ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489
หน้า 3 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2012, 16:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

• พระธาตุหลวงพ่อพุธ ฐานิโย •

รูปภาพ

รูปภาพ

พระธาตุหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

รูปภาพ

รูปภาพ

อัฐิธาตุหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ประดิษฐานภายใน “บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)”
ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


รูปภาพ

อังคารธาตุที่กำลังแปรเป็นพระธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ประดิษฐานภายใน “บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)”
ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2012, 17:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

• บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) •
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ประดิษฐานอยู่ภายในวัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเจดีย์แห่งพระกัมมัฏฐาน ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุบูรพาจารย์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ภายในมีรูปแหมือน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม, พระอาจารย์พร สุมโน, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย และพระอริยสงฆ์ของประเทศ เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างถวายครูบาอาจารย์ เป็นถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาที่จะทำให้ระลึกถึงหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลของเมืองนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2012, 17:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ
http://www.palungdham.com
อาจารย์ Narongchai Toprasert
http://www.koratnana.com


:b42: ********************************* :b42:

:b49: :b50: ประมวลภาพ “วัดป่าสาลวัน” จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26620

:b49: :b50: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

:b49: :b50: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

:b42: ********************************* :b42:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 มิ.ย. 2017, 13:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

Kiss

หน้า 3 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/