล
เมื่อแจ้งในธรรม จิตก็จะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่น จึงกล่าวได้ว่าเข้าถึงความเป็นอมตะ
ผู้คนทั้งหลายจึงต้องสร้างสมบุญบารมีเพื่อการบรรลุธรรม ด้วยจิตศรัทธาเพื่อทำให้แจ้งในการเกิดดับของสรรพสิ่ง
ธรรมอันไพศาลเปรียบดั่งอากาศที่ไร้ละอองฝุ่น สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเข้าถึงสภาวะแห่งธรรมได้
เมื่อเข้าถึงสภาวะเดิมแห่งจิต ความดุร้ายและความกังวลก็จะมลายไป เป็นเพียงแต่ธาตุแท้แห่งธรรม
อาศัยปณิธานจึงจะเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ ผู้ปฏิบัติในขันติธรรมก็จะเจริญในธรรมโดยปราศจากความกังวล
เจริญในพุทธธรรมตามควรแก่กำลัง เมื่อปฏิบัติตามพุทธธรรม รักษาจิตให้มีมหากรุณา
ปลุกสรรพสัตว์ให้พ้นจากอบาย ความมุ่งมั่นนั้นก็จะทำให้รู้ธรรม รู้แจ้งในจิตตน
ผู้ที่ได้รับการฉุดช่วยก็จะอิ่มเอิบด้วยธรรม รู้แจ้งตาม เมื่อมีจิตตั้งมั่นในมหากรุณาแล้วย่อมสำเร็จผล
ย่อมแจ้งในสรรพสิ่งในทศทิศ บังเกิดผลอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ความว่างเป็นอิสระอันสมบูรณ์
ด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ จึงบริบูรณ์พร้อมด้วยโพธิสัตว์ธรรม
จิตจึงเข้าสู่สภาวะเดิมแห่งเมตตาจิต ปล่อยวางทัศนะแห่งปัจเจกธรรม
จิตจึงไม่แบ่งแยกจากสรรพสัตว์ สรรพสิ่งในโลก สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำจิตให้สมานฉันท์กับสรรพสิ่งในโลก
จึงจะบังเกิดผลสำเร็จ ข้ามพ้นจากทะเลทุกข์ ข้ามพ้นจากอกุศลทั้งปวง
ดั่งปทุมเกิดท่ามกลางโคลนตมแต่ไม่มีมลทินเปื้อน คงสภาวะเดิมทีที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา
ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดในอัตลักษณะสี่ จึงจะไม่ตกสู่อบายภูมิ
ขอน้อมนมัสการพระรัตนตรัย ขอน้อมนมัสการอริยะเจ้าผู้ชี้หนทางกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งปฏิบัติธรรม
ขอน้อมนมัสการพระอวโลกิเตศวร ผู้แจ้งในธรรมอยู่เหนืออายตนะทั้งมวล อันเป็นที่พึ่งแก่บรรดาสรรพสัตว์ในโลก.

ไฟล์แนป:
FB_IMG_1498813572714.jpg
FB_IMG_1498813572714.jpg [ 21.09 KiB | เปิดดู 1653 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 27 พ.ค. 2019, 22:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มหากรุณาธารณีสูตร (มหายาน)

:b42: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/