ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ของทุกๆ ปี
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=55042
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 18 ธ.ค. 2012, 17:04 ]
หัวข้อกระทู้:  สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ของทุกๆ ปี

การสวดมนต์
เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีแห่งพระรัตนตรัย
เป็นวิธีการทำจิตให้สงบ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการสวดมนต์
คือ สำรวมใจให้อยู่กับบทสวด
ทำให้เราได้ครบทั้งศีล สมาธิ และปัญญา
...ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควร
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่จิตตนและแก่จิตอื่น


รูปภาพ

อานิสงส์ของการสวดมนต์ :: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=34609

สวดมนต์เพื่ออะไร ? (นิตยสารศุภมิตร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=40488

อานิสงส์ของการสวดมนต์ ๑๕ ข้อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=43876

...เราสวดมนต์เพื่อ ???... (ว.วชิรเมธี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=23552

เชื่อหรือไม่..สวดมนต์เพียงไม่กี่นาที บำเพ็ญบารมีครบทั้ง ๑๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=33118

เพียงเปล่งเสียงตามบทสวดมนต์ ก็เปลี่ยนใจเราแล้ว (สุวีโรภิกขุ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=32068

นานาทรรศนะเกี่ยวกับอานิสงส์ “การสวดมนต์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=42327

สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=21259

เทวดา กับ การสวดมนต์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20343

อานิสงส์การสวดพุทธคุณและชินบัญชรคาถา (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=48035

อานิสงส์ของการสวดมนต์ (วิชาญ ฤทธิรงค์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=19438

การทำวัตร-สวดมนต์ (พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=18485

อานิสงส์ของพระพุทธมนต์ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=54802

สวดมนต์ในใจ เทพเจ้าก็ได้ยิน (หลวงตามหาบัว-หลวงปู่ชอบ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=53530

แอพพลิเคชั่น...สำหรับ “สวดมนต์ข้ามปี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=44170

เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
http://www.dhammajak.net/buddharoom.php

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 29 ธ.ค. 2012, 10:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ๒๕๕๖

การสวดมนต์เป็นการสาธยายการท่องจำในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการจดบันทึก
ในการสวดมนต์อยู่ในขั้นของการภาวนาให้จิตเกิดสมาธิได้ค่ะ
การสวดมนต์ควรจะสวดเพื่อน้อมใจไปบูชาและระลึกในคุณพระรัตนตรัย
คือเป็นการพรรณาคุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หากมีการสวดแปลด้วยแล้ว ใจเราจะเข้าใจเนื้อหาสาระ และน้อมใจไประลึก
ทำให้ใจเราสงบ กุศลเกิดแก่เรา จิตใจก็ไม่พล่าน
แต่หากสวดมนต์นานเกินไป จิตอาจจะพล่านได้ จึงควรสวดแต่พอประมาณ
หากใจพล่านเมื่อไหร่ ควรหยุดสวด เพราะอกุศลจะแทรกเสียเปล่าๆ ค่ะ

การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อขอให้ปีหน้าร่ำรวย มีความสุขความเจริญนั้น
จิตเกิดโลภะในการไปทำกุศล เป็นการทำกุศลที่เป็นกุศลเพียงน้อยนิด
หากจะทำกุศลจริงๆ ควรไปสวดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ตั้งจิตเพื่อไปทำกุศล
ไม่ใช่ไปขอให้เกิดความร่ำรวย ความสุข
เพราะการทำกุศล ไม่ต้องไปขอ ยังงัยก็ต้องได้อานิสงส์อยู่แล้ว
ทำเหตุไว้ ผลก็ต้องตามมาเสมอ สู้ทำเหตุให้ตรงทำกุศลก็ทำกุศลอย่าเอาโลภะ
ซึ่งเป็นอกุศลไปแทรก ไปเพื่อสวดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย เพื่อสาธยายคุณ ระลึกคุณพระรัตนตรัย

อย่าเคืองกันนะคะ แค่หวังให้ปีใหม่นี้ เพื่อนๆ ได้ตั้งจิตในการทำกุศลได้อย่างถูกต้อง
การทำกุศลด้วยการสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ เป็นกุศลจริงๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อพุทธบูชา
เพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยแท้จริงค่ะ

นำกระทู้เรื่องการทำกุศลมาฝากค่ะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=42423

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 30 ธ.ค. 2012, 07:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ๒๕๕๖

SOAMUSA เขียน:
การสวดมนต์เป็นการสาธยายการท่องจำในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการจดบันทึก
ในการสวดมนต์อยู่ในขั้นของการภาวนาให้จิตเกิดสมาธิได้ค่ะ
การสวดมนต์ควรจะสวดเพื่อน้อมใจไปบูชาและระลึกในคุณพระรัตนตรัย
คือเป็นการพรรณาคุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หากมีการสวดแปลด้วยแล้ว ใจเราจะเข้าใจเนื้อหาสาระ และน้อมใจไประลึก
ทำให้ใจเราสงบ กุศลเกิดแก่เรา จิตใจก็ไม่พล่าน
แต่หากสวดมนต์นานเกินไป จิตอาจจะพล่านได้ จึงควรสวดแต่พอประมาณ
หากใจพล่านเมื่อไหร่ ควรหยุดสวด เพราะอกุศลจะแทรกเสียเปล่าๆ ค่ะ

การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อขอให้ปีหน้าร่ำรวย มีความสุขความเจริญนั้น
จิตเกิดโลภะในการไปทำกุศล เป็นการทำกุศลที่เป็นกุศลเพียงน้อยนิด
หากจะทำกุศลจริงๆ ควรไปสวดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ตั้งจิตเพื่อไปทำกุศล
ไม่ใช่ไปขอให้เกิดความร่ำรวย ความสุข
เพราะการทำกุศล ไม่ต้องไปขอ ยังงัยก็ต้องได้อานิสงส์อยู่แล้ว
ทำเหตุไว้ ผลก็ต้องตามมาเสมอ สู้ทำเหตุให้ตรงทำกุศลก็ทำกุศลอย่าเอาโลภะ
ซึ่งเป็นอกุศลไปแทรก ไปเพื่อสวดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย เพื่อสาธยายคุณ ระลึกคุณพระรัตนตรัย

อย่าเคืองกันนะคะ แค่หวังให้ปีใหม่นี้ เพื่อนๆ ได้ตั้งจิตในการทำกุศลได้อย่างถูกต้อง
การทำกุศลด้วยการสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ เป็นกุศลจริงๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อพุทธบูชา
เพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยแท้จริงค่ะ

ใช่เลย....เราอย่าเคืองกันนะ เราควรพูดกันที่มันถูกทางไม่งั้นคุณรุ่นหลังอาจไขว่เขว
การสวดมนต์นั้นเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสำคัญ
ไม่ใช่สวดเพื่อเอาเวลาให้มากๆ และการสวดมนต์ข้ามปีจะกลายเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
การสวดมนต์ข้ามปีนั้นจะได้บุญตรงไหนกัน เพราะผู้สวดเจตนาผิดตั้งแต่ต้นแล้ว
เมื่อเริ่มต้นผิด ผลที่จะได้มันก็ผิดเช่นกัน การสวดมนต์นั้นดี แต่เจตนามันผิดครับ
ดังมีวัดหลายๆ วัดจัดทำขึ้น และก็ต่อไปนี้คงจะประเพณีใหม่เกิดขึ้นอีกแน่ๆ

เจ้าของ:  sirinpho [ 30 ธ.ค. 2015, 07:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ของทุกๆ ปี

Kiss :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 21 ธ.ค. 2017, 19:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ของทุกๆ ปี

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/