วันเวลาปัจจุบัน 08 ส.ค. 2020, 13:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ
แต่มีเพียง ๕ ฉบับเท่านั้น
ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็น
“พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต


:b44: (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ แห่งราชอาณาจักรไทย
แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗
ต่อมาได้กลายเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มาจนถึงปัจจุบัน

>>>>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/529.PDF

อนึ่ง วันที่ ๑๐ ธันวาคมนี้ได้กำหนดให้เป็น “วันธรรมศาสตร์” อีกด้วย
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ที่เป็นรากฐานในการสร้างบัณฑิตขึ้นรองรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ได้เคยจัดงานวันธรรมศาสตร์สามัคคีในวันที่ ๑๑ ตุลาคม และ ๕ พฤศจิกายน
จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ จึงได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ ธันวาคม
เป็น “วันธรรมศาสตร์” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ “วันรัฐธรรมนูญ”
ที่เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย:b44: (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๓ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๘

>>>>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/030/318.PDF


:b44: (๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๙

>>>>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/015/1.PDF


:b44: (๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๘ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๙

>>>>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/A/E/1.PDF


:b44: (๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑๐
ซึ่งตรงกับ “วันจักรี” อันเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็น
องค์ปฐมพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์
และทรงสถาปนากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

>>>>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

:b8: :b8: :b8:

คัดบางตอนมาจาก...Prachachat - ประชาชาติ, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ไม่จำเป็นต้องมีทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อธิบายว่า พระราชพิธีดังกล่าวมีก็ได้ไม่มีก็ได้สุดแต่พระองค์จะทรงมีพระราชประสงค์อย่างไร หากมีพระราชพิธีก็จะมีหมายกำหนดการของพระเจ้าอยู่หัวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจำ แต่ถ้าไม่มีพระราชพิธีก็จะเป็นหมายกำหนดการภายในพระราชวัง

ขณะที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าฝ่ายกฎหมายรัฐบาล กล่าวว่า เราไม่มีมานานแล้วเพราะลำบาก เป็นเรื่องพระราชภาระและยุ่งยากในการจัด ครั้งสุดท้าย พ.ศ.๒๕๑๑ หลังจากนั้นก็ไม่ทำแล้ว เพราะพระองค์ต้องปีนขึ้นไปที่ประทับจะยุ่งยาก ภายหลังมีการลงพระปรมาภิไธยที่พระตำหนักสวนจิตรลดา แต่ยังตั้งเครื่องราชูปโภคให้เห็นเป็นเกียรติยศ เพราะเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะเห็นคอนโทรล กาน้ำ ที่เรียกว่า เครื่องเบญจราชูปโภค เพื่อให้พระราชพิธีดูขลัง

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๗ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รัชกาลที่ ๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

:b50: :b49: :b50: หมายเหตุ : พระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (ภาพจาก...หนังสือพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๕)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 เม.ย. 2019, 08:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1212


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร