ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

“พุทโธ” เป็นหัวใจของมหาสมัยสูตร (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=55858
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 18 พ.ค. 2018, 07:59 ]
หัวข้อกระทู้:  “พุทโธ” เป็นหัวใจของมหาสมัยสูตร (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

รูปภาพ

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ


มีพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นพระสูตรที่ใหญ่มากเรียกว่า “มหาสมัย” มหาสมัยนี่มีเทวดามาฟัง มาฟังพระสูตรมหาสมัยนี่เป็นโกฎิในครั้งนั้น แล้วเนื้อความของมหาสมัยนั่นย่อลงว่า

พุทฺธํ สรณํ คตาเส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ มานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ

นี่เป็นภาษาแขกแล้วก็จะแปลให้โยมฟังว่า “พุทฺธํ สรณํ คตาเส” ใครเล่ามาไหว้พระพุทธเจ้า เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เอาพระธรรมเป็นที่พึ่ง เอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

“พุทฺธํ สรณํ คตาเส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ” นะ แปลว่า “ไม่” น เต คมิสฺสนฺติ ไม่ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ สัตว์นรกไม่ไป “น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ”

“มานุสํ เทหํ” เทหัง แปลว่า “ละ” ละจากกายมนุษย์ “เทวกายํ” ได้กายเทพมาแทน...จบ

เทศน์ย่อว่าเทศน์ย่อ คือว่าหมายความว่า อธิบายอีกนิดหนึ่งว่า เมื่อเราเนี่ยภาวนาพุทโธใช่ไหม ภาวนาพุทโธแล้วป้องกันนรกได้แน่นอน นี่คือ “หัวใจของมหาสมัยสูตร” ที่พระพุทธเจ้าเทศน์ให้เทวดาฟัง แต่มนุษย์ก็จำเอามา เทวดาเขาก็รู้ไป แต่เมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็จำเอามาทำเพราะว่าเราก็อยากเป็นเทวดาเหมือนกัน:b45: :b45:

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ถอดความจาก ธรรมะฟ้าสาง ลำดับที่ ๒๘
หัวข้อ “การภาวนาพุทโธเป็นหัวใจของมหาสมัยสูตร”

ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

http://www.youtube.com/watch?v=4632ehsxO-s


:: รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43841

:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20338

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/