ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ห้องสานสัมพันธ์
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=29&t=47531
หน้า 5 จากทั้งหมด 5

เจ้าของ:  eragon_joe [ 30 ก.ค. 2014, 23:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

suttiyan เขียน:
คุณเอกอนครับ ช่วงนี้สภาพจิตคุณเอกอนเบามาก แสดงถึงสมาธิกับปัญญาเสมอกันดี
การวางใจต่อผัสสะทำได้ดี คลื่นหมุนวนเบาลงจนแทบไม่มี อนุโมทนาในดวามก้าวหน้าด้วยครับ


:b8:

จริง ๆ บางทีเอกอนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการปฏิบัติว่าจะก้าวหน้าอะไรอย่างไร
เพราะทุกวันนี้ เอกอนก็ยังเป็นมนุษย์ที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ทำมาหากินเลี้ยงชีพ
ซึ่งความที่ชีวิตต้องไปพัวพันกับความยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอด

หน้าที่งานรับผิดชอบก็เยอะ และการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมาก
มันก็มีเรื่องราวมากมาย...
เวลาที่จะได้จะปลีกวิเวกเพื่อได้ปฏิบัติอย่างจริง ๆ จัง ๆ นั้น แทบจะไม่มี

มันคือความจริง ที่เอกอนแทบจะไม่ได้นั่งสมาธิ
ไม่ได้สวดมนต์ ไม่ได้ปฏิบัติบูชาอะไร อย่างเป็นกิจลักษณะ เป็นรูปแบบเลย

แต่ในสังเวียนการใช้ชีวิตประจำวันนั้นล่ะ อาจจะเป็นสังเวียนแห่งการปฏิบัติสำหรับเอกอน...ก็ได้
เพราะ การต้องอยู่ในสภาพการใช้ชีวิตที่ยุ่งวุ่นวาย
เอกอนต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการ ดูแลสภาพจิตใจตัวเอง

:b1:

กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ สัปปายะ นี่ล่ะ

ต้องยอมรับว่า...ครั้งหลังสุดที่เอกอนพิจารณาเห็นธรรมนั้น
เอกอนเห็นหนทางแห่งการวางใจที่จะไปสู่การไม่เกิด
...

การไม่เกิดนั้นก็ด้วย วิชชา เป็นปัจจัย

วิชชา กับ ปัญญา มีนัยยะแห่งองค์ความรู้ที่ดูจะเหมือนกัน
แต่การใช้คำใน...สายปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองค์ใช้ วิชชา อย่างเจาะจง

เพราะมันเป็นเช่นนั้นล่ะ วิชชา เป็นหนทางแห่งการไม่ปรากฎเกิด

:b1: :b1: :b1:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 01 ส.ค. 2014, 23:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

Quote Tipitaka:
๒. วิชชาสูตร

ว่าด้วยความหมายของวิชชา

[๓๐๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถาม
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเป็นไฉนหนอแล?
และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในโลกนี้ รู้ชัดซึ่งรูป รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป รู้ชัด
ซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป รู้ชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ รู้ชัดซึ่งสัญญา ฯลฯ รู้ชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ
รู้ชัดซึ่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดวิญญาณ รู้ชัดซึ่งความดับวิญญาณ รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความ
ดับวิญญาณ. ดูกรภิกษุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่า
นี้แล.

จบ สูตรที่ ๒.


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  พุทธคุณ [ 23 พ.ย. 2014, 19:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

พักนี้หายไปนาน ไม่ค่อยได้ล็อกอินเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่ลืมเข้าเวบบ่อยๆ
เพราะพักนี้เหนื่อยมากครับ เลี้ยงแม่ คนแก่ก็อ้อนเหมือนเด็ก เราก็เลย
เหนื่อยมากๆ หัวหมุนติ้วทั้งวัน วันนี้แวะล็อกอินเข้ามาทักทายเล็กน้อย
นะครับ หวังว่าท่านสมาชิกทุกๆท่าคงสบายดีนะครับ :b27: :b27:

เจ้าของ:  eragon_joe [ 23 พ.ย. 2014, 21:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

พุทธคุณ เขียน:
พักนี้หายไปนาน ไม่ค่อยได้ล็อกอินเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่ลืมเข้าเวบบ่อยๆ
เพราะพักนี้เหนื่อยมากครับ เลี้ยงแม่ คนแก่ก็อ้อนเหมือนเด็ก เราก็เลย
เหนื่อยมากๆ หัวหมุนติ้วทั้งวัน
วันนี้แวะล็อกอินเข้ามาทักทายเล็กน้อย
นะครับ หวังว่าท่านสมาชิกทุกๆท่าคงสบายดีนะครับ :b27: :b27:


:b27: :b27: :b27:

สู้ สู้

:b27: :b27: :b27:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 03 ก.ค. 2015, 21:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

พุทธคุณ เขียน:
พักนี้หายไปนาน ไม่ค่อยได้ล็อกอินเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่ลืมเข้าเวบบ่อยๆ
เพราะพักนี้เหนื่อยมากครับ เลี้ยงแม่ คนแก่ก็อ้อนเหมือนเด็ก เราก็เลย
เหนื่อยมากๆ หัวหมุนติ้วทั้งวัน วันนี้แวะล็อกอินเข้ามาทักทายเล็กน้อย
นะครับ หวังว่าท่านสมาชิกทุกๆท่าคงสบายดีนะครับ :b27: :b27:

:b8: :b8: :b8:

ทุกวันนี้..เป็นงัยบ้างครับ?

เจ้าของ:  student [ 27 ส.ค. 2015, 22:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

พุทธคุณ เขียน:
พักนี้หายไปนาน ไม่ค่อยได้ล็อกอินเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่ลืมเข้าเวบบ่อยๆ
เพราะพักนี้เหนื่อยมากครับ เลี้ยงแม่ คนแก่ก็อ้อนเหมือนเด็ก เราก็เลย
เหนื่อยมากๆ หัวหมุนติ้วทั้งวัน วันนี้แวะล็อกอินเข้ามาทักทายเล็กน้อย
นะครับ หวังว่าท่านสมาชิกทุกๆท่าคงสบายดีนะครับ :b27: :b27:เหนื่อยกาย
แต่ไม่เหนื่อยใจ
มีแต่ได้กำไรชีวิตครับที่ดูแลพ่อแม่
อนุโมทนาครับ

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 27 ม.ค. 2017, 07:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

กระทู้ดีดี.....รื้นฟื้นความทรงจำ..หน่อย..เป็นไร

rolleyes rolleyes rolleyes

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 29 ม.ค. 2017, 06:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์

แล้วจะเริ่มที่ตรงไหน..ดี s006 s006 s006

เจ้าของ:  Hanako [ 31 มี.ค. 2018, 20:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ห้องสานสัมพันธ์


:b12: ตรงไหนดีคะคุณกบ ตามมาอ่านเพราะเห็นชื่อคุณกบ แต่เข้ามาก็เห็นโพสคุณเอก้อนก่อน
พออ่านจบนึกว่าคุยกันเมื่อวานค่ะ พอดูปีที่โพส.... :b5: :b9:

หน้า 5 จากทั้งหมด 5 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/