ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=37&t=56787
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  sssboun [ 23 พ.ย. 2018, 06:14 ]
หัวข้อกระทู้:  มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

:b8:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-6i4legdtQ

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 23 พ.ย. 2018, 19:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

:b8:

ดูแล้วพยายามดู อีกหลายรอบนะครับ ครั้งแรกอาจ
ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ครั้งต่อไปอาจเข้าใจมากขึ้น

:b8:

เจ้าของ:  Love J. [ 01 ม.ค. 2019, 19:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

พระนาคเสนมีมากทั้ง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ธรรม
และไหวพริบปฏิภานในการใช้ภาษา ชี้ให้ผู้ฟังเห็นตามได้
รับฟังคำถามแล้วตอบได้อย่างแยบคาย เหมาะกับผู้ที่มีศรัทธา
ไม่มาก เชื่อมั่นกับสิ่งที่ตนเองสัมผัสทางทวาร และใจปรุงแต่ง
เท่านั้น อย่างเช่นพวกฝรั่ง หรือ เด็กสมัยไหม่

เจ้าของ:  sssboun [ 01 ม.ค. 2019, 21:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

Love J. เขียน:
พระนาคเสนมีมากทั้ง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ธรรม
และไหวพริบปฏิภานในการใช้ภาษา ชี้ให้ผู้ฟังเห็นตามได้
รับฟังคำถามแล้วตอบได้อย่างแยบคาย เหมาะกับผู้ที่มีศรัทธา
ไม่มาก เชื่อมั่นกับสิ่งที่ตนเองสัมผัสทางทวาร และใจปรุงแต่ง
เท่านั้น อย่างเช่นพวกฝรั่ง หรือ เด็กสมัยไหม่

:b8:

เรื่องนี้แหละครับที่ทำให้ผมเกิดปัญญา ยังศรัทธาใน
การอ่านพระไตรปิฏกให้เกิดขึ้นครั้งที่ ๓ และอ่านจบไปชุด
แรกแล้ว ปัจจุบันกำลังอ่านอรรถกถาใกล้จะจบล่ะอีกชุดครับ

ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ว่า ความรู้เรายังน้อยมากกกกกกกกกกกกกกกก

:b8:

เจ้าของ:  Love J. [ 02 ม.ค. 2019, 02:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
พระนาคเสนมีมากทั้ง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ธรรม
และไหวพริบปฏิภานในการใช้ภาษา ชี้ให้ผู้ฟังเห็นตามได้
รับฟังคำถามแล้วตอบได้อย่างแยบคาย เหมาะกับผู้ที่มีศรัทธา
ไม่มาก เชื่อมั่นกับสิ่งที่ตนเองสัมผัสทางทวาร และใจปรุงแต่ง
เท่านั้น อย่างเช่นพวกฝรั่ง หรือ เด็กสมัยไหม่

:b8:

เรื่องนี้แหละครับที่ทำให้ผมเกิดปัญญา ยังศรัทธาใน
การอ่านพระไตรปิฏกให้เกิดขึ้นครั้งที่ ๓ และอ่านจบไปชุด
แรกแล้ว ปัจจุบันกำลังอ่านอรรถกถาใกล้จะจบล่ะอีกชุดครับ

ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ว่า ความรู้เรายังน้อยมากกกกกกกกกกกกกกกก

:b8:


ครับ พระไตรปิฎกนี้ทุก ๆ คำทุก ๆ ประโยคมีความหมายละเอียด
ลึกซึ้งปราณีต บริบูรณ์ ถึงผมจะยังอ่านไม่ครบ ไม่มาก แต่ก็ทำให้
ผมรู้ว่าที่เรารู้นั้นหยาบ ในพระไตรละเอียดมาก

เจ้าของ:  sssboun [ 02 ม.ค. 2019, 06:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
พระนาคเสนมีมากทั้ง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ธรรม
และไหวพริบปฏิภานในการใช้ภาษา ชี้ให้ผู้ฟังเห็นตามได้
รับฟังคำถามแล้วตอบได้อย่างแยบคาย เหมาะกับผู้ที่มีศรัทธา
ไม่มาก เชื่อมั่นกับสิ่งที่ตนเองสัมผัสทางทวาร และใจปรุงแต่ง
เท่านั้น อย่างเช่นพวกฝรั่ง หรือ เด็กสมัยไหม่

:b8:

เรื่องนี้แหละครับที่ทำให้ผมเกิดปัญญา ยังศรัทธาใน
การอ่านพระไตรปิฏกให้เกิดขึ้นครั้งที่ ๓ และอ่านจบไปชุด
แรกแล้ว ปัจจุบันกำลังอ่านอรรถกถาใกล้จะจบล่ะอีกชุดครับ

ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ว่า ความรู้เรายังน้อยมากกกกกกกกกกกกกกกก

:b8:


ครับ พระไตรปิฎกนี้ทุก ๆ คำทุก ๆ ประโยคมีความหมายละเอียด
ลึกซึ้งปราณีต บริบูรณ์ ถึงผมจะยังอ่านไม่ครบ ไม่มาก แต่ก็ทำให้
ผมรู้ว่าที่เรารู้นั้นหยาบ ในพระไตรละเอียดมาก

:b8:

แล้วคุณ Love J. ได้ลองกำลังของตัวเองบ้างแล้วหรือครับ?
ว่ากำลังตัวเองมีมากน้อยเพียงใด ในการอ่านพระไตรปิฏก ผมว่า
คุณนะอ่านได้ง่ายกว่าผมมาก เพราะเป็นคนพื้นฐาน ของภาษา
ส่วนผมนั้นลำบาก ใช้วิธีอ่านแบบมวยวัด ได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะ
เรียนเอง ด้วยการฟัง การสังเกต ไม่ได้เรียนแต่เริ่มต้นหรือเรียกว่า
เรียนลัดหรือนอกระบบนั้นเอง

:b8:

เจ้าของ:  Love J. [ 02 ม.ค. 2019, 09:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
sssboun เขียน:
Love J. เขียน:
พระนาคเสนมีมากทั้ง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ธรรม
และไหวพริบปฏิภานในการใช้ภาษา ชี้ให้ผู้ฟังเห็นตามได้
รับฟังคำถามแล้วตอบได้อย่างแยบคาย เหมาะกับผู้ที่มีศรัทธา
ไม่มาก เชื่อมั่นกับสิ่งที่ตนเองสัมผัสทางทวาร และใจปรุงแต่ง
เท่านั้น อย่างเช่นพวกฝรั่ง หรือ เด็กสมัยไหม่

:b8:

เรื่องนี้แหละครับที่ทำให้ผมเกิดปัญญา ยังศรัทธาใน
การอ่านพระไตรปิฏกให้เกิดขึ้นครั้งที่ ๓ และอ่านจบไปชุด
แรกแล้ว ปัจจุบันกำลังอ่านอรรถกถาใกล้จะจบล่ะอีกชุดครับ

ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ว่า ความรู้เรายังน้อยมากกกกกกกกกกกกกกกก

:b8:


ครับ พระไตรปิฎกนี้ทุก ๆ คำทุก ๆ ประโยคมีความหมายละเอียด
ลึกซึ้งปราณีต บริบูรณ์ ถึงผมจะยังอ่านไม่ครบ ไม่มาก แต่ก็ทำให้
ผมรู้ว่าที่เรารู้นั้นหยาบ ในพระไตรละเอียดมาก

:b8:

แล้วคุณ Love J. ได้ลองกำลังของตัวเองบ้างแล้วหรือครับ?
ว่ากำลังตัวเองมีมากน้อยเพียงใด ในการอ่านพระไตรปิฏก ผมว่า
คุณนะอ่านได้ง่ายกว่าผมมาก เพราะเป็นคนพื้นฐาน ของภาษา
ส่วนผมนั้นลำบาก ใช้วิธีอ่านแบบมวยวัด ได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะ
เรียนเอง ด้วยการฟัง การสังเกต ไม่ได้เรียนแต่เริ่มต้นหรือเรียกว่า
เรียนลัดหรือนอกระบบนั้นเอง

:b8:


สอบตนเองก็พอใจครับ มีศีลได้อย่างไม่ยาก ลำบาก
เรื่องภาษา ผมก็เหมือนคนทั่วไปตีความไปตามความ
เห็น แต่ผมจะไม่ยึดมั่นความเห็นผมเลย อาจถูก อาจ
ผิดได้พร้อมแก้อยู่เสมอ ไม่เชื่อ ไม่ปฏิเสธ จึงอ่านได้
ทุกพระสูตรอย่างไม่มีอัคติ และสังเกตสิ่งที่พระสูตรนั้น ๆ
ต้องการจะสื่อ ว่าต้องการชี้ให้เห็นธรรมใด พิจารณา
ตามว่าธรรมนั้นฟังแล้วเป็นธรรมหรือไม่ อะไรที่เป็นธรรม
มันจะแย้งไม่ได้ ขัดไม่ได้ จริงของมันอยู่อย่างนั้น เมื่อ
ฟังแล้วแย้งไม่ได้ก็เก็บเป็นความเข้าใจ เป็นเครื่องระลึก
เมื่อเห็นสภาวะธรรมต่อไปครับ ประมาณนี้

เจ้าของ:  sssboun [ 02 ม.ค. 2019, 12:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

:b8:

ของจริงจะเชื่อมต่อกันได้เข้ากันได้ ของจริง
เมื่อลงมือปฏิบัติย่อมนำผลมาคือละกิเลสได้จาก
กิเลสอย่างหยาบๆ การปฏิบัติที่ถูกต้องคือการละ
มิใช่เพื่อสะสม เพื่อการปล่อยวาง มิใช่เพื่อความยึด
มั่นถือมั่นถึงจะเข้าถึงความไม่มีตัวมีตนได้

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 10 ม.ค. 2019, 22:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

:b8:

ลองดูนะครับ ลองเปิดดูอีกรอบ หรือไว้สักระยะ
หนึ่งค่อยมาเปิดดูอีก บางทีเราดีครั้งแรกยังไม่เข้าใจ
แต่พอดูไปๆ ย่อมจะทำให้เข้าใจอะไรได้มากยิ่งขึ้น

:b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 01 เม.ย. 2019, 08:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มิลินทปัญหา ชมเพื่อ สร้างเสริมปัญญา

ดูแล้วดูอีก ผมกำลังดูรอบที่ ๓ แล้ว พาภรรยาดูยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้น

อยากให้คนอื่นดี อยากให้คนอื่นรู้ เรานั้นแหละควรดีควรรู้ก่อน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/