ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน พุทฺธมิตโต)” วัดโพธิ์
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=50845
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 04 ก.ย. 2015, 13:46 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน พุทฺธมิตโต)” วัดโพธิ์

ประวัติและความสำคัญของ...วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426

:b50: :b49: :b50:
ประมวลภาพ
“พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน พุทฺธมิตโต)”


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : อาจารย์บุญตา แอนติค

รูปภาพ
ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน พุทฺธมิตโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายอรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รูปที่ ๗
พระราชาคณะในราชทินนามที่ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” รูปแรก


:b50: :b49: :b50:

“พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” ปัจจุบันเป็นราชทินนามของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ โดยตั้งชื่อตาม “พระอุบาลีเถระ” หรือพระอุบาลี พระอรหันตสาวกของพระสมณโคตมพุทธเจ้า

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา “พระอุบาฬี” เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายอรัญวาสี อยู่ที่วัดกุฏ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเห็นว่านามพ้องกับพระอรหันตสาวกของพระสมณโคตมพุทธเจ้า จึงเปลี่ยนราชทินนามเป็น “พระวินัยรักขิต”


ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเปลี่ยนราชทินนามใหม่อีกเป็น “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” พระราชทานสำหรับพระราชาคณะเจ้าคณะฝ่ายอรัญวาสี (เสมอชั้นธรรมพิเศษ) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ “พระธรรมเจดีย์ (ปาน พุทฺธมิตโต)” เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขึ้นรับราชทินนามนี้เป็นรูปแรก

>>>>> อ้างอิง : วิเชียร อากาศฤกษ์ และสุนทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักดิ์และพัดยศ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๓๘


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  sirinpho [ 20 พ.ค. 2019, 06:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปาน พุทฺธมิตโต)” วัดโพ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/