ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=37&t=39448
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  Ooey [ 06 ก.ย. 2011, 13:05 ]
หัวข้อกระทู้:  แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

เว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ การ์ตูน "พุทธศาสดา"
http://buddha-thushaveiheard.com/
ให้สามารถ Download จากเว็บไซต์และจัดทำซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ ห้ามจำหน่าย

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในปีมหามคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔
ขอพระองค์ทรบพระเจริญยิ่งยืนนาน

รูปภาพ

รูปภาพรูปภาพ

แจกเป็นธรรมทานโดย
ครอบครัว ศรีดามา, ครอบครัว เจียมสาธิต และครอบครัว ศรีสุนทร

Ooey
tongue

สำหรับท่านที่ต้องการรับแผ่น ลงลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

วิธีติดต่อรับแผ่น (1 ชุด/1 ท่าน หรือ 1 ครอบครัว)
1. มารับด้วยตัวท่านเอง ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยแจ้งชื่อที่ ที่ลงชื่อไว้ และลำดับที่ หรือ
2. ซองขนาด ครึ่งA4 จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองพร้อมรหัสไปรษณีย์ให้เรียบร้อย ติดส่งแสตมป์ 9 บาท

ส่งมาที่
ศิริรัตน์ ศรีดามา
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 10 ห้อง 1
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330


**ลำหรับท่านที่จะมารับเองสามารถมาได้ช่วงเวลาทำงานจันทร์-ศุกร์ เว้นพักเที่ยงและรบกวนแจ้งล่วงหน้า
โทร. 02 305 6803 ต่อ 11

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรม
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เจ้าของ:  Ooey [ 12 ก.ย. 2011, 10:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งกลับวันที่ 10 กันยายน 2554
1/50 คุณอุบล นาคสิงห์ - กทม
2/50 คุณกฤษฎิ์ชนก อัษฎาวรพัฒน์ - นนทบุรี
3/50 พระครูสุภัพรสารโสภณ - นครศรีธรรมราช
4/50 คุณนพรัตน์ สารภาพ - ศรีสระเกษ
5/50 คุณสุกัญญา อัศวพนิต - กทม
ขอบคุณทุกท่านค่ะ :b8:
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 14 ก.ย. 2011, 10:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งแผ่นดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 15 กันยายน 2554
6/50 คุณสุมาลี จงประพัฒน์ - กทม
7/50 คุณอังคณา เลี้ยงบำรุง - กทม
ขอบคุณค่ะ :b8:
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 20 ก.ย. 2011, 14:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งกลับ ดีวีดี วันที่ 21 กันยายน 2554
8/50 คุณวิวัฒน์ - กทม
ขอบคุณค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 22 ก.ย. 2011, 10:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งกลับ ดีวีดี วันที่ 23 กันยายน 2554
9/50 คุณนันท์นภัส สุขแสน - กทม
10/50 คุณสุรชัย หมายถมกลาง - กทม
ขอบคุณค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 27 ก.ย. 2011, 11:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 28 กันยายน 2554
11/50 คุณสุมาลี ใสสม - กทม
12/50 คุณเยาวภา ฤทธิ์บัณฑิต - กทม
13/50 คุณสุมาลี ตันไพศาล - ปทุมธานี
14/50 คุณวาสนา คงอ่ำ - กทม
15/50 คุณนารีรัตน์ อรุณรัตน์ - กทม
16/50 คุณฉัตรมงคล ตันไพศาล - กทม
17/50 คุณบุญสา เลี้ยงบำรุง - กทม
18/50 คุณฐิติยาพร สุดหล้า - กทม
19/50 คุณจุรีรัตน์ สอนราษี - กทม
20/50 คุณฐิติมา ฉินตระกาล - กทม

ขอบคุณทุกท่านค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 03 ต.ค. 2011, 17:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งรับซอง และจะส่งดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ดังนี้
21/50 คุณภัทรพล วงษาเภา - กทม
22/50 คุณนิราภรณ์ ผานัด - ปทุมธานี
23/50 คุณอาทิตย์ แสงทอง - กทม
24/50 คุณจันทร์งาม เกตุสุนทร - นนทบุรี
25/50 คุณจันสี หลาบมาลา
ขอบคุณทุกท่านค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 03 ต.ค. 2011, 17:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

เรียนคุณ ไชยพันธ์ ครันเล็ก

ถ้าหากคุณไชยพันธ์ ได้ส่งซอง ครึ่ง A4 มาเพื่อรับ ดีวีดี รบกวนต้องส่งมาใหม่นะคะ
เพราะซองที่ส่งมาติดแสตมป์ 9 บาท ไม่ปิดซอง(ซองเปล่า) และไม่ได้ใส่ซองส่งกลับไปให้ตัวเองค่ะ

ขอบคุณค่ะ
อุ้ย

เจ้าของ:  Ooey [ 13 ต.ค. 2011, 11:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 14 ตุลาคม 2554
26/50 คุณธีรยุทธ เมฆอ้อย - สมุทรปราการ
ขอบคุณค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 13 ต.ค. 2011, 14:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งส่งดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 14 ตุลาคม 2554
27/50 คุณรัณยา ไชยโชติ - กทม
28/50 คุณฐิติกาญจน์ ทองนิล - กทม
29/50 คุณอริสรา วิชัยศรี - กทม
30/50 คุณเยาวเรศ นากิจ - กทม
31/50 คุณสุนันทา สมัญญา - กทม
32/50 คุณโยธิน สายวิภู - กทม
33/50 คุณสวาท คิดชอบ - แพร่

**แจ้งเรื่องซองเพื่อใส่แผ่นดีวีดีกลับหาท่านที่ต้องการรับแผ่น อีกครั้งค่ะ
ขนาดซอง ครึ่ง A4 ติดแสตมป์ 9 บาท
จะได้ประหยัดค่ะ :b12: :b4:

ขอบคุณทุกๆ ท่านค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 18 ต.ค. 2011, 15:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

ส่งกลับดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 19 ตุลาคม 2554
34/50 พระมหาจำนิ ด้วงเพ็ชร - ตรัง

ขอบพระคุณค่ะ
อุ้ย :b8:

เจ้าของ:  Ooey [ 19 ต.ค. 2011, 14:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

ส่งกลับดีวีดี พุทธศาสดา วันที่ 20 ตุลาคม 2554
35/50 คุณธนพลวัฒน์ ปิติรุ่งธนวัชร์ - ขอนแก่น

ขอบคุณค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 22 ต.ค. 2011, 17:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

แจ้งทุกท่านที่สนใจรับแผ่นดีวีดี พุทธศาสดา
หากท่านใดได้ส่งซองมาแล้วหลังวันที่ 21 ตุลาคม 2554 แล้วยังไม่มีการแจ้งส่งกลับ
ก็ขอให้อดทนรอก่อนนะคะ เนื่องจากอุ้ยติดปัญหาน้ำท่วม ไม่สามารถเข้าไปที่ทำงานได้
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะส่งให้ทันทีค่ะ

สู้ๆ นะคะสำหรับทุกท่านที่ประสพปัญหาเดียวกัน :b4:
ขอบคุณค่ะ
อุ้ย tongue

เจ้าของ:  Ooey [ 16 พ.ย. 2011, 16:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

เฮ้ย ผ่านมา 20 วันแล้ว น้ำลดไปแค่ 20 ซ.ม.
ลดวันละ หน่อย เหลืออีกตั้ง 40 ซ.ม. แล้วเมื่อไหร่จะแห้งหมดนะ
cry ต้องล้างบ้านอีก s007

ท่านที่ส่งซองแล้ว ร้องเพลง รอ ๆๆๆ ไปก่อนนะคะ
สู้ๆ อยู่ค่ะ :b4:
อุ้ย

เจ้าของ:  Ooey [ 25 พ.ย. 2011, 17:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แจก DVD การ์ตูนแอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" 50 ชุด

Kiss พี่น้ำเขากำลังจะไปจากบ้านแล้วค่ะ
คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ทำ Big Cleaning Day กับเขาบ้างแล้ว
s002 ต้องล้างตะกอนน้ำเน่า cry เช็ดขัดถูกเท่าที่ทำได้ไปก่อน
ส่วนที่ทำไม่ได้ต้องรอ ท่านพ่อมาช่วย 55
เสร็จแล้วก็จะหาทางกลับไปทำงานที่บริษัทแล้วค่ะ
อุ้ย :b4:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/