ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=37&t=49513
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  McArowana [ 21 ก.พ. 2015, 22:04 ]
หัวข้อกระทู้:  พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

คุณเพลิน พรหมแดน เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง) พ.ศ. 2555
ปฐมพุทธประวัติ

สู่ครรภ์พระมารดา

ทรงประสูติกาล

อัศจรรย์วันประสูติ

กาฬเทวินดาบส

ถวายพระนาม

วันแรกนาขวัญ

อภิเษกสมรส

เทวทูตทั้ง ๔

พระราหุลกุมาร

เจ้าของ:  McArowana [ 22 ก.พ. 2015, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

เห็นพระราชวังดังป่าช้าราตรีที่อำลาอธิษฐานถือเพศบรรพชิตให้นายฉันนะกลับพระนครเสด็จบิณฑบาตวันแรกน้ำพระทัยพระเจ้าพิมพิสารเสด็จสู่สำนัก ๒ พระดาบสปัญจวัคคีย์ตามพบบำเพ็ญทุกรกิริยาแว่วเสียงพิณ


เจ้าของ:  McArowana [ 24 ก.พ. 2015, 19:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

นางสุชาดา


ปัญจมหาสุบินนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสอธิษฐานลอยถาดรัตนบัลลังก์ผจญมารทรงตรัสรู้มหัศจรรย์วันตรัสรู้สามธิดามารเทววาจิกอุบาสก


เจ้าของ:  McArowana [ 25 ก.พ. 2015, 21:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

ท้าวสหัมบดีพรหม


อุปกาชีวก


ปฐมเทศนา


ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรม


ยสะกุลบุตร


ปฐมอุบาสิกา


ภุททวัคคีย์กุมาร


โปรดชฎิลสามพี่น้อง ๑


โปรดชฎิลสามพี่น้อง ๒


หมู่ภิกษุชฎิลบรรลุธรรม

เจ้าของ:  McArowana [ 26 ก.พ. 2015, 20:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร


เปรตมาขอส่วนบุญ


พระอัครสาวก ๑


พระอัครสาวก ๒


มาฆปุรณมี


พระกาฬทายี


เสด็จนิวัตกบิลพัสดุ์นคร


เสด็จบิณฑบาต


พิมพาโศกาดูร


เสียงพิลาปจากพิมพา

เจ้าของ:  McArowana [ 05 มี.ค. 2015, 22:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

นันทกุมารบรรพชา


บรรพชาราหุล


พระพุทธบิดาทูลขอ


อนาถบิณทิกเศรษฐี


พระนันทบรรลุธรรม


หกศักราชบรรพชา


เสด็จสู่โกสัมพี


สิบหกนายขมังธนู


ช้างนาฬาคิรี


เทวทัตทำสังฆเภท

เจ้าของ:  McArowana [ 09 มี.ค. 2015, 20:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

ธรณีสูบเทวทัต


อชาตศัตรูสำนึกบาป


พระพุทธบิดาประชวร


มหาปชาบดีบรรพชา


พิมพาบรรลุธรรม


พิสูจน์พระอรหันต์


เดียรถีย์ท้าแสดงฤทธิ์


เดียรถีย์ท้าแสดงฤทธิ์ ๒


เสด็จแดนดาวดึงส์


โปรดพุทธมารดา

เจ้าของ:  McArowana [ 22 มี.ค. 2015, 21:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

ทรงเปิดโลก


พระอัครสาวก


พระอัครสาวก ๒


ทรงปรารภชราธรรม


ทรงแสดงนิมิตโอภาส


ทรงปลงอายุสังขาร


ทรงปลงอายุสังขาร ๒


ทรงขอน้ำและรับผ้าสิงคิวรรณ


เสด็จสู่สาลวโนทยาน


ตอบปัญหาพระอานนท์

เจ้าของ:  McArowana [ 24 มี.ค. 2015, 23:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

โปรดสุภัททะปริพาชก


พระธรรมคือพระศาสดา


น้ำตาพระอานนท์


ประทานโอวาทพระอานนท์


ปัจฉิมโอวาท


ฟ้ารันทด ดินถล่ม

เจ้าของ:  sirinpho [ 11 เม.ย. 2024, 09:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธประวัติ โดย คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/