ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พรหมจรรย์ คือ การไม่กำหนัดในกามคุณ (หลวงปู่เหรียญ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=57908
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 05 ส.ค. 2019, 17:40 ]
หัวข้อกระทู้:  พรหมจรรย์ คือ การไม่กำหนัดในกามคุณ (หลวงปู่เหรียญ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ผู้ที่ได้มาบวชจะเป็นชั่วคราวก็ตาม ถาวรก็ตาม เมื่อได้บวชมาแล้วก็พิจารณาถึงบุญวาสนาของตนว่าตนมีบุญวาสนาจึงได้มาบวช นุ่งเหลืองหรือนุ่งขาวห่มขาวนั่นไม่ใช่คนไม่มีบุญนะ นุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปด รักษาศีลสำรวมอินทรีย์คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้เกิดความยินดีในเวลาได้รับอารมณ์ที่ดี ไม่ให้ยินร้ายในเวลาได้รับอารมณ์ที่ร้าย ทำใจให้เป็นกลางอยู่ เช่นนี้นับว่าได้บุญได้กุศลไม่น้อย

นั่นแหละการรักษาศีลแปดท่านก็ว่าเทียบได้กับการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเองแหละ ก็เป็นพรหมจรรย์นั่นเองเป็นนักบวช เพราะว่าเป็นผู้เว้นจากคนคู่ ทำตัวเป็นคนผู้เดียว นี่นะ นักบวชที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เช่นเดียวกันก็ทำตนเป็นคนผู้เดียว ไม่ทำตนเป็นคนคู่อย่างชาวบ้านเขา ให้พึงเข้าใจไว้คำว่านักบวช นี่แหละจุดสำคัญแท้ๆ ก็คือว่า พูดกันอย่างเปิดอก ความเป็นผู้ระวังจิตของตัวเองไม่ให้กำหนัดในกามคุณทั้งห้า คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่างๆ ที่ผ่านทางตา เป็นต้น เหล่านี้นะ ไม่หลงกำหนัดไปตามรูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัสที่เป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆ นี่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ประพฤติพรหมจรรย์”

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าใครยังหลงยินดียินร้ายกับอิฎฐารมณ์ อารมณ์ที่น่ายินดี อนิฎฐารมณ์ อารมณ์ที่น่ายินร้ายดังกล่าวมานั้น พรหมจรรย์ของผู้นั้นยังเศร้าหมองอยู่ จะผ่องใสเต็มที่ยังไม่ได้


:b45: :b45:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“เมื่อศีลบริสุทธิ์”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/