ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=56325
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 04 ส.ค. 2017, 08:26 ]
หัวข้อกระทู้:  ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

รูปภาพ

ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

" .. จงพยายามรักษาธุดงค์ไว้ให้มั่นคงต่อไป อย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสีย "ธุดงควัตรเสื่อมก็เท่ากับศาสนาเสื่อม" แม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควร ธุดงควัตรเป็นธรรมขั้นสูงมาก

"ผู้รักษาธุดงค์ได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง" ท่านควรทราบว่า "พระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากธุดงควัตรนี้ทั้งนั้น เพราะธุดงค์เป็นธรรม เครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภท ธุดงควัตรจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรม อริยบุคคล" คนไม่มีธุดงควัตรคือคนวัตรร้าง เช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้าง อะไรก็ตาม ถ้าลงได้ร้างแล้ว ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลย "ท่านจงรักษาธุดงค์ อันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคง" อย่าให้เป็นพระวัดร้าง จะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึง

"พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย บรรดาที่เลิศแล้ว ล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัตรกันทั้งนั้น" ใครประมาทธุดงค์ว่าไม่สำคัญ ผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเอง "ท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยธุดงควัตร ผู้มีธุดงควัตรเป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้ เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลาย มนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตรประจำตัวอยู่" และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่น มีแต่ความเย็นฉ่ำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืน

"ธุดงควัตรเป็นธรรมลึกลับ" ยากที่จะมองเห็นความสำคัญ ทั้งที่ธุดงควัตรเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิม "ธุดงควัตรเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนา ผู้มีธุดงค์ประจำตัว คือผู้รู้ความสำคัญของตัว" และรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดี เป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจ ผู้มีธุดงควัตรดีเป็นผู้มีใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลาย

"ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัตรอยู่ตราบใด ศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้น" เพราะธุดงค์เป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผล ทุกชั้น ไม่มีสถานที่ กาลเวลา หรือสิ่งใด ๆ มาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้

ถ้าธุดงควัตรยังเป็นไปอยู่แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย "ท่านจงจดจำให้ถึงจิต คิดไตร่ตรองให้ถึงธรรม" คือธุดงควัตรดังกล่าวมา "อยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเอง ธุดงควัตรนี่แลคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลาย" ดังนี้ .. "

"ฐานสโมบูชา"
โดยคุณหญิง สุรีพันธุ์ มณีวัต

http://www.buddhist.egat.co.th/index.ph ... Itemid=314

:b8: :b8: :b8:

• รวมคำสอน “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38683

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24649

• ประมวลภาพ “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” วัดป่าสัมมานุสรณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27512

เจ้าของ:  Duangtip [ 22 ม.ค. 2019, 09:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 08 ส.ค. 2019, 21:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 09 ต.ค. 2019, 08:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

:b8: :b8: :b8:
Kiss

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 22 พ.ย. 2019, 12:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

onion

เจ้าของ:  sirinpho [ 20 ธ.ค. 2019, 21:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ธุดงควัตร กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/